Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
viata galicenilor nr 17

viata galicenilor nr 17

Ratings:
(0)
|Views: 377|Likes:
Published by alyn
viata galicenilor nr 17
viata galicenilor nr 17

More info:

Published by: alyn on Aug 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2009

pdf

text

original

 
 P r i m a r e v i s t `  d i n m e d i u l  r u r a l v a l c e a n
 M  K 
REVISTĂ EDITATĂ DE TRUSTUL DE PRESĂ PROPRESS, EDITORUL ZIARULUI PRO EXPRESDE DRĂGĂŞANI, ÎN COLABORARE CU PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL GALICEA 
Anul II, Nr. 17 14 august 15 septembrie 2009 
NE PUTEŢI CITI ŞI PE INTERNET, LA ADRESA: 
www.publipro.ro 
CONŢINE INFORMAŢII ŞI DIVERTISMENT !!! SE DISTRIBUIE GRATUIT !!! 
Cupa Catanimergeîn satulValea RâuluiExcursie în...
Capitală
pag 08
pag 27pag 16
LA MULŢI ANI
CELORCU NUMELE SFINTEI MARIA!
 
Ad resa m  pe aceas tă ca le  u n s i nce r ,, LA  M U L T I A N I  t u t u ro rce lo r ca re -s i a n i ve rseaza z i ua o no mas t ică , d i n  pa r tea Co ns i l i u l u i Loca l Ga l icea,  P r i ma r u l u i  loca l i ta t i i s i a l sa la r ia ţ i lo r d i n  i ns t i t u - t ie s i  i n  mod s pec ia l ce tă ţe n i lo r aces to r  me leag u r i  f  r u moase s i b i nec u vâ n ta te de  D u m neze u! Ma ica  Do m n u l u i să  va  b i nec u vâ n te -ze s i sa  va oc ro teasca  i n  toa tă  v ia ţa d u m nea voas t ră!
n
colecti vul redacţional al re vi stei iaţa Galicenilor 
 
UTILE...TILE...
02
14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009 
Vă invităm să citiţi, pe site-ul ziarului nostru,
 
WWW.PUBLIPRO.RO
, începând din data de 17aprilie a.c., topul celor mai buni primari din zona desud a judeţului Vâlcea.Facem menţiunea că acesttop este viziunea strictă aredacţiei PRO ExpreS.Puteţi însă să votaţi pentru primarul dvs., pe acelaşisite şi să vedeţi, totodată, şiopiniile cititorilor, nunumai ale noastre, desprecei care conduc destinelelocalităţilor sudice. Nuuitaţi: accesaţi:
www.publipro.ro
 
 ATENTIE! ATENTIE! ATENTIE!
-
CĂTRE TOŢI CETĂŢENII COMUNEI GALICEA-
Psihologul de serviciu altrustului de presă PRO-PRESS Rm Vâlcea careeditează ziarul PROExpreS de Drăgăşani,PRO ExpreS de Râmnic şirevistele comunale,răspunde la întrebăriledumnevoastră din oricedomeniu, ABSOLUTGRATUIT. LuminiţaRoşoagă poate fi contac-tată, prin apelareanumărului de telefon0743-878.120 (apel cu tarif normal), la orice oră, prin e-mail, la adresa: alyn_pro-press@yahoo.com sau prin poştă, pe adresa redacţiei:Rm. Vâlcea, Bdul Nicolae Bălcescu nr. 34, Bl. O4, Sc.B, Et. 3, Ap. 10, judeţ Vâlcea. Vă rugăm să specificaţidacă problemele pe care le veţi relata psihologului nos-tru doriţi să aibă caracter confidenţial. În cazul încare veţi omite acest lucru, răspunsurile la întrebărilepe care le veţi adresa în scris se vor regăsi publicate şi în paginile acestei reviste. Rugăm şi oferim seriozitate!Scopul nostru este să vă ajutăm cât mai mult posibil,pentru că deviza trustului nostru de presă este: Câtmai aproape de cei mulţi şi aflaţi la ananghie! Apelţaicu încredere la serviciile Luminiţei Roşoagă!
Ziarul PRO ExpreS de Drăgăşani, vă pune ladispoziţie serviciile de consultanţă ale unora din-tre cei mai buni avocaţi din judeţul Vâlcea, înorice problemă juridică, ABSOLUT GRATUIT.Sorin şi Adi Petruţ pot fi contactaţi, prinapelarea numărului de telefon 0720-822.208 (apelcu tarif normal), la orice oră, prin e-mail, laadresa: alyn_propress@yahoo.com sau prinpoştă, pe adresa redacţiei: Rm. Vâlcea, BdulNicolae Bălcescu nr. 34, Bl. O4, Sc. B, Et. 3, Ap.10, judeţ Vâlcea. Vă rugăm să specificaţi dacăproblemele pe care le veţi relata psihologului nos-tru doriţi să aibă caracter confidenţial. În cazul în care veţi omite acest lucru, răspunsurile la întrebările pe care le veţi adresa în scris se vorregăsi publicate şi în paginile acestei reviste.Rugăm şi oferim seriozitate! Scopul nostru estesă vă ajutăm cât mai mult posibil, pentru cădeviza trustului nostru de presă este: Cât maiaproape de cei mulţi şi aflaţi la ananghie! Apelţaicu încredere la serviciile avocaţilor noştri!
 N o u !
 
