Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 6

Curs 6

Ratings: (0)|Views: 501|Likes:
Published by catalinux2004

More info:

Published by: catalinux2004 on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2011

pdf

text

original

 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM
 
39
Realizarea elementelor de construc
ţ
ie auxiliare
Elementele de construc
ţ
ie auxiliare sunt acele elemente care servesc direct sauindirect la realizarea blocurilor grafice de construc
ţ
ie 3D. Acestea sunt: elementele de tip“plan”, “ax
ă
”, sistemele de coordonate
ş
i elementele de tip “curb
ă
”.
Realizarea elementelor de construc
ţ
ie de tip “plan”
Ø
Pentru a construi un element auxiliar de tip “plan”:
Se apas
ă
butonul
Plane
din caseta cu instrumente
Reference Geometry
, sau
Insert, ReferenceGeometry, Plane
;
Din caseta de dialog
Specify Construction Plane
sealege op
ţ
iunea dorit
ă
 
ş
i apoi se apas
ă
butonul
Next
.Op
ţ
iunile pentru realizarea elementelor auxiliare de tip “plan” sunt urm
ă
toarele:
Offset
. Cu ajutorul acestei op
ţ
iuni se realizeaz
ă
un plan paralel cu planul sau suprafa
ţ
aselectat
ă
, plan situat la o distan
ţă
specificat
ă
.
1
. Se selecteaz
ă
un plan sau o suprafa
ţă
plan
ă
 a modelului;2. Se precizeaz
ă
distan
ţ
a la care urmeaz
ă
a firealizat planul, în caseta
Distance
;3. Se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Reverse Direction
,dac
ă
este necesar;4. Se apas
ă
butonul
Finish
.
At Angle
. Cu ajutorul acestei op
ţ
iuni se construie
ş
te un plan care trece printr-o ax
ă
,muchie, sau un element de tip “linie” dintr-o schi
ţă
, înclinat la un anumit unghi în raport cuun plan sau cu o suprafa
ţă
plan
ă
a modelului.
1
. Se selecteaz
ă
planul, sau suprafa
ţ
a plan
ă
amodelului;2. Se selecteaz
ă
muchia, axa sau elementul detip “linie”;3. Se precizeaz
ă
valoarea unghiului dintresuprafa
ţ
a selectat
ă
 
ş
i planul care urmeaz
ă
afi construit, în caseta
Angle
;4. Se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Reverse Direction
,dac
ă
este necesar;5. Se apas
ă
butonul
Finish
.
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM
 
40
Three Point Plane
. Cu ajutorul acestei op
ţ
iuni se realizeaz
ă
un plan auxiliar care trece prin trei puncte.
1
. Se selecteaz
ă
trei vârfuri (vertexuri), puncte sau puncte de mijloc (pentru aselecta un punct de mijloc, se pozi
ţ
ioneaz
ă
 cursorul mouse-ului deasupra entit
ăţ
iidorite, se apas
ă
butonul din dreapta
ş
i sealege op
ţ
iunea
Select Midpoint
);2. Se apas
ă
butonul
Finish
.
Parallel Plane at Point
. Cu ajutorul acestei op
ţ
iuni se construie
ş
te un plan care trece printr-un anumit puct
ş
i este paralel cu un plan sau cu o suprafa
ţă
plan
ă
a modelului.
1
. Se selecteaz
ă
un plan sau o suprafa
ţ
a plan
ă
a modelului
ş
i un vârf, punct sau punctde mijloc al unei entit
ăţ
i;2. Se apas
ă
butonul
Finish
.
Line&Point
. Cu ajutorul acestei op
ţ
iuni se realizeaz
ă
un plan care trece printr-omuchie, ax
ă
, element de tip “linie” dintr-o schi
ţă
 
