Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 9

Curs 9

Ratings: (0)|Views: 200|Likes:
Published by catalinux2004

More info:

Published by: catalinux2004 on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2015

pdf

text

original

 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 65
Realizarea ansamblurilor de piese
Un amsamblu poate fi creat folosind metoda de proiectare “de jos în sus”, atuncicând se realizeaz
ă
toate piesele componente ca
ş
i entit
ăţ
i individuale, f 
ă
ă
leg
ă
turi directeîntre ele, metoda de proiectare “de sus în jos”, atunci când se începe cu proiectareaansamblului
ş
i piesele componente se realizeaz
ă
în contextul acestuia, sau o metod
ă
de proiectare combinat
ă
, când o parte din componentele ansamblului sunt realizate caelemente separate, iar celelalte sunt proiectate în contextul ansamblului. Elementelecomponente ale unui ansamblu pot fi atât piese individuale, numite pe scurt componente,cât
ş
i alte ansambluri realizate anterior, numite în acest caz subansambluri. Pentru cele maimulte dintre opera
ţ
iile care se efectueaz
ă
în cadrul unui ansamblu, cele dou
ă
tipuri deelemente sunt tratate identic.Un document SolidWorks de tip ansamblu are extensia
.sldasm
, iar în cadrulacestuia elementele componente sunt doar referite. Cu alte cuvinte, atunci când serealizeaz
ă
un ansamblu, în cadrul acestuia se definesc doar rela
ţ
iile între componente, iar orice modificare ce se opereaz
ă
asupra unui component va fi înregistrat
ă
în fi
ş
ierul aceluielement. In acest fel modific
ă
rile se vor reflecta în toate ansamblurile care apeleaz
ă
 elementul modificat.O fereastr 
ă
“ansamblu” tipic
ă
este prezentat
ă
în figura urm
ă
toare:Arborele de definire a ansamblului con
ţ
ine urm
ă
toarele elemente:- numele ansamblului (primul articol din arbore);- planele implicite(
Plane1, Plane2
 
ş
i
Plane3
)
ş
i originea ansamblului (
Origin
);- repertoarele
Lighting
 
ş
i
Annotations
;
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM66
- elementele componente ale ansamblului (piese individuale
ş
i subansambluri);- rela
ţ
iile dintre componentele ansamblului
MateGroup
;- blocurile grafice de construc
ţ
ie realizate în ansamblu ( g
ă
uri
ş
i elemente de tipîndep
ă
rtare de material)
ş
i elementele ob
ţ
inute prin copiere multipl
ă
.In cadrul unui ansamblu, un element poate fi inserat de mai multe ori. Fiecarecomponent
ă
are un sufix
<n>
, iar pentru fiecare instan
ţă
, num
ă
rul
n
este incrementat cu ounitate. In arborele de definire a ansamblului, numele elementelor componente pot fi precedate de simboluri ce indic
ă
starea elementului respectiv (absen
ţ
a prefixului indic
ă
 faptul c
ă
pozi
ţ
ia elementului este complet definit
ă
):-
(-) underdefined
(pozi
ţ
ia elementului în cadrul ansamblului nu este completdefinit
ă
, acesta putându-se mi
ş
ca liber în limita gradelor de libertate neanulate);-
(+) overdefined
(pozi
ţ
ia elementului este supradefinit
ă
);-
(f) fixed
(elementul este fixat într-o anumit
ă
pozi
ţ
ie. De regul
ă
, în cadrul unuiansamblu, un singur element ar trebui s
ă
posede acest prefix);-
(?) not solved
(pozi
ţ
ia elementului nu poate fi determinat
ă
de c
ă
tre sistem).
Ad
ă
ugarea elementelor componente în cadrul unui ansamblu
Atunci când se insereaz
ă
un element într-un ansamblu, se stabile
ş
te o leg
ă
tur 
ă
întredocumentul de tip ansamblu
ş
i documentul (fi
ş
ierul) elementului inserat. De
ş
i elementulapare în cadrul ansamblului, datele care îl definesc r 
ă
mân în fisierul original. Oricemodificare survenit
ă
în acest fi
ş
ier se va reflecta în ansamblu.
Ø
Pentru inserarea unui element utilizând articolele de meniu;
=
In cadrul unui document de tip ansamblu, din meniul bar 
ă
principal se alegearticolul de meniu
Insert
, apoi subarticolul
Component
 
