Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kesedaran Islam

Kesedaran Islam

Ratings: (0)|Views: 130|Likes:
Published by adam

More info:

Published by: adam on Aug 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2009

pdf

text

original

 
ESEDARAN ISLAM SEBENAR 
 
Firman Allah S.W.T.:
“Dan manusia itu memohon (datangnya) bahaya, sebagaimana mereka memohon(datangnya) kebaikan dan manusia itu adalah tergesa-gesa." 
 
(Surah al-Isra’: ayat 11)
 
“Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allahmaka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”.(Surah al-Maidah: ayat 45)
 
Kehilangan Islam Dalam Praktik Hidup Masyarakat
 Praktik hidup umat Islam kini sedang menolak keterangan al-Quran al-Karim. Ini bererti mereka menolak kekuasaan, kedaulatan dan janji-janji Allah S.W.T. Juga bererti menolak cara hidup yang diredhai Allah S.W.T. untuk difahami, disedari,diyakini dan dilaksanakan.Keyakinan umat mestilah dibina semula agar mereka merasai pripentingnya rahmatAllah S.W.T. dan mempertahankannya dalam kehidupan mereka. Seterusnya, agar  penolakan terhadap rahmat Allah S.W.T. dirasakan sebagai satu ancaman kerasyang sentiasa membahayakan keselamatan jiwa, fikiran dan amalan.Kesan daripada penolakan tadi, umat kini kehilangan Daulah Islamiyyah,tamaddun Islam, Ummah Islamiyyah, hukum-hukum Islam, Tarbiyyah Islamiyyahke arah ‘Ubudiyyah, nilai hidup sebenar, akhlaq sebenar, keperibadian sebenar, pembangunan sebenar, kekuatan sebenar, pertahanan sebenar, keharmonian sebenar dan kejayaan sebenar.
Punca
 Penolakan umat terhadap Islam berpunca dari ‘aqidah yang lemah. ‘Aqidah yangtidak berfungsi untuk kembali kepada Islam sebagai ad-Din. ‘Aqidah yang sakitlantaran dipengaruhi dan diserang oleh Din atau cara hidup bukan Islam.
 KESEDARAN ISLAM SEBENAR________________________________________ 
E
B
 AHA
B
 ACAA
T
A Z K I R A H
 
Berbagai-bagai penyakit menyerang jiwa, fikiran dan tingkahlaku umat hinggaIslam kembali menjadi dagang. Islam sebagai ad-Din turut dagang di hati orang-orang yang mengaku beriman. Rasa cinta kepada Islam sebagai cara hidup yangAllah redhai sudah tiada. Rasa keperluan kepada pembentukan masyarakat Islam juga tiada. Yang wujud ialah realiti mempertikaikan kehendak-kehendak AllahS.W.T. Ini bererti mempertikaikan ketaatan yang Islam kehendaki, mempertikaikannilai-nilai syara’, mempertikaikan akhlaq dan mempertikaikan keperibadian Islam.
Suasana Kabur
 Pendokong-pendokong sistem kini, yang mendaulatkan Din rekaan manusia turutmenggembar-gemburkan syi’ar atau lambang Islam di waktu dan ketika tertentu.Kesungguhan mereka menonjolkan syi’ar atau lambang itu selaras dengankesungguhan mereka mempertahankan Din rekaan manusia. Tanpa kefahaman dankesedaran sebenar, umat Islam terpengaruh dengan syi’ar atau lambang yangdihiaskan. Semua ini menimbulkan salah faham dan prasangka pada diri umat.Yang haram telah dihalalkan dan yang salah selalu dibenarkan. Nilai syara’diketepikan. Umat tidak sedar dan larut dalam suasana perhambaan sesamamanusia. Inilah satu kezaliman besar yang mesti segera disedari atau disedarkankepada umat.
Siapakah Yang Akan Menyambut Seruan Kesedaran?
 InsyaAllah di sana sini masih ada insan yang ikhlas dan merasai keperluan untuk  bertindak segera. Mereka perlu dikumpulkan dan dibimbing agar keikhlasanmereka berada di bawah telunjuk syara’. Begitu juga kembali kepada Allah S.W.T.mestilah mengikut cara yang betul dan diredhaiNya.Da’i perlu keluar mencari jiwa-jiwa yang merasai kehilangan Rahmat Allah S.W.T.dan yang mencari serta ingin menyahut seruan Allah S.W.T. Fitrah Insaniah untuk kembali kepada fungsi tauhid sebenar sememangnya ada. Ada yang sanggupmelalui proses, ada yang sedang melalui proses dan ada yang telah melalui proses.Ada juga yang lambat melaui proses. Da’i atau murabbi perlulah bijaksanamenggunakan teknik dan cara bertindak.Dasarnya adalah firman Allah S.W.T. yang bermaksud'
"Wahai Nabi cukuplah Allah bagimu dan yang mengikuti kamu terdiri dari orang-orang yang beriman.”
 Juga ditegaskan bahawa da’i perlu mencari dan mengumpulkan hati-hati yangmerasai kehilangan Rahmat Allah S.W.T. Hati-hati yang merasai kehilangan neracasyara’ dalam praktik hidup umat sekarang. Hati-hati yang ingin kembali kepadahakikat hidup yang memperhambakan diri hanya kepada Allah S.W.T. dalam setiap bidang.
 KESEDARAN ISLAM SEBENAR________________________________________ 
 