ş
i un punct.
1
. Se selecteaz
ă
muchia, axa, sau elementul de tip “linie”
ş
i vârful, punctul sau punctul de mijloc;2. Se apas
ă
butonul
Finish
.
Perpendicular to Curve at Point
. Cu ajutorul acestei op
ţ
iuni se construie
ş
te un plancare trece printr-un anumit punct
ş
i este perpendicular pe o muchie, ax
ă
sau curb
ă
.
1
. Se selecteaz
ă
muchia, axa sau elementul de tip “curb
ă
ş
i vârful sau punctul dorit;2. Se apas
ă
butonul
Finish
.
On Surface
. Cu ajutorul acestei op
ţ
iuni se realizeaz
ă
un plan tangent la o suprafa
ţă
 curb
ă
.
1
. Se selecteaz
ă
suprafa
ţ
a curb
ă
;2. Se selecteaz
ă
un plan care intersecteaz
ă
aceast
ă
suprafa
ţă
;3. Dac
ă
nu este afi
ş
at
ă
nici o solu
ţ
ie, este necesar 
ă
selectarea unei muchii pesuprafa
ţ
a ini
ţ
ial selectat
ă
;4. Se apas
ă
butonul
Other Solutions
, dac
ă
este necesar;5. Se apas
ă
butonul
Finish
.Elementele auxiliare de tip “plan” sunt afi
ş
ate în zona grafic
ă
a ferestrei documentsub forma unui cadru dreptunghiular ce are ata
ş
at numele la unul din col
ţ
uri. Deoarece planele sunt referin
ţ
e bidimensionale infinite, reprezentarea lor sub forma unor cadre estedoar o reprezentare conven
ţ
ional
ă
. Dac
ă
este necesar, acest cadru poate fi mutat sauredimensionat f 
ă
ă
ca aceste opera
ţ
ii s
ă
altereze referin
ţ
a bidimensional
ă
. De asemenea, se poate modifica în orice moment numele planului (implicit acesta este de forma Plane#).
Ø
Pentru activarea simbolurilor care permit redimensionarea
ş
i mutarea cadruluidreptunghiular:
Se selecteaz
ă
numele planului din arborele de definire a modelului, sau
Se selecteaz
ă
cu mouse-ul cadrul dreptunghiular ce corespunde planului vizat.
Ø
Prin utilizarea elementelor de control care apar în urma activ
ă
rii (culoare verde)cadrului dreptunghiular se poate:
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM
 
4
1
Redimensiona cadrul prin tragere cu mouse-ul de marcatorii care apar la col
ţ
urilecadrului
ş
i la mijloacele laturilor;
Muta cadrul într-o alt
ă
pozi
ţ
ie prin tragere cu mouse-ul de una din laturile acestuia;
Ø
Pentru modificarea distan
ţ
ei sau a unghiului pentru planele care au fost realizate cuop
ţ
iunile
Offset
sau
At Angle
:
Se efectueaz
ă
un dublu clic pe cadrul dreptunghiular ce reprezint
ă
planul sau penumele acestuia în arborele de definire a modelului;
Se efectueaz
ă
un dublu clic pe valoarea dimensional
ă
(distan
ţă
sau unghi);
Se tip
ă
re
ş
te noua valoare în caseta de dialog
Modify
;-sau-
Se pozi
ţ
ioneaz
ă
cursorul mouse-ului deasupra numelui planului în arborele dedefinire a modelului;
Se apas
ă
butonul din dreapta
ş
i se alege op
ţ
iunea
Edit Definition
;
Se introduce noua valoare pentru parametrul ce define
ş
te pozi
ţ
ia planului (distan
ţă
 sau unghi)
ş
i se apas
ă
butonul
Finish
.
Ø
Pentru schimbarea numelui unui plan:
Se pozi
ţ
ioneaz
ă
cursorul mouse-ului deasupra numelui planului în arborele dedefinire a modelului;
Se apas
ă
de dou
ă
ori butonul din stânga al mouse-ului (
clic-pauz 
ă
-clic, nu dubluclic
);
Se introduce noul nume.
Ø
Ascunderea respectiv afi
ş
area elementelor auxiliare de tip “plan” se poate face fieglobal, prin:
Activarea sau dezactivarea op
ţ
iunii
Plane
din articolul de meniu
View
(semnul“bifat” în fa
ţ
a articolului de meniu
Plane
conduce la afi
ş
area tuturor planelor carenu au fost ascunse individual)Fie individual, prin:
Pozi
ţ
ionarea cursorului mouse-ului deasupra numelui planului în arborele dedefinire a modelului;
Ap
ă
sarea butonului din dreapta
ş
i alegerea op
ţ
iunii
Hide
(ascuns) sau
Show
 (vizibil).
Ø
Pentru schimbarea planului în care a fost realizat
ă
o schi
ţă
:
Se pozi
ţ
ioneaz
ă
cursorul mouse-ului deasupra numelui schi
ţ
ei în arborele dedefinire a modelului;
Se apas
ă
butonul din dreapta
ş
i se alege op
ţ
iunea Edit Sketch Plane;
Se selecteaz
ă
un nou plan prin efectuarea unui clic de mouse pe numele planului înarborele de definire a modelului, sau se selecteaz
ă
o nou
ă
suprafa
ţă
plan
ă
amodelului.Schimbarea planului în care a fost realizat
ă
o schi
ţă
este o metod
ă
eficient
ă
, careconduce la importante economii de timp atunci când apar modific
ă
ri în proiect sau când s-agre
ş
it la alegerea planului de schi
ţ
are.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
inchisoare liked this
Dan liked this
Nik Nik liked this
florin_d57 liked this
zahariamaria60 liked this
julia007 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->