Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
46544807 Daniel Keyes Az Otodik Sally

46544807 Daniel Keyes Az Otodik Sally

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Andrea Szabó
:)
:)

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Andrea Szabó on Nov 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

 
DANIEL KEYES
AZ ÖTÖDIK SALLY
 
Ismertető a borítóról:
 
Sally Porter az élet kellemetlen helyzetei ellen
 
azzal védekezik, hogy elveszti az öntudatát.
 
De ezzel nincs vége a dolognak. Mikor újra
 
magához tér, új helyzetben találja magát. Az
 
idő továbbhaladt, és ő nem tud róla számot
 
adni. Olyasmikre próbálják emlékeztetni,
 
amiket tudtával nem követett el. Otthon
 
olyan holmikat talál, amelyeket soha esze
 
ágában sem volt megvásárolni. És amiket a
 
férje összehazudott róla a válóperi tárgyalá
- so
n! Hogy hetekre eltünedezett, hogy hajla
-
mos az erőszakra, hogy félmeztelenül táncolt
 
egy mulatóban . . . El tudja ezt képzelni, Dr.
 Ash?
Igen, a pszichiáter el tudja képzelni. Ismeri
 
ezt a betegséget, de szemtől szembe csak most
 
találkozik vele először. Ez a többszörösen ha
-
sadt személyiség esete. A jámbor, félénk Sally
-
ben négy további én lakozik, még saját nevük
 
is van. Bella tömény érzékiség, Nola merő in
-
tellektualitás, Derry csupa jóindulat, Jinx pe
- dig -
tőle isten óvjon, ő maga a megtestesült
 a
gresszivitás. Ezeket a gyerekkorban lehasadt,
 
önálló életre kelt személyiségdarabokat kelle
-
ne szép sorjában visszaolvasztani a helyükre
-
létrehozni Sally valódi, gazdag, sokrétű sze
-
mélyiségét.
 
A küzdelemnek dr. Ash számára is nagy a tét
-
 je. Ő is válságban van, belsőleg belerokkant a
 
hivatásába, kiégett, házassága tragédiába tor
-
kollt. Sally esete a próbakő: meg tud
-
e újulni,
 
képes
-
e még valódi emberi együttérzésre?
 Meg tudja-
e tehát gyógyítani egymást az orvos
 
és a betege? Erről szövi fordulatos történetét a
 
Virágot Algernonnak népszerű szerzője ebben
 
a regényében.
 DANIEL KEYES
Az ötödik Sally
 
REGÉNY
 
EURÓPA KÖNYVKIADÓ
 BUDAPEST, 1989.
FORDÍTOTTA
 
SZILÁGYI TIBOR
 
A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT:
 DANIEL KEYES
 
THE FIFTH SALLY HOUGHTON MIFFLIN COMPANY BOSTON 1980 COPYRIGHT 1980 BY DANIEL KEYES
HUNGARIAN TRANSLATION SZILÁGYI TIBOR, 1989
 
Lányaimnak, HILLARY
-
nek és LESLIE
-nek,
és feleségemnek, AUREÁ
-nak,
aki mindig itt van, biztat és segít.
 
A szerző sok olyan típusú esetet tanulmányozott, ami
-
lyet a regényben ábrázol, és rájött, hogy figyelemre méltó
 
közös vonásokat mutatnak, és életrajzi hátterükben is sok
 
a hasonlóság. Bár írói munkájához ezek a kutatások szol
-
gáltatták az alapot, a történet teljes egészében kitalált,
 
tényeiben élő személyre vagy megtörtént eseményre nem
 
támaszkodik.
 
ELSŐ RÉSZ
 Egy
Oké, én Derry vagyok, és engem választottak ki, hogy
 
mindezt leírjam, mert én vagyok az egyetlen, aki tudja,
 
mi történik velünk, valakinek pedig számon kell tartania,
 
hogy az emberek megértsék.
 
Mármost először is nem az én ötletem volt, hogy egy
 
esős áprilisi éjszakán elcsatangoljak a lakásból. Úgy kez
-
dődött, hogy Nolának azokon a görög tragédiákon járt az
 
esze, amiket mindig olvas, és nagyon le volt lombozódva.
 
Aztán eszébe jutottak a gyerekkori nyarak a tengerparton,
 
és elhatározta, hogy újra látni akarja az óceánt. Manhat
-
tanből. metróval ment Coney Islandre, aztán elindult sé
-
tálni. A ringlispílek meg a mutatványosbódék mind be
 voltak des
zkázva, és a Neptune meg a Mermaid Avenue
 
közt teljesen elhagyatottak voltak az utcák, csak néhány
 
szegény részeg kuporgott újságpapírba bugyolálva a kapu
-
aljakban. Ettől még rosszabbul érezte magát. Mintha a
 
nyári nyüzsgő tömegekre várva megfagyott volna
 
az idő.
 
