Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 7

Curs 7

Ratings: (0)|Views: 222|Likes:
Published by catalinux2004

More info:

Published by: catalinux2004 on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 49
Blocuri grafice de construc
ţ
ie cu geometrie explicit
ă
 
Blocurile grafice de construc
ţ
ie cu geometrie explicit
ă
, de tipul ad
ă
ugare sauînl
ă
turare de material, sunt acele elemente de construc
ţ
ie care au la baz
ă
cel pu
ţ
in o schi
ţă
.Primul element de tip solid al unui model SolidWorks este întotdeauna de tipul ad
ă
ugarede material
ş
i se nume
ş
te element de baz
ă
(base feature). Un model are un singur elementde baz
ă
. Dup
ă
realizarea acestuia, celelalte elemente pot fi de tipul ad
ă
ugare de material(boss) sau înl
ă
turare de material (cut).
Realizarea prin extrudare a blocurilor grafice de construc
ţ
ie 3D
Ø
Pentru construirea unui bloc grafic 3D, de tipul ad
ă
ugare de material, prin extrudare:
Cu schi
ţ
a activ
ă
, se apas
ă
butonul
Extruded Base/Boss
 din caseta cu instrumente
Features
, sau
Insert, Base(Boss), Extrude
. In urma acestei ac
ţ
iuni se deschidecaseta de dialog
Extrude Feature
;
 
Se precizeaz
ă
tipul extrud
ă
rii în caseta
Type
(
Blind,Through All, Up To Vertex, Up To Surface, OffsetFrom Surface, Mid Plane
);
Dac
ă
s-a ales op
ţ
iunea
Blind
sau
Mid Plane
, se va preciza lungimea de extrudare în caseta
Depth
;
Dac
ă
s-a ales o op
ţ
iune care necesit
ă
selectarea unui vârf al modelului sau a unei suprafe
ţ
e, se va selecta elementulcorespunz
ă
tor. Acesta va fi afi
ş
at în caseta
SelectedItems
;
Se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Reverse Direction
dac
ă
estenecesar;
Dac
ă
se dore
ş
te înclinarea pere
ţ
ilor în timpul extrud
ă
rii,se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Draft While Extruding
, seintroduce valoarea unghiului de înclinare în caseta
Angle
,
ş
i dac
ă
este necesar seactiveaz
ă
op
ţ
iunea
DraftOutward
;
Pentru extrudarea înambele sensuri aledirec
ţ
iei de extrudare, seactiveaz
ă
op
ţ
iunea
BothDirections
, se selecteaz
ă
 
Direction 2
în caseta
Settings for
 
ş
i apoi seintroduc parametrii pentrucel de-al doilea sens aldirec
ţ
iei de extrudare;
Se apas
ă
butonul
OK 
.
Ø
Pentru realizarea unui bloc grafic de construc
ţ
ie de tipul înl
ă
turare de material, prinextrudare:
Cu schi
ţ
a activ
ă
, se apas
ă
butonul
Extruded Cut
din caseta cu instrumente
Features
, sau
Insert, Cut, Extrude
. In urma acestei ac
ţ
iuni se deschide caseta dedialog
Extrude Cut Feature
;
 
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM50
Se precizeaz
ă
tipul extrud
ă
rii în caseta
Type
(
Blind,Through All, Up To Vertex, Up To Surface, OffsetFrom Surface, Mid Plane
);
 
Dac
ă
s-a ales op
ţ
iunea
Blind
sau
Mid Plane
, se va preciza lungimea de extrudare în caseta
Depth
;
Dac
ă
s-a ales o op
ţ
iune care necesit
ă
selectarea unui vârf al modelului sau a unei suprafe
ţ
e, se va selecta elementulcorespunz
ă
tor. Acesta va fi afi
ş
at în caseta
SelectedItems
;
Dac
ă
este necesar, se activeaz
ă
op
ţ
iunea
ReverseDirection
;
Dac
ă
este necesar, se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Flip Side ToCut
;
Dac
ă
se dore
ş
te înclinarea pere
ţ
ilor în timpul extrud
ă
rii, seactiveaz
ă
op
ţ
iunea
Draft While Extruding
, se introducevaloarea unghiului deînclinare în caseta
Angle
,
ş
i dac
ă
este necesar seactiveaz
ă
op
ţ
iunea
DraftOutward
;
Pentru extrudarea înambele sensuri ale direc
ţ
ieide extrudare, se activeaz
ă
 op
ţ
iunea
Both Directions
,se selecteaz
ă
 
