Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2. H. Balzac

2. H. Balzac

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by Luz Varela Armas

More info:

Published by: Luz Varela Armas on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2009

pdf

text

original

 
2. H. Balzac 
Honore Balzac (1799 - 1850) é un autor que leva a cabo unha intensaactividade literaria. Ten pretensións aristócratas, mais as súas orixes sociais non lle permitían estar á altura das súas arelas. Sempre ten problemas económicos, feito quese reflicte na súa escrita, e colabora con xornais e revistas.
1.Obra
O conxunto da súa obra foi reagrupado polo propio autor baixo adenominación de “
 La comédie humaine
”, un cadro da
vida da época
que, seguindo omodelo das
ciencias
, supón un exame sistemático de
costumes
e
medios sociais
através das
accións
dos
personaxes
. Así, divide a súa obra en tres grandes apartados:1)
 Etudes de Moeurs
(estudos de costumes):a)Escenas da vida privada:
 Le père Goriot 
,
 Eugenie Grandet 
. b)Escenas da vida de provincias.c)Escenas da vida parisina.d)Escenas da vida política.e)Escenas da vida no campo.f)...2)
 Etudes philosophiques
.3)
 Etudes analytiques
.Hai, polo tanto, unha vontade de
detallar
a
sociedade
da época. Porén,cada unha destas
novelas
teñen unha
unidade
, mais tamén unha
autonomía
.A
orixinalidade
da obra de Balzac reside en que non só dá unha
visiónpanorámica da sociedade
, senón que tamén achega unha
visión do mundo
moi precisa,
analiza
de xeito
realista
a vida
cotiá
para demostrar as
leis
que
subxacen
ao
comportamento humano
:
O home está en
loita
dentro da
sociedade
, a vida é un campo de batalla ondeo home, separado da
harmonía inicial
(idea romántica), loita pola
subsistencia
.
O personaxe ten que tomar unha
máscara
para chegar aos seus fins xa que omundo é un mundo de
aparencias falsas
e hai que xogar con elas paradesenvolverse nel. Esta é unha das ideas
fundamentais
da obra de Balzac.Así, amais de dar unha
visión panorámica
da sociedade do momento,
denuncia
e critica a orde establecida (“realismo crítico”).
2.Fontes literarias
A)
Romanticismo
.B)
Novelas costumistas
: son novelas de
comezos
do século
XIX
que, se ben
non
teñen unha grande
calidade literaria
, proporcionan unha
descrición realista
da
sociedade
da época, a miúdo
satírica
.C)
Novela histórica
: novela que se desenvolve desde 1820 en Francia preocupándose pola
expresión
do
home
na
sociedade
. Será unha das orixes danovela francesa moderna.
Walter Scott
: inflúe en Balzac en diferentes aspectos:
Busca crear unha
ambientación
da
época
con
personaxesrepresentativos
mediante unha
documentación precisa
.
Grandes escenas de exposición (
descricións
).
Literatura da Segunda/Terceira Lingua I: Francesa
2006/2007USC
1
 