ş
i op
ţ
iunea
From File
. Inurma acestei ac
ţ
iuni se deschide caseta de dialog
Insert Component
.
=
Se selecteaz
ă
numele fi
ş
ierului ce con
ţ
ine componenta care urmeaz
ă
a fi inserat
ă
 (pies
ă
sau ansamblu);
=
Se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Preview
, dac
ă
se dore
ş
te vizualizarea elementului înainte dea fi inserat;
=
Se apas
ă
butonul
Open
din caseta de dialog
Insert Component
;
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 67
=
Se insereaz
ă
elementul în cadrul ansamblului prin efectuarea unui clic în zonagrafic
ă
.
 
Ø
Pentru inserarea unui element utilizând tehnica
“Drag and Drop”
(trage
ş
i las
ă
)atunci când este deschis fi
ş
ierul piesei (subansamblului):
=
Se deschide fi
ş
ierul ansamblului de destina
ţ
ie
ş
i fi
ş
ierul sursei (dac
ă
acesta nu estedeja deschis);
=
Din meniul bar 
ă
principal se selecteaz
ă
articolul de meniu
Window
 
ş
i apoi se alegeop
ţ
iunea
Tile Horizontally
(sau
Tile Vertically
);
=
Din arborele de definire a modelului (fi
ş
ierul surs
ă
), se selecteaz
ă
pictogramaelementului care urmeaz
ă
a fi inserat în ansamblu (primul element din arbore), sedeplaseaz
ă
cursorul mouse-ului în zona grafic
ă
a documentului ansamblu
ş
i seelibereaz
ă
butonul din stânga al mouse-ului. Dac
ă
se insereaz
ă
o pies
ă
individual
ă
 (nu un subansamblu), aceasta poate fi selectat
ă
din zona grafic
ă
a ferestreidocumentului surs
ă
.
Ø
Pentru inserarea unui element utilizând tehnica
“Drag and Drop”
din
WindowsExplorer
:
=
Se deschide fi
ş
ierul ansamblului de destina
ţ
ie;
=
Se deschide
Windows Explorer
-ul;
=
Se selecteaz
ă
pictograma fi
ş
ierului cecon
ţ
ine elementul care urmeaz
ă
a fi inseratîn ansamblu, se deplaseaz
ă
cursorul mouse-ului în zona grafic
ă
a documentuluiansamblu
ş
i se elibereaz
ă
butonul dinstânga al mouse-ului. Dac
ă
piesa are maimulte configura
ţ
ii, se deschide caseta dedialog
Select a configuration
. In acest cazse alege configura
ţ
ia dorit
ă
 
ş
i apoi se apas
ă
  butonul
OK 
.
Pozi
ţ
ionarea aproximativ
ă
a componentelor în cadrul unui ansamblu
Dup
ă
ce elementele componente ale ansamblului au fost inserate, acestea pot fideplasate, rotite sau fixate într-o anumit
ă
pozi
ţ
ie. Pozi
ţ
ionarea aproximativ
ă
se folose
ş
te pentru a u
ş
ura munca atunci când se stabilesc rela
ţ
iile de asamblare (pozi
ţ
ionarea precis
ă
acomponentelor prin împerecherea acestora). Atâta timp cât pozi
ţ
ia unui element în cadrulunui ansamblu nu este complet definit
ă
(elementul nu are toate cele
ş
ase grade de libertateanulate), acesta poate fi mi
ş
cat în limita gradelor de libertate neanulate, în acest fel putându-se simula func
ţ
ionarea mecanismelor.
Ø
Pentru a fixa un element într-o anumit
ă
pozi
ţ
ie:
=
Se selecteaz
ă
elementul dorit din arborele de definire aansamblului sau din zona grafic
ă
;
=
Se apas
ă
butonul din dreapta al mouse-ului
ş
i din meniulcursor se alege op
ţ
iunea
Fix
.
Ø
Pentru a reda unui element gradele de libertate anulate prinfixarea sa într-o anumit
ă
pozi
ţ
ie:

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sandu53 liked this
Dan liked this
Nik Nik liked this
Daniel Vincenzo liked this
olicikamd liked this
olicikamd liked this
florin_d57 liked this
Pikssou liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->