Direction 2
 în caseta
Settings for
 
ş
iapoi se introduc parametrii pentru cel de-al doilea sensal direc
ţ
iei de extrudare;
Se apas
ă
butonul
OK 
.
Realizarea blocurilor grafice de construc
ţ
ie prin revolu
ţ
ie
Schi
ţ
a care st
ă
la baza realiz
ă
rii unui bloc grafic de construc
ţ
ie 3D prin revolu
ţ
ie,trebuie s
ă
con
ţ
in
ă
cel pu
ţ
in un element de tipul “centerline” (linie de ax
ă
)
ş
i unul sau maimulte elemente de tip linie, arc, elips
ă
, hiperbol
ă
, parabol
ă
sau curb
ă
spline care s
ă
 formeze contururi închise sau deschise. Aceste contururi trebuie s
ă
se afle în întregime deo singur 
ă
parte a axei în jurul c
ă
reia se face rotirea profilului (la limit
ă
, puncte sauelemente ale profilului pot coincide cu linia de ax
ă
),
ş
i de asemenea, acestea nu au voie s
ă
 se autointersecteze sau, în cazul contururilor închise acestea s
ă
fie disjuncte.
Ø
Pentru realizarea prin revolu
ţ
ie a unui bloc grafic de construc
ţ
ie:
Se realizeaz
ă
schi
ţ
a;
Se apas
ă
butonul
Revolved Base/Boss
din caseta
Feature
s, sau
Insert, Base(Boss), Revolve
- pentru realizarea unui element de tipul ad
ă
ugare de material. Inurma acestei ac
ţ
iuni se deschide caseta de dialog
Revolve Feature
.
Se apas
ă
butonul
Revolved Cut
din caseta
Features
, sau
Insert, Cut, Revolve
- pentru realizarea unui element de tipul înl
ă
turare de material. In urma acesteiac
ţ
iuni se deschide caseta de dialog
Revolve Feature
.
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 5
1
Se specific
ă
direc
ţ
ia deconstruc
ţ
ie în caseta
Type
 (
One-Direction
- rotirea profilului se va face într-unsingur sens,
Mid-Plane
-rotirea profilului se va realizaîn ambele sensuri cu un unghiegal cu jum
ă
tate din valoareaspecificat
ă
, sau
Two-Direction
- rotirea se va face înambele sensuri, pentru fiecare sensspecificându-se ovaloare unghiular 
ă
);
Se specific
ă
valoareaunghiului de rotire asec
ţ
iunii, în caseta
Angle
;
Se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Reverse
, dac
ă
estenecesar;
Se apas
ă
butonul
OK 
.
Realizarea blocurilor grafice de construc
ţ
ie 3D, prin deplasarea unui countur de-alungul unei curbe (m
ă
turare-sweep)
Blocurile grafice de construc
ţ
ie 3D realizate prin deplasarea unei sec
ţ
iunitransversale de-a lungul unei c
ă
i, pot fi de tipul ad
ă
ugare sau îndep
ă
rtare de material, iar ladefinirea lor trebuie respectate urm
ă
toarele reguli:- atunci când se realizeaz
ă
elemente de tip solid, conturul (sec
ţ
iunea transversal
ă
)trebuie s
ă
fie închis;- calea poate fi deschis
ă
sau închis
ă
,
ş
i poate fi constituit
ă
dintr-un set deelemente din cadrul unei schi
ţ
e, o curb
ă
3D sau o colec
ţ
ie de muchii alemodelului;- punctul de start al c
ă
ii trebuie s
ă
se afle în planul sec
ţ
iunii transversale;- conturul, calea sau elementul rezultat nu are voie s
ă
se autointersecteze.
Ø
Pentru realizarea unui bloc grafic de construc
ţ
ie 3D prin m
ă
turare (sweep):
Se realizeaz
ă
sec
ţ
iunea transversal
ă
;
Se construie
ş
te calea de-a lungulc
ă
reia va fi deplasat
ă
sec
ţ
iuneatransversal
ă
;
Se apas
ă
butonul
Sweep
din caseta cuinstrumente
Features,
sau
Insert,Base (Boss), Sweep
. In urma acesteiac
ţ
iuni se deschide caseta de dialog
Sweep
.
Dac
ă
se dore
ş
te realizarea unuielement de tipul îndep
ă
rtare dematerial, din articolul de meniu
Insert
,

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dan liked this
sandu53 liked this
catalin84 liked this
Nik Nik liked this
florin_d57 liked this
julia007 liked this
eeedward89 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->