Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter Volume 5 Issue 44

Newsletter Volume 5 Issue 44

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by AACO
Newsletter Volume 5 Issue 44
Newsletter Volume 5 Issue 44

More info:

Published by: AACO on Nov 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

 
tanishme e regjistrimit të Entit Statistikor në Mal të Zi, nuk pasqyron numrin e vertetë e shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në botën e jashtme. Në regjistrimet e popullsisë, të kaluarën, të dhënat për anëtarët e diasporës,  janë mbledhur në vend ,pra nga e familjet shtëpiake, të cilët kanë anëtarët e vet të familjes në botën e jashtme. Kjo është një mënyrë indirekte e mbledhjeve të dhënave  për diasporën dhe sipas mendimit tim, nuk reflekton numrin e vërtetë të pjesëtarëve diasporë, mu për arsyen se shumë familje shqiptare në diasporë, nuk kanë familje të afërta në vendlindjen e tyre të cilët do të kishin në disponim të dhëna të sakta për familjet në fjalë dhe anëtarët e tyre.Prandaj,kjo pjesë e diasporës, sipas metodologjisë së tanishme, kalon pa u regjistruar.
 
Mënyra e vetme e marrjes së dhënave të sakta për diasporën,ështe mënyra e drejtëpër-drejtë e regjistrimit të saj.Dhe kjo mënyrë direkte e regjistrimit,mund të bëhet vetëm nga vetë anëtarët e diasporës. Nëse Qeveria e Malit të Zi ,gjegjësisht autoritet përkatëse që meren me financimin e një projekti të tillë, financon regjistrimin e diasporave përkatëse të popujve të tjerë që jetojnë në Mal të Zi, atëherë e shoh të arsyeshme që edhe regjistri-mi i diasporës shqipatre të financohet nga e njëjta qeveri.
 
Sidoqoftë, shqiptarët e diasporës nuk duhet të presin që qeveria e Malit të Zi të finacoj një projekt i cili nuk është në interesat e kësaj qeverije, por duhet që me vetëini-1992, në botën e jashtme në atë kohë kishte 16.113 shqiptarë. Vetëvehtiu n’a imponohet pyetja se si është e mundur se që nga viti 1992 deri në vitin 2003, pra një  periudhë 11
-
vjeçare të kenë shkuar në  botën e jashtme vetëm 406 shqiptarë? Mos të harrojmë faktin që fillimi dhe mesi i viteve 90
-
ta të shekullit të kaluar,(shpërthimi i luftrave në ish
-
Jugosllavi) ka qenë periudha që karakterizohet me nivelin e lartë të emigrimit të shqipatëve në Mal të Zi.Prandaj, shqiptarët kanë arsy të  bindshme që statistikat zyrtare t’i marrin me rezervë.
 
Duke pasur parasysh faktin që një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve në Mal të Zi, gjindet në botën e jashtme, është shumë me rëndësi që të bëhet regjistrimi saktë i kësaj pjese të popullit që gjinden  jashtë vendlindjes së tyre. Metodologjia e
SHQIPTARËT E DIASPORËS , DUHET TË VETËREGJISTROHEN NE MAL
SPECIAL POINTS OF INTEREST:
Albanians from Dias-pora need to register in Montenegro before they get left out!!
No Sided articles and no restriction for our members, our guest and our friends.
Latest needs for our community and the latest resolutions
Our Free Voice through our words.
INSIDE THIS ISSUE:
Diaspora
Faqe 1,3
Muri
Faqe 1-5
Erisa Xhaxho,
Faqe 2-3, 4-5
Raimonda Moisiu, Afrim Krasniqi, Vullnet Mato,
Faqe 5-7 9, 12
Xhelajl Zeneli Vasil Tabaku
Faqe 6-7 7,-9, 10-14 17-19
Adresa Anetaresimi
Faqe 28
“NEW LIFE” JETA E RE
 
