Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Breathe by Anna Nalick

Breathe by Anna Nalick

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 22,445|Likes:
Published by LaurenIsDreaming

More info:

Published by: LaurenIsDreaming on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

 
&?######8686....
Piano
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
2A-Mandshecalls
..
 
œœ..œœœ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œœ
mecauseI'mstilla-wake
..
 
œœ..œœ&?######
 
œ œ
 
œœœ.œ
Canyouhelpmeun-
...
 
œœœn...œœœœ
 
œœ œ
 
œœ
ra-velmyla-testmis-
...
 
œœœn...œœœœ
 
œœ œ œ
 
œ
 
œ
takeIdon'tlovehim
...œœœ...œœœ&?######
 
œ
 
œ.
 
œœ
 
œ
 
œ
win-terjustwas-n'tmy
...
 
œœœ...œœœœœ
 
œ.œ
sea-son
..œœ..œœ..
 
œœ..œœ&?######
 
œ œ
 
œ œ
 
œ
 
œ
Yeahwewalkthroughthedoors
..
 
œœ..œœœ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œœ
soac-cus-ingtheireyes
..
 
œœ..œœœ œ
 
œœœ.œ
Liketheyhavea-ny
...
 
œœœn...œœœ
Breathe
ANNA NALICK
May he turned twenty one on the base of Fort BlissJust to - day he sat down to the flask in his fist Ain't been so-ber sincemay be Oc - to - ber of last yearHere in town you can tell he's been down for a while But my God it's so
Arr. by Ludy
tempo=85
Words & Music - free piano arrangements
http://words3music.100free.com
 
&?######
 
œœœ œ
 
œœ
rightatalltocri-ti-
...
 
œœœn...œœœœ œœœ œ œ
 
œ
sizeHy-po-critesYou'reall
...
 
œœœ...œœœœ
 
œ.
 
œœ
 
œœ
herefortheve-rysame-
...
 
œœœ...œœœ&?######
 
œœ
 
œ.œ
rea-son
..œœ..œœŒ.œ
 
œ
Causeyou
..
 
œœ..œœœ
 
œ
 
œ œ
 
œ
 
œ
 
œ
can'tjumpthetrackWe'relike
...
 
œœœ...œœœ&?######
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œ
carsinaca-bleand
...
 
œœœ...œœœœ
 
œœ
 
œ
 
œœ
 
œ
life'slikeanho-ur-glassglued
...
 
œœœ...œœœœœœj
 
œœ
totheta-ble
...œœœ...œœœ&?######
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œ
 
œ
Noonecanfindthere-
...œœœ...œœœœœœ
 
œr
 
œ
windbut-tongirl(boys)So
...œœœ...œœœœ
 
œ
 
œ œ
 
œœ
 
œ
cra-dleyourheadinyour
...
 
œœœ...œœœ&?######.
 
œŒ.
hands
...œœœ...œœœŒ.œ
 
œ
And
...
 
œœœ...œœœj
 
œœœ..œœ
breathe
œnœœnœœœŒ.
 
œœ
 just
œœœœœœ
beautiful when the boy smiles wanna hold him but maybe I'll just singabout itBreathe 2
 
&?######
 
j
 
œœœ
 
œ..œ
 
œ
breathe
œœœœœœŒ.œ
 
œ
Whoa
œœœœœœj
 
œœœ..œœ
breathe
œnœœnœœœŒ.œœ
 just
 
œœœœœœ&?######....
 
j
 
œœœ
 
œ..œ
 
œ
breathe
œœœœœœŒ.Œ.œœœœœœŒ.Œ
 
œ
 
œ
There'sa
œœœœœœ&?######
 
œœ
 
œ
 
œ œœ
 
œ
lightateachendofthis
...
 
œœœ...œœœœ
 
œœ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
tun-nelyoushoutcauseyou're
...
 
œœœ...œœœœ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œœ
 justasfarinasyou'll
...
 
œœœ...œœœ&?######
 
œœ
 
œ
 
œœ
 
œœ
e-verbeoutAndthese
...
 
œœœ...œœœœ
 
œ
 
œ œœ œ
mis-takesyoumadeyou'lljust
...
 
œœœ...œœœœ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œ
makethema-gainifyou'll
...
 
œœœ...œœœ&?######
 
œ
 
œ œ œ
 
œ
 
œ
 
œ
on-lytryturn-inga-round
...
 
œœœ...œœœ.œŒ....œœœ...œœœ...
 
œœœ...œœœœ
 
œ œ
 
œ
 
œ
 
œ
2A-MandI'm
..œœ..œœ
1.2.
Breathe 3

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andie Wand liked this
Abigial Singer liked this
Eliot Park liked this
Evelyn Peterson liked this
vashas liked this
tinkki liked this
judootje liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->