Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seznam gradiv za 31. sejo Mestnega sveta

Seznam gradiv za 31. sejo Mestnega sveta

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Gregor Pivec
Seja bo potekala 2. decembra od 16. ure naprej.
Sejo lahko neposredno spremljate na spodnji povezavi.

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=3820
Seja bo potekala 2. decembra od 16. ure naprej.
Sejo lahko neposredno spremljate na spodnji povezavi.

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=3820

More info:

Published by: Gregor Pivec on Nov 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
MESTNA OBČINA MARIBOR
Kabinet župana
Služba za delovanje mestnega sveta Številka !"#!"$!!"%&'!"#(atum ")* novembe+ '!"#
MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR
,a ob+avnavo na #"* seji Mestnega sveta Mestne ob-ine Ma+ibo+. ki bo
 02. decembra 201!
vam v skladu z ')* -lenom /oslovnika mestnega sveta /os+edujemo seznam naslednji0 g+adiv
 Odlok o ob-inskem /od+obnem /+osto+skem na-+tu za 1estno /ovezavo med k+iži2-em 3jubljanske uli1e z 4li1o 5a+i2ke komune in k+iži2-em Nasi/ne uli1e s 5+e-no uli1o 6 d+uga ob+avnava
Imenovanje +evizo+ja 3etnega /o+o-ila 7avnega medob-inskega stanovanjskega sklada Ma+ibo+ za leto '!"#
Skle/ o do/olnitvi skle/a o dolo-itvi javne in8+ast+uktu+e na /od+o-ju kultu+e v Mestni ob-ini Ma+ibo+
 Odlok o s/+ememba0 in do/olnitva0 Odloka o /+osto+ski0 u+editveni0 /ogoji0 za /odeželje v Mestni ob-ini Ma+ibo+ 6 /+va ob+avnava
 Odlok o s/+ememba0 in do/olnitva0 Odloka o u+editvenem na-+tu za del obmo-ja ;+-evina 9del 55E Rt "% ,: 6 sk+aj2ani /osto/ek
 5osamezni /+og+am /+idobivanja stavbni0 zemlji2-
Na-+t t+ajnostne mobilnosti v mestu in okoli1i 6 1elostna /+ometna st+ategija Ma+ibo+a
Skle/ o /+idobitvi statusa g+ajenega javnega dob+a lokalnega /omena
 (okument identi8ika1ije investi1ijskega /+ojekta 9(II5: za =naku/ avtobusov z nizkimi emisijami za mestni /otni2ki /+omet>
 Članstvo Mestne ob-ine Ma+ibo+ v ,d+uženje Mestni0 ob-in Slovenije
V*d+a ,-užbe a de-*/an+e me,tnea ,/etaR*,ana KANČNIK! uni/.dip-.pra/.! -.r.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->