Our Words Weekly Issue
Nentor 18, 2013  Volume 5, Issue 44
Xhelal Zejneli
-
 RËNIA E MURIT TË BERLINIT DHE KONSTELACIONI I RI
Xhelal Zejneli
-
 RËNIA E MURIT TË BER-LINIT DHE KONSTELACIONI I RI GLOBAL (ME RASTIN E 23
-
VJETORIT TË RIBASHKIMIT TË GJERMANISË)
 
Pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore, d.m.th. më 1945, Gjermania u nda në katër zona të cilat zotëroheshin prej forcave të armatosura të shteteve
-
 aleate të luftës së sapo përfunduar: ShBA
-
së, Britanisë së Madhe, Francës dhe Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1949, zonat që zotëroheshin nga ShBA
-
 ja, Britania e Madhe dhe Franca u bashkuan dhe prej tyre u themelua Republika Federale Gjermane apoGjermania Perëndimore.
 
 Ndërkaq, zona e kontrolluar prej Bash-kimit Sovjetik u shndërrua në shtet të veçantë – Republika Demokratike Gjermane ose Gjerma-nia Lindore. Me fjalë të tjera, prej një shteti gjerman u krijuan dy sish. Pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore,  përkatësisht pas vitit 1947, marrëdhëniet ndërmjet vendeve të Perëndimit dhe BRSS
-
filluan të tensionohen. Me fjalë të tjera, midis tyre filloi ajo që në historinë politike njihet si luftë e ftoftë. Të dyja palët synonin të zbatonin  politikën e forcimit të pozicioneve vetanake dhe të dobësonin pozicionet e palës kundërsh-tare, duke përdorur për këtë qëllim të gjitha masat e mundshme, përpos luftës.
 
Më 4 prill 1949, ministrat e Punëve të Jashtme të ShBA
-
së, Britanisë së Madhe, Belgjikës, Danimarkës, Francës, Islandës, Italisë, Kanadasë, Luksemburgut, Holandës,  Norvegjisë dhe Portugalisë nënshkruan në Uashington një pakt të sigurisë kolektiveqë u quajt Organizatë e Paktit Veri
-
Atlantik (NATO). Në vitin 1952 këtij pakti i aderuan Greqia dhe Turqia, ndërsa në tetor të vitit 1945 edhe Gjermania Perëndimore. Pakti hyri në fuqi më 25 gusht 1949. Më vonë pakti u zgje-rua në 15 shtete (sot i ka 29 shtete).
 
Më 14 maj 1955, një pakt i ngjashëm u themelua edhe në lindje të kontinentit. ndërmjet BRSS
-
së, Polonisë, Çekosllovakisë, Rumanisë, Hungarisë, Bullgarisë, Gjermanisë
 Albanians
 
SHQIPTARËT E DIASPORËS , DUHET TË VETËREGJISTROHEN NE MAL TE ZI
Metodologjia e tanishme e regjistrimit të Entit Statistikor të Malit të Zi , nuk pasqyron numrin e vertetë të pjesëtarëve të diasporës
 
Tashmë është bërë e njohur për publikun lajmi i regjistrimit të popullsisë në Mal të Zi, i cili do të zhvillohet prej 1 deri me 15 prill të këtij viti.Të gjithë jemi të vetëdijshëm për rëndësinë dhe përgjegjësinë e organit kom- petent (pra, Enti i Statistikës
-
Monstat) i cili do të merret me realizimin e këtij projekti,i cili zakonisht realizohet rreth çdo dhjetë vitesh.
 
Sipas statistikave të fundit zyrtare (të vitit 2003) ,numri i shqiptarëve në Mal të Zi është 47.682 banorë, nga ky numër në vend  janë 31.163, kurse në botën e jashtme (diasporë) janë 16.519 qytetarë shqipatarë.Vetë shqiptarët,në përgjithësi i marrin me rezervë dhe dyshim të dhënat satatistikore për shqiptarët në Mal të Zi, sidomos numrin e shqiptarëve në botën e  jashtme. Kur është fjala për numrin e shqip-tarëve në Mal të Zi, pushteti i Malit të Zi ka tentuar në të kaluarën dhe gjithnjë tenton,për interesat e veta politike, që numri i shqip-tarëve të paraqitet sa më i vogël. Sa për ilustrim: Numri i shqiptarëve në botën e  jashtme, sipas statistikave të fundit zyrtare të Malit të Zi (me 2003), është 16.519 !? Mirëpo, sipas të dhënave të Shoqatës së Mërgimtarëve Shqiptarë në Mal të Zi, të vitit
 
