Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
proiect functiile numeralului

proiect functiile numeralului

Ratings:
(0)
|Views: 1,252|Likes:
Published by Angelica Angy

More info:

Published by: Angelica Angy on Nov 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2015

pdf

text

original

 
 
DATA
: 18.02.13
CLASA
: a V-a
SUBIECTUL
: Valorile morfologice si f 
uncț
iile sintactice ale numeralelor cardinale si ordinale.
TIPUL LECȚ
IEI
: De comunicare și însușire a cunoștinț
elor.
PROFESOR 
:
OBIECTIVE
: OBIECTIV CADRU
: Dezvoltarea capacităț
ii de exprimare
orală si scrisă
 OBIECTIVE PERFORMATIVE: a.
Cognitive
:
1. Să definească
, in mod corect, numeralul;
2. Să cunoască ce înseamnă
 numeral cardinal si numeral ordinal;
3. Să
 i
dentifice tipurile de numerale învăț
ate dintr-un text dat;
4. Să recunoască
 valoril
e numeralelor (adjectivală ș
i
substantivală) din anumite enunț
uri;
5. Să alcătuiască propoziți în care numeralele să îndeplinească funcț
iile sintactice date;
6. Să recunoască cazurile și funcția sintactică
 a numeralelor dintr-un text dat.  b.
Afective
:
1. Să
 manifeste
interes pentru o exprimare nuanțată si îngrijită
.
STRATEGII DIDACTICE
: a.
 
Metode si procedee: conversația euristică, explicația, învățarea prin descoperire, exerciț
iul scris, oral, individual, ana
liza sintactică
;  b.
 
Mijloace de învățămînt ș
i materiale didactice: ,,
 Limba română’’, manual pentru clasa
 
a V a
, caietul de notițe.
 
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚ
II
: activitate frontală, activitate individuală
, act
ivitate independentă
.
RESURSE
: capacitățile de învăț
are ale elevilor.
Din punct de vedere al capacității de învățare, clasa este relativ omogenă
.Majoritatea
elevilor dispun de capacități de învățare sporite, ceilalți avî
nd re
surse suficiente pentru o bună colaborare cu profesorul în vederea desfășurării cu succes a activităț
ii didactice.
TIMP
: 45 minute.
 
 
1.
 
Moment organizatoric (1 min.)
Voi
avea grijă ca elevii să
-
și pregătească
 materia
lele necesare orei de limba română ș
i voi nota
absenț
ii.
Voi a
 
sigura liniștea ș
i
disciplina clasei pentru o bună desfășurare a activităț
ii didactice
2.
 
Verificarea temelor (2 min.)
Se va realiza controlul caiete
lor de teme și
, de asemenea, se va verifica modul în c
are elevii au elaborat tema dată
 ora tre
cuta. Elevii sunt solicitați să citească
, sun
t puși să motiveze, antrenîndu
-
se, prin întrebări, toată
 clasa.
3.
 
Actualizarea cunostintelor (2 min.)
Se va realiza printr-
o verificare orală a cunoștinț
elor despre numeral pe baza urmatoarelor
întrebă
ri:
 
Ce este numeralul?
 
Ce este numeralul cardinal? (exemplu)
 
Da-
ț
i exem
 ple de numeral cardinal simplu ș
i compus;
4.
 
Captarea atenț
iei (8 min)
 Voi scrie
la tablă mai multe propoziț
ii si elevii vor indica numeralele cardinale,vor exista si numerale ordinale,elevii vo
r trece astăzi la acest numeral și la funcț
iile sintactice.
 
Rog elevii să
-
şi noteze următoarele exemple:
 
1.
 
Pe stradă trec zece copii,doi cîntă.
 
2.
 
Trei elevi
citesc,patru desenează.
 
3.
 
Al treilea merge greu.
4.
 
Al doilea elev nu a răspuns corect.
 
5.
 
Întî
i Decembrie este ziua noastră naţională.
 
