Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Наръчник за действия на гражданите при бедствие

Наръчник за действия на гражданите при бедствие

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Deyana Ilieva
Указания за действия при бедствия
Указания за действия при бедствия

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Nov 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

 
 
ЕЛЕКТРОН
 
ПРОГРЕС
 
АД
 
Ул
.
Кукуш
 1,
София
 1309,
България
 
тел
.: 359 2 8127 200,
факс
: 359 2 8211 284, e-mail: office@eprogress.bg
Изх
.
 ..................
Екз
.
 ............
У
ТВЪРДИЛ
:
С
ЪГЛАСУВАЛ
:
 
И
ЗПЪЛНИТЕЛЕН
 
ДИРЕКТОР
 
ЕЛЕКТРОН
 
ПРОГРЕС
 
АД
 
Д
ИРЕКТОР
 
П
РАВИТЕЛСТВЕНИ
 
ПРОЕКТИ
................................... .................................... /
ИНЖ
.
 
П
ИНГЕЛОВ
/ /
ИНЖ
.
 
К
ОВАЧЕВ
/
Н
АРЪЧНИК
 
И
 
ИНСТРУКЦИЯ
 
ЗА
 
ГРАЖДАНИТЕ
 
ЗА
 
РЕАКЦИЯ
 
ПО
 
ВРЕМЕ
 
НА
 
БЕДСТВИЯ
 
(
КРАЙНИ
 
РЕЗУЛТАТИ
)
 
Р
ЪКОВОДИТЕЛ
 
ПРОЕКТ
 
..................................... /
ИНЖ
.
 
Л
ЕКОВ
/
С
ОФИЯ
,
 
2007
 
Г
.
 
Н
АРЪЧНИК
 
И
 
ИНСТРУКЦИЯ
 
ЗА
 
ГРАЖДАНИТЕ
 
ЗА
 
РЕАКЦИЯ
 
ПО
 
ВРЕМЕ
 
НА
 
БЕДСТВИЯ
 
С
ЪДЪРЖАНИЕ
:
 
 
 
с
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
.
ПРОЕКТ
 
Р
АЗРАБОТВАНЕ
 
НА
 
МЕТОДОЛОГИИ
 
ЗА
 
СЪЗДАВАНЕ
 
НА
 
ПЛАНОВЕ
 
ЗА
 
ЗАЩИТА
 
ПРИ
 
БЕДСТВИЯ
 
И
 
СИСТЕМА
 
ЗА
 
ОЦЕНКА
 
НА
 
КРИТИЧНАТА
 
ИНФРАСТРУКТУРА
 
НА
 
ОБЩИНСКО
 
НИВО
2
 
/
 
14
 
Н
АРЪЧНИК
 
И
 
ИНСТРУКЦИЯ
 
ЗА
 
ГРАЖДАНИТЕ
 
ЗА
 
РЕАКЦИЯ
 
ПО
 
ВРЕМЕ
 
НА
 
БЕДСТВИЯ
 
1.
 
УВОД
.
Този
 
наръчник
 
включва
 
инструкции
 
и
 
препоръки
 
за
 
действия
 
на
 
гражданите
 
за
 
 реакция
 
при
 
бедствия
.
2.
 
ПРАВА
 
И
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 
НА
 
ГРАЖДАНИТЕ
 
ПО
 
ЗАЩИТАТА
 
ПРИ
 
БЕДСТВИЯ
,
РЕГЛАМЕНТИРАНИ
 
ОТ
 
СЪЩЕСТВУВАЩАТА
 
ЗАКОНОВА
 
УРЕДБА
.
Всяко
 
физическо
 
лице
 
има
 
право
 
на
 (
чл
. 33
от
 
ЗЗБ
):
 
информация
 
за
 
мерките
 
за
 
осигуряване
 
на
 
защитата
;
 
обучение
 
за
 
начините
 
на
 
поведение
 
и
 
действие
 
при
 
бедствия
;
 
средства
 
за
 
защита
;
 
неотложна
 
и
 
възстановителна
 
помощ
;
 
обезщетение
 
за
 
 реално
 
причинени
 
вреди
 
при
 
или
 
по
 
повод
 
на
 
нормативно
 
установените
 
действия
 
за
 
защита
 
при
 
бедствия
.
Всяко
 
физическо
 
лице
 
е
 
длъжно
 
да
 (
чл
. 34
от
 
ЗЗБ
):
 
понесе
 
ограниченията
 
във
 
връзка
 
с
 
обявено
 
бедствено
 
положение
,
произтичащи
 
от
 
мерките
,
приложени
 
от
 
компетентните
 
служби
 
при
 
провеждане
 
на
 
дейностите
 
по
 
защитата
;
 
помогне
 
на
 
всяко
 
друго
 
физическо
 
лице
,
чийто
 
живот
 
или
 
здраве
 
са
 
поставени
 
на
 
 риск
 
вследствие
 
на
 
бедствие
,
при
 
условие
 
че
 
не
 
 рискува
 
своя
 
живот
 
или
 
здраве
;
 
информира
 
съответния
 
център
 
за
 
спешни
 
повиквания
 
или
 
по
 
друг
 
начин
 
да
 
търси
 
възможност
 
за
 
предоставяне
 
на
 
помощ
,
когато
 
не
 
е
 
в
 
състояние
 
да
 
предостави
 
необходимата
 
помощ
 
лично
;
 
окаже
 
съдействие
 
в
 
съответствие
 
с
 
възможностите
 
си
 
или
 
материална
 
помощ
 
по
 
искане
 
на
 
кмета
 
на
 
община
 
или
 
 ръководителя
 
на
 
място
;
 
допусне
 
при
 
необходимост
 
от
 
провеждане
 
на
 
спасителни
 
и
 
неотложни
 
аварийно
-
възстановителни
 
 работи
 
влизането
 
на
 
спасителни
 
екипи
 
и
 
техника
,
извършване
 
на
 
теренни
 
преустройства
,
изграждане
 
на
 
съоръжения
 
за
 
защита
 
от
 
 рискови
 
фактори
,
 разчистване
 
на
 
поземлен
 
имот
 
и
 
отстраняване
 
на
 
сгради
 
или
 
техни
 
части
,
съоръжения
 
и
 
насаждения
,
когато
 
е
 
собственик
,
ползвател
 
или
 
управител
 
на
 
недвижимия
 
имот
;
 
предостави
 
на
 
 ръководителя
 
на
 
спасителния
 
екип
 
информация
 
за
 
опасностите
,
които
 
биха
 
могли
 
да
 
застрашат
 
живота
 
и
 
здравето
 
на
 
спасителите
 
или
 
на
 
населението
;
ПРОЕКТ
 
Р
АЗРАБОТВАНЕ
 
НА
 
МЕТОДОЛОГИИ
 
ЗА
 
СЪЗДАВАНЕ
 
НА
 
ПЛАНОВЕ
 
ЗА
 
ЗАЩИТА
 
ПРИ
 
БЕДСТВИЯ
 
И
 
СИСТЕМА
 
ЗА
 
ОЦЕНКА
 
НА
 
КРИТИЧНАТА
 
ИНФРАСТРУКТУРА
 
НА
 
ОБЩИНСКО
 
НИВО
3
 
/
 
14

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->