Page 2 Our Words
BANKING RISK MANAGEMENT IN ALBANIA IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
 
MA. Erisa Xhaxho
 
Increased loans with a grow up by high credit growth state, will also lead to a difficult financial situation of banks, affecting their financial outcome. This is visible and present.
 
2.4 Analysis of Financial Result
 
Improved financial results from a ROA of 0.1% in June 09 to 0.4% in June 10 and a ROE 0.8% June 09, to 4.4% in June 10.
 
Most of the small banks, result by a loss,  but the main thing is that the three largest  banks, Raiffeisen, BKT and Intesa San Paolo, lead to three by a premium, and the three together account for 56.1% of the assets of the whole bank system. (June 2010). The performance to date of ex- pected 2012 revenue result by a doubling compared to a year ago. This is more as a exposures"; came into force on 02.08.2009. Through these amendments to the Bank of Albania has reduced the percentage of the maximum exposure to parent banks or within the group from 25% to 10% of their regulatory capital.
 
• It revised regulatory system liquidity risk management issue for the first
time regulation "Liquidity risk management" entered into force on 07.12.2009. This regulation requires banks to determine:
 -
 Strategies and policies that will follow,
 -
 Administrative structures liquidity risk,
 -
 Internal control system,
 -
 Information management system
 
• Establishment of a new set of additional information by the banks in
February 2009, which consists of:
 -
 GAP analysis for each currency,
 -
 Cash flow forecast,
 -
 Customer deposits (new deposits, deposits withdrawn before maturity, etc..)
 -
 Splitting of deposits by certain amounts intervals,
 -
 Information on the loan portfolio
 
• There are increasing controls "on side" is not only general, but more
thematic ones, for a particular problem, as determined by analysis and information collected from banks.
 
These are accompanied by controls to specific tasks to be followed by  porting,  particularly in relation with their exposure to internation-al markets (and parent  banks) as well of modifica-tions and designs regulations new to strengthen supervision.
 
• The newly
introduced amendments to the Regula-tion "On the risk manage-ment of  banks' large result of the diversification of investments and services from banks by new types of instruments, neutralizing the effect of unfavorable income from loans.
 
A better capitalization of banks where capital adequacy norms for some banks is 2
-
3 times greater than the minimum required by the Central Bank of 12%. This is a positive situation because it shows that banks have sufficient internal re-sources to assimilate the loss suffered during this period, but at this level of capital is not a permanent factor.
 
The Central Bank has pursued a more active policy in the media, has increased the number of publications, through which it aims to clarify the position of the bank-ing system and the effects of the crisis on the system in order to increase public confidence in our banking system.
 
• It changed and improved reporting
framework of banks in relation to the terms of the time, and the quality of re-
BANKING RISK MANAGEMENT IN ALBANIA IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL FINANCIAL
shurë”.
 
Duke ditur që shqiptarët nuk kishin të shkruar akoma gjuhën e tyre, faj të cilin Samiu nuk ia mveshë askujt, as gjuhës, por vetë shqiptarëve,  potencon se ata janë detyruar të shkruajnë greqisht, latinisht, tur-qisht e arabisht, ku në këtë mënyrë  janë krenuar po këta popuj.
 