Úgy érezte, egy csöpörgős áprilisi éjszakán Coney Island a
 
legelhagyatottabb hely a világon.
 
Kivéve Nathan bisztróját. Emlékezett rá, hogy Nathan
 
egész évben nyitva szokott tartani, a bisztró pedig a fény
 
és a meleg oázisa volt, így hát elindult feléje. Néhányan
 
kinn ácsorogtak előtte a járdán, műanyag poharakból ká
-
vét szürcsölgettek, rósejbnit ettek, meg "a világ leghíre
-
sebb hot dogját". Ha nem diétáztam volna, tüstént veszek
 
egy jó szaftosat, mustárral meg savanyú káposztával.
 
Nincs párja a hot dog meg a rósejbni illatának egy esős éj
-
szakán. De Nola a tengert akarta látni. Megállt, megnézte
 
az .órát, hogy ellenőrizze a karóráját, és megjegyezte ma
-
gának az időt. Háromnegyed tizenegy volt.
 
 
Észrevettem három fiatal hapsit, farmergatya meg szö
-
gekkel kivert farmerdzselti volt rajtuk, körbeadogatták a
 
barna papírzacskóba tekert félliteres üveget, és jól megbá
-
multák Nolát, amint végigment. Nathan bisztrója és a je
-
ges vaníliakrémet áruló bódé közt a sötét sikátoron.
 
A tengerpart felé tartott, és a húsz évvel ezelőtti nyár járt
 
az eszében. Játszani akart a zsúfolt, homokos parton, ho
-
mokvárat akart építeni, aztán meg belecsusszanni a vízbe,
 
hogy lemossa magáról a homokot.
 
Amikor lement a koromsötét stég alá, és orrába csapott
 
a nedves homok illata, lerúgta a cipőjét. Érezte a lábujjai
 
közt a csikorgó homokszemeket. Mindig kísértette a gon
-
dolat, hogy a tengerben kellene meghalni. Miközben a fe
-
kete víz felé ballagott, Homérosz borszínű tengere járt az
 
eszében, levetette műanyag esőkalapját, és ledobta a ho
-
mokba, de a homok mocskos volt, teli szeméttel, trágyá
-
val és kotonokkal, melyeket partra mosott a víz, miután
 
úgy libegtek a tengeren, mint egy másik korszak üzenetei.
 
Ugyan miért gondol a kotonokra, tűnődött, hiszen szűz,
 
aki éppen most készül elvetélni a sorsát. Talán neki is
 
üzenetet kellene hagynia, hogy nem tudja tovább élni ezt
 
a töredezett életet, és jobb vízbe fulladni, mint ha felvág
-
ná az ereit.
 
Ezektől a gondolatoktól megfájdult a feje. Jó érzés volt
 
levetni a blúzát meg a szoknyáját, és érezni a bőrén az
 
esőt, miközben eldobálta a ruháit, és az elhagyatott ho
-
mokparton a doromboló hullámverés felé ballagott. Ke
-
resztülvágott a nedves homokon, egészen odáig,
 
ahol már
 
kezdett megkeményedni. Aztán a homok iszappá vált, és
 fel-
felbugyborgott a víz a lábujjai között, majd amikor
 
visszahúzódott, a hullámok kimosták közülük az iszapot,
 
és apró csatornákat vájtak a partba. Megnézte órája kivi
-
lágított számlapját, hogy rögzítse az időpontot.
 
Tizenegy óra huszonhárom.
 
Érezte a vizet, melegebb volt, mint a levegő, és a lába
 
felelevenedett, míg testének többi része előbb lehűlt, az
-
tán elzsibbadt. Pont az ellenkezője annak, amit Szókra
-
tész érzett, miután kiitta a bürökpoharat, gondolta
- neki
lassan kővé dermedt a lába és a lábszára.
 
Ostoba dolog, hogy az embernek ilyenkor megfájduljon
 
a feje. Viaskodott fájó tarkójával és a fejét hasogató gon
-
dolatokkal, amelyek egyre csak azt mondogatták: nem...
 nem... nem... Valaki harcolt ellene.
A víz meleg volt a térdén, aztán a combján, és amikor
 
megállt, és átengedte magát a simogatásának, lágyan kö
-
rülpaskolta. Hamarosan az istenek ölében fog heverni.
 
Akárcsak Athéné, ő is felnőttként fog kipattanni Zeusz fe
-
 jéből. De ahogy a víz paskolgatta, borzongani kezdett, és
 
beljebb ment. Aztán rájött, hogy amikor az ember a ha
-
lálán meditál, a saját köldöke válik a világegyetem közép
-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->