Hati-hati ini perlu diasuh agar menyedari kehilangan Islam sebagai ad-Din. UmatIslam bukanlah kehilangan ekonomi Islam, politik Islam atau pembangunan Islamsahaja. Umat juga bukan kehilangan masjid dan rumah-rumah ibadat. Umatsebenarnya kehilangan pokok, bukan ranting-ranting. Umat kehilangan rumah, bukan bahagian-bahagian rumah. Juga, umat bukan kehilangan kuantiti tetapikehilangan kualiti yang ingin mengambil Islam sebagai ad-Din.Hati-hati ini perlu diasuh agar memahami bahawa penyakit sedang menyerangumat dan merosakkan ‘aqidah umat. Tauhid pada hati-hati umat semakin futur atautidak berfungsi dengan betul.Hati-hati ini perlu diasuh agar menyedari bahawa segala tindakan berpunca dari permasalahan aqidah yang mesti dirongkai terlebih dahulu. Juga, memahami maknadan fungsi Iman sebenar agar tindakan yang lahir selaras dengan tuntutan Iman.Iman kepada Allah S.W.T. adalah pemancar. Dari pemancar ini lahirlah kerja-kerjaIslam.Da’i atau murabbi perlu memahami bahawa ‘mukmin’ adalah natijah yang lahir daripada tarbiyyah yang menekankan keimanan kepada Allah S.W.T.Terdapat perbezaan antara tarbiyyah dan natijah tarbiyyah.
Punca Kekuatan
 Iman kepada Allah S.W.T. adalah satu kekuatan. Quwwah Imaniyyah perlu dibinasebelum Quwwah Maddiyyah. Iman akan membentuk segala dorongan ataukekuatan yang ada dalam hati. Kekuatan-kekuatan itu termasuklah:1. Kesedaran2. Ketaatan3. Keikhlasan4. Kepatuhan5. Keinginan6. Kesabaran7. Kecintaan8. Ketabahan9. Kemesraan10. Kesyukuran11. Keberanian12. KesungguhanKekuatan ilmu pengetahuan perlu dipelajari, dituntuti dan didalami. Kekuatan hartakekayaan perlu diperkukuhkan. Kekuatan tubuh badan dan ketenangan mental perludipelihara dan dipertingkatkan.
 KESEDARAN ISLAM SEBENAR_______________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->