Ai e përfundon zemërimin e tij për këtë plagë të madhe për Shqipërinë,  për ata shqiptarë që “…kanë punuar gjithmonë për botënë e jo kurrë për vetëhe”. Kështu, me të drejtë i jep vlerësimin kryesor heroit kombëtar Gjergj Kastriotit
-
Skënderbeut, kur thekson se “… vetëm një Skënderbe ka punuarë për Shqipërinë e vetëm ay është me të vërtetë mburje për shqiptarë e që i kanë ndihmuar Greqisë për  pavarësimin e saj nga Perandoria Osmane. I indinjuar thellësisht, autori shprehet: “Shqipëtari e ka derdhurë gjithënjë gjak-në pa kurcim, po e ka derdhurë kot; kurrë Shqipëria s`ka fituarë nga gjaku i shqip-tarëvet… gjak… i derdhurë pa mendim!”. Samiu kujton edhe Mehmet Aliun, një shqiptar që e ngjalli Egjiptin prej një “vendi të humbur` e të pri-
“Shqipëria ç`ka qenë, ç`është e ç`do të bëhetë?”, platformë unike për një shtet kombëtar shqiptar
 
Mr. sc. Fitim RIFATI
 
Perandorisë gjerë në Oqeanin Indian, poashtu edhe Qyprylinjtë që kanë rrethuar Vjenën, ku prej të gjitha këtyre trimërive e sukseseve gjithnjë ka  përfituar Turqia (Perandoria Osmane), ndërsa Shqipëria aspak.
 
Samiu njofton edhe për Boçarin, Xhjavellan, Miaulin etj., që kanë qenë
“Shqipëria ç`ka qenë, ç`është e ç`do të bëhetë?”, platformë unike për një shtet kombëtar Shqiptar Mr. sc.
Shqipërinë”.
 
Ky ishte një mesazh i Sami Frashërit në dobi për shqiptarët e kohës, për ata të cilët e ndjenin veten të tillë, të obliguar ndaj atdheut, i cili kishte nevojë për bashkim, për vëllazërim, për përparim, liri, gjuhë, edukim e arsimim në frymën kombëtare.
 
Vlenë të përmendet se në këtë vështrim, Samiu nuk  paraqet rolet e dyfishta që kanë luajtur shqiptarët në analet të historisë, por veçon disa nga ata që asnjëherë nuk kanë bërë ndonjë vepër që e ka ndihmuar sado atdheun në të gjitha etapat historike të tij.
 
Ç`është Shqipëria?
 
Kufijtë e Shqipërisë
 
Sipas Samiut,  përderisa dikur  paraardhësit tanë  banonin një territor aq të madh, sot kufijtë e Shqipërisë (Albanisë) janë tkurrur si pasojë e  pushtimeve të huaja. Duke iu referuar  parimit etnik, ai jep
It takes for Diaspora to get moving to take the Guilty Albanian Politicians to the ICC Hague
 
një përkufizim të territorit të  banuar nga shqiptarët dhe shkon nga veriu te Mali i Zi, Novi Pazari (Pazari i Ri), Bosnja e Serbia, lindje te Maqedonia, në juglindje te Greqia (Gjiu i Artës) dhe nga  perëndimi detet Adriatik e Jon, që e ndanin nga Evropa. Ky përku-fizim që i jep territorit të banuar me popullsi shqiptare është në  përputhje të plotë me të dhënat që disponon historia për periudhën në fjalë, e cila përfshinë një territor  prej 75 mijë kilometra katrorë. Prandaj, për të formuar shtetin e ardhëm shqiptar, Samiu e konsid-eronte të domosdoshëm përcakti-min e kufijve të tij, gjithnjë mbi  bazë të shtrirjes entike, apo më saktë të të katër vilajeteve shqip-tare; të Shkodrës, të Kosovës, të
Population Protest wakes a scared generation in Albania, with a history of death in protest , the new generation just learned the true democracy, speak up in a peaceful way.
 
Still leaving large and yet no one imprisons the dic-tators Berisha’s family…..WHY? Are there $$ at risk?
 
DEAD
 
Lets do more than one issue at a time, les get more work done!!!
 
Factories in Albania, this is why there’s a high poverty, nothing is produced!!
 