ADMINISTRATIV...ADMINISTRATIV...
03
 Împrejmuirea terenului 
 
de fotbal 
 Nu cred că cineva care a tre-cut pe lângă stadionul din Parcul Zăvoinu a sesizat faptul că această zonăîncet, încet, a căpătat o nouă înfăţişare.În urmă cu câteva zile s-au finalizatlucrările la împrejmuirea terenului desport şi a Parcului Zăvoi. Lungimeatotală este de 270 metri liniari. Tot înzona stadionului s-au executat lucrăride amenajare a unei parcări de aproxi-mativ 500 m², ceea ce face ca în timpulspectacolelor ce au loc în Parcul Zăvoisau pe terenul de sport, să putem să ne parcăm maşinile în aşa fel încât să numai deranjăm traficul din această zonă.Se au în vedere să se mai executelucrări de repararea şi vopsirea tribu-nelor, amplasarea unor noi aparate de joacă în parc, precum şi amenajareaaleilor existente.
 Parcare pentru utilajele Primăriei Galicea
În incinta curţii s-a realizat peo suprafaţă de 400 m² o parcare pentruutilajele şi maşinile ce se află în dota-rea Primăriei Galicea. Această lucrare anecesitat excavarea şi transportul a peste 1000 m³ de pământ. În continuarese va realiza un podeţ de traversare asatului ce desparte parcarea de drumul judeţean.
 Asfaltarea curţii şcoli V-VIII Galicea
Odată cu începerea anului şco-lar 2009-2010, elevii din această şcoalăvor avea plăcuta surpriză să constate căPrimăria Galicea s-a ocupat în aceastăvacanţă şi a terminat de asfaltat curteaşcolii. Lucrările la sala nouă ce s-a rea-lizat deasupra grupului sanitar au fostşi ele finalizate, a mai rămas de termi-nat acoperişul la magazia de lemne.
 Solidaritate săteas-
 
Duminică 02August cetăţeni din satulCocoru, împreună cu pri-marul Ion Năfliu şi vicepri-marul Florea Udrea, au mutat amplasa-mentul staţiei de călători în aşa felîncât să poată fi mai funcţională.Rămâne de apreciat gestul de solidari-tate al cetăţenilor pentru fapta lor cât şi pentru promtitudinea cu care au răs- puns prezent!
 Împrejmuirea izlazului 
 
Cocoru
Cetăţenii din satul Cocoru şiBratia Vale au cerut realizarea împrej-muirii la izlazul care asigură păşunatulvitelor pe latura de Nord-Vest pentru anu le mai produce pagube vecinilor care au culturi de porumb sau grâu.Împrejmuirea se realizează pe o lungi-me de aproape 600 metri liniari .Lucrările sunt executate de posesori deanimale, iar materialele sunt procuratede Primărie.
 Drumul sătesc Dealul  Mare,modernizat 
 
 pe 3,9 Km.
Legătura dintre satele DealulMare şi Bratia Deal se face pe drumulsătesc ce traversează izlazul comunalîn lungime de 3,9 Km acest drum afost modernizat prin fonduri Sapard. Seau în vedere ca atât pe stânga cât şi pedreapta acestui drum în scurt timp tine-rii care se vor căsători şi vor solicitateren de casă să poată primi sub titlulgratuit şi să-şi construiască locuinţe. S-a întocmit documentaţia pentru extin-derea LEA de joasă tensiune pentruasigurarea curentului electric în aceastăzonă lucrările se vor executa în lunaAugust.
 Primăria sprijină bisericile
Cele 6 biserici de pe razacomunei Galicea, în cursul anului 2009vor primi în total 12000 Ron pentruachiziţia unor materiale de construcţiinecesare executării unor lucrări de rea- bilitare.
 Decolmatarea şi amenajarea gârlelor din satul Bratia Vale
În urma solicitării cetăţenilor din satul Bratia Vale ca urmare a creş-terii vegetaţiei şi colmatării pâraielor „La Iliescu”, „Secţia de împletituri”,„Secţia de drumuri” pe o lungime decirca 700 m liniari s-au executat lucrăride decolmatare şi curăţirea vegetaţiei.
 S-a depus proiectul  „Infrastructura comunei Galicea” 
Joi 30 Iulie 2009 la Agenţia dePlăţi şi Dezvoltare Rurală Vâlcea s-adepus documentaţia proiectului carecuprinde lucrări de canalizare, alimen-tare cu apă, modernizare drumurisăteşti necesare a se executa în comunaGalicea, în valoare totală de 2,5 milioa-ne Euro. Acest proiect cuprinde peste3000 de file (studiu de fezabilitate, stu-dii geotehnice, măsurători topografice,avize, HCL, inventarul domeniului public, etc). Acum se aşteaptă verifica-rea proiectului alături de alte 3000 câteau fost depuse la nivel de ţară, dupăcare eligibile nu vor fi declarate decâtaproximativ 10%.
n
Viceprimar, Florea Udrea
Primăria se implică
şi rezultatele se văd!
14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->