Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ефективна комуникация и работа в екип

Ефективна комуникация и работа в екип

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Deyana Ilieva
Изграждане на екип и умения за екипна работа
Изграждане на екип и умения за екипна работа

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Nov 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

pdf

text

original

 
 
ЕФЕКТИВНА
 
КОМУНИКАЦИЯ
 
И
 
РАБОТА
 
В
 
ЕКИП
 
Проект
 „
Изграждане
 
на
 
капацитет
 
на
 
служителите
 
в
 
Американски
 
университет
 
в
 
България
 
за
 
подобряване
 
качеството
 
на
 
работа
 
и
 
взаимодействие
 
с
 
административните
 
власти
 
и
 
други
 
НПО
”,
финансиран
 
по
 
Оперативна
 
програма
 „
Административен
 
капацитет
”,
съ
-
финансирана
 
от
 
Европейския
 
съюз
 
чрез
 
Европейския
 
социален
 
фонд
 
 
 
Съдържание
 
1.
 
Изграждане
 
на
 
екип
 
и
 
умения
 
за
 
екипна
 
 работа
 1 2.
 
Функции
 
на
 
екипа
 4 3.
 
Умението
 
да
 
бъдеш
 
лидер
 14 4.
 
Добрата
 
комуникация
 
в
 
основата
 
на
 
преодоляване
 
на
 21
конфликтите
 5.
 
Как
 
да
 
откривате
 
тайните
 
мотиви
 
у
 
хората
 33 6.
 
Ролята
 
на
 
лидера
 
за
 
формирането
 
на
 
екипа
 40 7.
 
Как
 
да
 
 работим
 
заедно
 
и
 
да
 
преодоляваме
 
конфликтите
 43
2
 
 
ИЗГРАЖДАНЕ
 
НА
 
ЕКИП
 
И
 
УМЕНИЯ
 
ЗА
 
ЕКИПНА
 
РАБОТА
 
Екипът
 
е
 
производна
 
на
 
малката
 
група
 
и
 
представлява
 
целево
 
формирано
 
сдружение
 
на
 
хора
,
обединени
 
за
 
изпълнението
 
на
 
определена
 
задача
,
надхвърляща
 
индивидуалните
 
им
 
възможности
.
Под
 
екип
 
 разбираме
 
висока
 
степен
 
на
 
 разделение
 
на
 
труда
,
взаимно
 
допълване
 
на
 
членовете
 
и
 
отлична
 
координация
,
основана
 
много
 
повече
 
на
 
императива
 
на
 
целите
 
и
 
дейностите
,
отколкото
 
на
 
диктата
 
на
 
формалната
 
власт
.
В
 
качеството
 
си
 
на
 
малка
 
група
,
в
 
която
 
индивидите
 
полагат
 
своя
 
труд
,
екипът
 
е
 
обединение
 
на
 
взаимодействащи
 
си
 
лице
 
в
 
лице
 
индивиди
,
при
 
което
 
всеки
 
чувства
 
своето
 
членство
 
и
 
членството
 
на
 
другите
 
и
 
участва
 
в
 
кооперативна
 
дейност
 
за
 
постигане
 
на
 
обща
 
цел
,
поставена
 
пред
 
звеното
.
В
 
този
 
процес
 
хората
 
си
 
взаимодействат
,
влияят
 
си
,
 разменят
 
си
 
информация
,
конфронтират
 
се
,
спазват
 
норми
,
взимат
 
общи
 
 решения
.
Първото
 
умение
,
което
 
трябва
 
да
 
притежава
 
успешният
 
 ръководител
 
е
,
да
 
може
 
да
 
подбере
 
най
-
подходящите
 
хора
,
които
 
да
 
 работят
 
с
 
него
.
И
 
съвсем
 
естествено
 
е
,
че
 
 работата
 
ще
 
бъде
 
много
 
по
-
лесна
,
ако
 
сте
 
събрали
 
около
 
себе
 
си
 
група
 
от
 
хора
,
чиито
 
умения
 
и
 
естествени
 
способности
 
се
 
допълват
 
взаимно
.
Как
 
да
 
бъде
 
направено
 
това
?
След
 
като
 
веднъж
 
сте
 
създали
 
 работната
 
си
 
група
,
трябва
 
да
 
я
 
превърнете
 
в
 
екип
.
Трудно
 
е
 
да
 
се
 
 разграничи
 
каква
 
точно
 
е
 
 разликата
 
между
 
екип
 
и
 
група
 
от
 
хора
,
които
 
получават
 
заплати
,
 работят
 
в
 
един
 
и
 
същ
 
отдел
,
възможно
 
и
 
по
 
един
 
и
 
същ
 
проект
 –
отговорът
 
е
 
много
 
сложен
 –
но
 
най
-
общо
 
казано
 
става
 
въпрос
 
за
 
отношение
.
Хората
,
които
 
участват
,
трябва
 
да
 
бъдат
 
накарани
 
да
 
почувстват
 
силна
 
идентичност
 
с
 
групата
,
за
 
да
 
стане
 
тази
 
група
 
екип
.
И
 
това
 
е
 
точно
 
задача
 
 ръководителите
.
Екипът
 
е
 
вид
 
относително
 
постоянна
 
група
 ,
съставена
 
 за
 
 регулярно
 
изпълнение
 
на
 
определен
 
кръг
 
 задачи
 
и
 
предполагаща
 
съчетаване
 
на
 
дейностите
 
на
 
членуващите
 
в
 
нея
 
индивиди
.
 Екипът
 
има
 
три
 
съществени
 
аспекта
:
съвместно
 
действие
 ,
доверие
 
и
 
единство
 
или
 “
спояване
”.
3
ЕКИП
 
СЪВМЕСТНО
 
ДОВЕРИЕ
 
ЕДИНСТВО
 
ДЕЙСТВИЕ
 
Сътрудничество
 
Движение
 
на
 
информацията
 
Интензивност
 
и
 
характер
 
на
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->