 
Page 3  Volume 5, Issue 44
Shqiptaret ne Kosove nga te tere anet per te mbrojtur te drejtat e tyre
 
SHQIPTARËT E DIASPORËS , DUHET TË VETËREGJISTROHEN NE MAL TE ZI (nga FQ1)
 
cijativë të angazhohet në regjistrimin e numrit të madh të diasporës së vet. Sa i  përket diasporës shqiptare SHBA ,rol të luajnë shoqatat dhe oraganizatat shqiptare nga trevat enike në Mal të Zi me ç’rast të dhënat e sakta të mbledhura nga vetë diaspora, do t’i kundëviheshin të dhënave të dyshimta zyrtare .
 
të rëndishëm në këtë aspekt mund lashtësi, vendoseshin në lugina dhe anës lumenjve. Kështuqë përmbytja e luginës së Drinit do të varrosë edhe kulturën e lashtë të Dibrës.
 
[“Në Gradec të Dibrës, në pjesën e sipërme të Drinit të Zi, ndodhet një vendbanim që i përmban të gjitha tiparet karakteristike të qeramikës së Burimasit, si edhe disa tipare të dallueshme lokale. Këtu mbizotëron më shumë qeramika e trashë sesa e holla, por ajo nuk i afrohet aspak cilësisë së asaj nga pellgu i Korçës. Zbukurimet janë të pakta e të thjeshta, zakonisht me pikturime gri dhe, rrallë, me incizime apo gër-vishtje. Edhe aty prodhoheshin pjata me buzë të trasha, të pikturuara me të bardhë.” [Jcque,E.f.10]
 
“Gjetjet e qeramikës më në lindje, në Cetush të Dibrës, e lidhin atë me  Nezirin IIIc, duke dëshmuar, kësh-tu, për lidhjet tregtare.”[Jacques, F.f.22
-
23]
 
“Zona mesolitike të zbuluara në Shqipëri (10000
-
6500 “Periudha  pas
-
 akullnajore): Blaz I (krahina e Matit) në Veri dhe në Vlushë I Jug, shpellat e Fushë
-
Muhërit, Velça, Treni, Spileja etj.”[Mathieu,A. “Mikenët...” f.28].
 
“Zona kalkolitike të zbuluara në Shqipëri (2500
-
1900
-
 Eneolitiku
-
 Epoka e Bakrit); Nezir II, Blacë IV, Gradec, Burimas, Maliq II, Tren II.” [Mathieu, A. “Mikenët...” f.28
-
29].
 
Drini që u bë burim jetese për  popujt në shekuj apo mijëravjeçarë nuk mund të bëhet sot mallkim për ta. Ky lumë që i dha emrin kryeqendrës së Ilirisë së lashtë Shkodrës (shko
-
dri) dhe detit Adri-atik (a(sht) dri). Ky lumë që dikur u  bë sistem referimi për ndarjen e dy  perandorive të lindjes dhe të  perëndimit, ky lumë, emrin e të cilit e mbajnë shumë shqiptarë, nuk mund të kthehet në mallkim për  popullin tonë.
 
Për dibranët thuhet se janë të zgjuar dhe se mendja që lindi në Shkodër, Dibrës kur ato nuk do të  bashkohen dot më? Për më tepër nuk do t’i  përkasin një organizimi që quhet Dibër, por do t’u përkasin rretheve të ndryshme. Nuk ka më Dibër. Kjo është prishje e ekuilibrit, për të cilin fliste Thoti, ky është shkatërrimi, që pasohet me ndëshkimin e Zotit. A do të thotë kjo se dibranët janë kundër zhvillimit dhe ndërtimit të veprave hidrike, se  janë kundër integrimit. Sigurisht që jo. Dibranët  janë pjesë e zhvillimit dhe gjithnjë kanë qenë  përparimtarë. Por sakrif-ikimi i Dibrës është i  patolerueshëm, kur atje fare mirë, sikurse është argumentuar, mund të ruhet natyra dhe të  prodhohet energji nga  përrenjtë, mbase edhe më shumë se sa nga hidrocentrali i Skavicës. Sikurse të ardhurat nga investimet në turizëm dhe të mirat materiale që siguron kjo luginë nga  prodhimet e saj do të  jenë shumë e shumë më të mëdha sesa shitja e energjisë elektrike. (Nuk e kuptojmë përse për herë të parë po hapen edhe portat e hidrocen-tralit në Maqedoni dhe  po përmbyten tokat e Dibrës, ndërkohë që Shkodra po përmbytet mizorisht. Mbase nuk është rastësi. Patjetër duan të përligjin do-mosdoshmërinë e hidro-centralit të Skavicës.).
 