2. H. Balzac 
Preocupación polos
detalles
.
Construción de
intrigas
moi
sólidas
.
Importancia do
diálogo
.
Obras
importantes son:
Balzac
:
 Les choans
1
(1829).
Víctor Hugo
.
Alfred de Vigni
:
Cinq – Mars
2
(1826)
3.cnica “realista
3.1.Descricións
As descricións son fundamentais na estética de Balzac e caracterízanse por:a)A elaboración de
retratos parciais
que, a partir de
detalles simbólicos
,establecen unha
descrición dinámica
dos
personaxes
. Eses detalles:
Describen a complexidade dos personaxes, ilustrando a súa
psicoloxía
.
Contribúen a reflectir con precisión a
sociedade
.
Dan unha sensación de
verosimilitude
. b)Seren unhas descricións sistemáticas desde o máis
amplo
até o máis
concreto
(Así acontece en
 Le père Goriot 
, que comeza cunha extensa descrición da pensión)c)Teren un
carácter afectivo
. É, en ocasións, considerado un autor realista, pero oseu
realismo
contén interpretacións con
connotacións afectivas
.
3.2.Personaxes
Os personaxes aparecen movidos por 
forzas externas
e
contraditorias
que os superan e que
determinan
o seu comportamento. Están
influídos
polo seu
espazo
, pero non hai un determinismo absoluto (como acontece no Naturalismo). Neste senso, Balzac é:a)Realista, porque reflicte a realidade social. b)“Realista”, porque trata de reflectir costumes e modos de vida inseridos nundeterminado espazo. En ocasións inventa espazos e personaxes, outracaracterística que o diferenza do Naturalismo.Existen
esquemas
clásicos de descrición do século XVII:
historia do personaxe + retrato
ou
retrato + historia do personaxe
. Porén, Balzac seguirá oseguinte esquema:a)
Alusións
. b)
Retrato
(descrición física).c)
Historias
ou anécdotas sobre o
personaxe
.d)Introducn de
misterios
que anticipan o desenvolvemento posterior da acción.A descrición sempre ten
trazos afectivos
e caracterízase pola
sutileza
da
descrición psicolóxica
.
1
Trata as revoltas que se produciran durante a Revolución ao sur da Bretaña (en Vendée) apoiadas por aristócratas e o pobo católico, que rexeitaban a república.
2
Trata a rebelión do nobre Cinq – Mars contra o cardeal Richelieu por prohibir os duelos. O nobre participa nun duelo e, como castigo, é decapitado.
Literatura da Segunda/Terceira Lingua I: Francesa
2006/2007USC
2
 
2. H. Balzac 
Exemplo: descrición de Vautrin (páx. 84 – 88 )
-
Personaxe
maquiavélico
 
-
O
narrador desdóbrase
en máis dunha ocasión para
comentar 
o personaxe ou dar unha
opinión
.
-
Introdúcense
elementos
que
anuncian
a falsa aparencia.
-
Nunha páxina o autor é quen de describir o personaxe e presentar diferentes aspectos que sedesenvolverán posteriormente.
Outros aspectos respecto dos personaxes de Balzac son:a)O autor inspírase na
psicoloxía
do médico suízo
Lavateur
, o que amosa o seuinterese polos estudos psicolóxicos da época (con todo, a psicoloxía e a psiquiatríanon se desenvolvean até a segunda metade do culo XIX). Neste sensoestablece unha relación entre os
trazos físicos
e os
trazos morais
. b)Os
retratos
dos personaxes son
dinámicos
, forman parte da
acción
porque son personaxes
determinados
polo seu
pasado
e o seu
futuro
na novela (do que sedan indicios), ademais de por unha época e unha situación social determinadas.c)Son personaxes que á vez son:
Arquetípicos
ou simbólicos. Exemplos: pai de Eugenie Grandet, prototipo docampesiño rico, ou o mesmo Père Goriot, que representa a paternidadeabnegada.
Particulares
, individualizados.d)Hai unha importante presenza da
ironía
, moitas veces
cruel
. Polo que tamén se dáunha
implicación
a respecto dos personaxes, opínase sobre eles (feito que nonacontecerá nos textos naturalistas).e)Uso de
semellanzas
e
contrastes
para
caracterizar
os personaxes (aparencia vs.realidade, riqueza material vs. pobreza moral...). Exemplos: Rastignac, o heroemal vertido, compárase a De Troilles (amante de Delphine), o nobre rico e benvestido; Rastgnac recibe consellos semellantes de Vautrin (delincuente de altonivek) e de Madame de Beauséant (aristócrata, curmá del).f)Os
personaxes reaparecen
en diferentes obras de Balzac:
 Na “Comédie Humaine” hai uns 2000 personaxes, dos que
máis de 570reaparecen
en varias obras, como é o caso de Rastignac (aparece unhas 25veces máis).
Estes personaxes van
evolucionando
dunha obra a outra.
Esta característica fai que:
A obra se perciba coma un
conxunto unitario
.
Se transmita unha impresión de
movemento
, de evolución.
3.3.Estrutura da súa obra
 
A estrutura de
 Le Père Goriot 
, ao igual cá do resto das obras de Balzac, é
peculiar
. Consta de catro partes nas que se entrecruzan outras tantas intrigas.A)
Partes
:
ContidoImportancia que lle concede oautor 
Literatura da Segunda/Terceira Lingua I: Francesa
2006/2007USC
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->