Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Senarai Nama Flora Dan Fauna Dilindungi

Senarai Nama Flora Dan Fauna Dilindungi

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 9,407|Likes:
Published by solblade1521

More info:

Published by: solblade1521 on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
1
BAHAGIAN
1
PENGENALANALAM SEMULAJADI
lam Semulajadi boleh diertikan sebagai alam ciptaanTuhan yang meliputi aspek yang terdapat di sekelilingmanusia yang wujud secara semulajadi. Alam semulajadi bolehdilihat sebagai semua komponen semulajadi di mana semuahidupan tinggal dan berinteraksi antara satu sama lain dalamkeseimbangan.Keseimbangan ekosistem telah terganggu akibat degradasi alamyang menimbulkan pelbagai isu alam sekitar seperti pemusnahanhutan, pencemaran kesan rumah kaca, hakisan kepupusan spesisdan lain lain. Isu-isu ini telah mendorong pihak pemimpin untukbertindak secara bersama bagi memperbaiki kualiti alam sekitar.Salah satu tindakan yang telah dipersetujui adalah perancanganserta perlaksanaan satu program pendidikan yang berkesan bagimeningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentinganpemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.
A
lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 1
 
Ekosistem-Ekosistem Di SabahEkosistem Gua
2
Salah satu perancangan jangka panjang yang diambil ialahmendidik masyarakat terutama pelajar supaya peka danbertanggungjawab terhadap isu-isu alam sekitar melaluipendidikan alam semulajadi. Melalui program ini, pelajar dapatmempertingkatkan pengetahuan, kemahiran serta sikaptanggungjawab terhadap alam semulajadi secara pro-aktif danberperanan.
Pengertian pendidikan alam semulajadi
Pendidikan alam semulajadi ialah proses pendidikan tentang alamsemulajadi untuk alam semulajadi dan melalui alam semulajadi.Pendidikan Alam semulajadi melibatkan interaksi manusia denganalam semulajadi serta bagaimana manusia harus mengurus alamsemulajadi secara bijak dalam meningkatkan pengetahuan,kefahaman dan kesedaran terhadap alam semulajadi.
Matlamat Pendidikan alam Semulajadi
Matlamat utama pendidikan alam semulajadi ialah membantumasyarakat sejagat menyedari dan memahami isu alam sekitar dandapat menguasai kemahiran serta kesungguhan mengatasi sertamengekalkan kualiti alam sekitar. Kesimpulan ini telah dicapai olehpara peserta seminar latihan pendidikan Alam Sekitar yangdianjurkan oleh UNESCO pada tahun 1991 di Malta.Maka pendekatan serta matlamat pendidikan alam semulajadiadalah untuk membantu para pelajar supaya lebih peka danprihatin terhadap isu-isu alam sekitar. Secara tidak langsung, parapelajar memperolehi pengetahuan, kemahiran dan bolehmemupuk nilai-nilai murni dan tanggungjawab untuk berusaha sertabertindak secara individu atau berkumpulan menyelesaikan isu-isualam sekitar.
lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 2
 
Bahagian 1Pengenalan Alam Semulajadi
3
SIKAP-SIKAP DAN NILAI-NILAI YANG DIHARAP DAPAT DITERAPKAN KEPADAPELAJAR MELALUI PENDIDIKAN ALAMSEMULAJADI
1. Bertanggungjawab
a)Pelajar bertanggungjawab untuk bersama-sama didalam penjagaan alam semulajadib)Memupuk generasi kita agar sentiasa prihatin danbertanggungjawab di dalam pengurusan hutan danmenjagai alam sekitar dengan baikc)Tidak merosakkan papan kenyataan di dalam hutan,taman dan sebagainya
2. Bekerjasama
a)Dapat memupuk semangat bekerjasama sesamasendiri dan seterusnya dapat menyelesaikan masalahalam semulajadi dan alam sekitar dengan jayanyab)Sikap bekerjasama seharusnya diserapkan di dalamdiri pelajar agar mereka bersungguh-sungguhmelakukan sesuatu kerja dengan teratur contohnyaaktiviti gotong royong di kawasan perkhemahan diakhir program
lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 3

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Noraya Awang liked this
Hamba Allah liked this
Azni Rashid liked this
lookingpost liked this
Violet Pink liked this
Roziah Zailan liked this
Ammu Chellam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->