Pohimet e historianëve  janë se popullsitë, në mënyrë të veçantë në
Dibra, Maqedonia (e lashtë dhe e re) dhe ''Skavica'' (1) Nga Linda
 sanksionuar edhe në Kanun. Kur kam lexuar librin mbi Thot Atlanti-dasin, perëndia e dijes në Egjipt, që fliste shqip, siç thotë studjuesi arbëresh i Italisë, Xhuzepe Katapano, pasi emrin e tij e shpjegonte me gjuhën shqipe Thot = me thënë, kam ndeshur në konceptin e tij për numrat, ku numrat nga 1 deri në 9 kishin simbolikën e tyre. Kur arrita tek 9
-
ta m’u kujtua se në Shqipëri ky numër është shumë i përdorur si 9 plagët e Gjergj Elez Alisë, 9 vjetët e lëngimit të tij, por në mënyrë të veçantë 9 malet e Dibrës. A është rastësi ky organ-izim gjeografik që i ka shtrirë dibranët në 9 male dhe që fuqia e tyre ishte kur bashkoheshin 9 malet (Roma dhe Konstantino- poja shtriheshin në 7 kodra). Thoti numrin 9 e quan Ardal. Nuk besoj se ne nuk jemi në gjendje ta zbërthejmë këtë fjalë. Ardal do të thotë ar+dal,  pra dal si ari. [Edhe Dante Aligieri “Komedinë Hyjnore” e shtjellon me 9 rrathë dhe vetë Zotin me nëntë engjëj “nandtin qiell, qi asht ai i Kristaltë ose I pari i lëvizshëm, nji  pikë shum e shëndritësh-me, rreth së cilës vijnë  përqark nandë rrathë dritash me nji shpejtësi aqë ma të madhe, sa ma afër asaj të jenë. Ajo pikë asht Zoti e rrathët janë engjëjt”]. Është për këtë arësye që dibranët dilnin faqebardhë kur bashko-heshin 9 malet. Por çfarë do të bëhet me 9 malet e
Dibra, Maqedonia (e lashtë dhe e re) dhe ''Skavica'' Nga Linda
 
(vijon)
 