 
Îi rog să identifice numeralele
 cardinale
şi să spună ce exprimă fiecare.(exemplele 1,2
, expri
numărul obiectelor iar 3,4,5 exprimă ordinea obiectelor 
)
.Le voi explica și celelalte numerale.
 
5
.
Anunțarea temei și enunț
area obiectivelor (1 min.)
 
Voi anunța elevii ca, î
n lec
ția de astăzi, vom învăța ce funcț
ii s
intactice poate avea numeralul în fiecare caz, și în
acest scop, pî
nă la sfîrșitul orei, vor trebui să identifice funcț
iile sintactice a
le numeralului din anumite enunțuri și să alcătuiască propoziții î
n care numeralel
e date să îndeplinească anumite funcț
ii sintactice. Se
va scrie titlul lectiei pe tablă si î
n caiete.
TEMA:
Valorile morfologice ș
i f 
uncț 
iile sintactice ale numeralelor cardinale si ordinale.
 
 
6.
 
Dirijarea învățării si dobîndirea cunoștinț
elor
 
(29 min.)
 .
 
 NUMERALUL ORDINAL-
 Exprimă ordinea obiectelor prin numărare.
 
 Exe
 
mple:al treilea,al cincilea,al o sutălea.
  Numeralul ordinal este: *Simplu:pri
mul ,întîi,prima,secund,secundă
 
Observăm ca există forme si de feminin şi de masculin
 *Compus:al treilea,a unsprezecea
 Numeralul cardinal poate înlocui un substantiv într-o comunicare. Voi spune elevilor ca numeralul cu
valoare substantivală
 
 poate avea în propoziț
ie
diferite funcț
ii sintactice:
 subiect,atribut, complement 
 
sau poate intra în alcă
tuirea
 predicatului nominal care arată
:
ce este, cine este, cum
 
este
subiectul, iar numeralul cu
valoare adjectivală
 îndepli
nește funcția sintactică
 de
atribut adjectival 
, acordîndu-se cu
substantivul determinat în gen, număr și caz. Aceste funcț
ii sintactice sunt exprimate prin diferite forme ale numeralului. Formele pe care le ia
numeralul pentru a exprima funcț
ia lui in propozitie se numesc
cazuri.
VALOARE SUBSTANTIVALĂ 
( atunci când înlocuieşte un substantiv)
 
VALOARE ADJECTIVALĂ 
 
( atunci când determină un substantiv, cu care se acordă în gen, număr şi caz)
 
Voi nota pe tablă
 enun
țuri î
n care numeralele ordinale si cardinal
e vor îndeplini funcțiile sintactice mai sus menț
ionate, iar elev
ii își vor scrie propoziț
iile în
caiet. Voi dirija învățătura î
n
așa fel încît aceștia să poatădescoperi funcț
iile sintactice ale numeralelor din textele date:  Numeralele cu
valoare substantival 
ă
 
îndeplinesc următoarele funcț
ii sintactice:
Nominativ:
 -f.s
subiect
: Cinci
au fost pedepsiț
i Al doilea este prietenul meu -
 
F.s
nume predicativ
: Prietenii mei sunt doi El este al patrulea
Acuzativ
: - f.s
atribut prepozitional
: Cartea de la cei doi mi-
a plă
cut Florile de la primul sunt minunate -
 
F.s
 complement direct
: Pe cei cinci nu-
i inț
eleg Pe
al ș
aselea
sunt supă
rat -
 
F.s
 complement indirect
: Am vorbit despre cei doi Am citit pentru
al ș
aptelea
Dativ: -
f.s
 complement indirect
: Le-am citit celor doi I-am multumit celui de-al doilea
Genitiv: -
f.s
 atribut genitival
: Poeziile celor patru au fost extraordinare
Invitaț
ia celui de-al cincilea am primit-o  Numeralul cu
valoare adjectival 
ă
 este f.s
atribut adjectival
: Trei
 prieteni se plimbă
 Al treilea vecin este plecat la pescuit

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
MyKyStoian liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->