kaloi në Mirditë e qëndroi në Dibër. Gjenerali anglez thoshte se në Dibër kishte  bërë universitetin e dytë të Oksfordit. Nuk besoj se dibranëve u duhet kohë  për të kuptuar se trojet e tyre po mbyten për të  plotësuar interesat e kryeministrit italian Ber-luskoni apo të tjerëve. Për t’i dhënë përgjigje temës që shtrova në fillim të shkrimit. Unë mendoj se përmbytja e Dibrës, më shumë se prodhimin e energjisë realizon ëndrrat e vjetra pansllave për dëbimin e shqiptarëve nga trojet e tyre. Më la një shije të hidhur fakti që, në një aktivitet dibranësh, zona e Maqellarës përfa-qësohej me valle sllave!!! [Po hap këtë parantezë, se  pata një lidhje të shkurtër midis aktivitetit dibran që drejtohej nga i ati i Arbana Osmanit, që drejton emisionin Big Brother, dhe vetë këtij Emisioni. E kam thënë edhe herë të tjera që konstatoj se ai Emision tallet me koso-varët, por rasti më flagrant ishte dalja e zotërisë nga Kosova nga një eleminim i dyfishtë. Duket qartë që ai Emision apo Top
-
Channel nuk i do koso-varët. Sigurisht mua nuk më pëlqen që një dibrane të bjerë në këto pozita. Mbiemri që mban kjo zonjushë, tregon se familja e saj ka qenë  besnike e perandorisë osmane dhe mbase e çdo qeverie pas saj. Por ajo duhet të konstatojë se të  jesh korrekte ndaj farsës që organizoi ai Emision do të thotë të kom- promentosh veten. Se njerëzit prapa kuin-tave nuk duken dhe asaj i mbetet veprimi i gabuar i fyerjes së një të riu me shumë kulturë dhe dinjitoz siç ishte djali nga Kosova dhe për më tepër i largimit të Kosovës (eleminimi ishte tendencioz në kushtet e një trafiku votimesh, kur nuk të kalonte as mesazhi, këtë e provova edhe unë, mendoni sa do të ketë votuar Kosova. Mbase çdo gjë ishte e vendosur dhe votimi ishte falls). Përse i merrni atëherë koso-varët dhe i fyeni. Mbase duhet parë origjina e pronarëve të Top
-
Channelit për të kuptuar këto veprime. U in-teresova edhe në lidhje me vallen sllave tek maqellara-sit dhe më thanë se duhet ta kenë marrë nga Dibra e Madhe  pasi atje kërcehet në çdo aktivitet. Sig-urisht u trishtova. Mbase bashkëjetesa me sllavët i ka bërë ata që të mos bëjnë dot dallimet e kul-turave. Por përpjekja  për të transmetuar këtë kulturë edhe këtej kufirit sigurisht nuk është e mirë. Popullsia qytetare gjithnjë ka qenë më e ekspozuar ndaj influencave të push-tuesve, kështu edhe sherlinjtë, siç i quajmë ne Dibranët. Dikur në Peshkopi u vu në skenë një pjesë në teatrin e es-tradës me këtë mesazh që çdo qeverie që vinte sherlinjtë i bënin temena pra ato thonin “tërkija tërkija, duçja duçja, hitleri hitjeri, partëja partëja”. Kështu që sot sherlinjtë dhe dibranët në përgjithësi duhet t’i bëjnë temena çështjes kombëtare shqiptare siç është edhe uniteti me gjithë shqiptarët kudo që janë. Atëherë do të quhen atdhetarë.]
 
 Nëse vallet sllave përpiqen t’ua im- ponojnë pjesës së ulët të Dibrës, sig-urisht kjo nuk mund të arrihet kurrë me malësinë e Dibrës, që kërcen vallen e shpatave të Kretës së lashtë, ku u ruajt Zeusi fëmijë. Ata e panë se me shqip-tarët betejën e kanë të humbur. Nuk arritën të sllavizojnë as shqiptarët që i mbajtën për 100 vjet. Prandaj mënyra më e mirë e zhdukjes së tyre është  përzierja e popullsisë dhe sa më shumë të largohen nga vendi, edhe për shkak të varfërisë, por edhe në emër të zhvillimit.
 
Ky popull kurrë nuk është shuar dhe kurrë nuk do të shuhet. Shqiptarët sikurse i etiketonte një studjues “janë mbinjerëzit e Niçes, diçka midis luanëve dhe tigrave”. Por “fjala jashtë kuvendit e trimëria jashtë beteje nuk kanë vlerë” na mëson urtësia dibrane, prandaj sot duhet të pengohet ndërtimi i hidrocentralit të Skavicës dhe shpërbërja e Dibrës. Burimet e shfrytëzuara
 
“Ilirët dhe Iliria në autorët antikë”,  botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Shtëpia botuese “Toena” Tiranë, 2002.
 
Elena Kocaqi “Albanët me famë në mijëvjeçarë”
 
Pashko Vasa “E vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët”
 
Edith Durham “Brenga e Ballkanit” Shtëpia botuese “Argeta
-
LMg”, Tiranë 2009.
 
Spiro Konda “Shqiptarët dhe problemi  pellazgjik” Tiranë 1954
 
Rosa Lain “Majat e Shalës”
 
 Noëll Roger “Nëpër udhët e Shqipërisë”
 
Xhuzepe Katapano “Thoti fliste shqip”
 
Skënder Hushi “Thoti na zbulon Atlan-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->