Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
145Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan

Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 6,105|Likes:
Published by Jennis Chung
Nota untuk pengukuran dan pernilaian dalam pendidikan
Nota untuk pengukuran dan pernilaian dalam pendidikan

More info:

Published by: Jennis Chung on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

 
PENILAIAN
penilaian
ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagimenentukan sama ada sesuatu
objektif 
yangtelah ditetapkan itu telah tercapai”
PENGUKURAN
“satu proses untuk mendapatkan penjelasansecara
numerik 
(melalui angka) tentangsebanyak mana individu/pelajar mempunyaisesuatu ciri yang diukur dengan menggunakanalat tertentu”
PENGUJIAN
“…satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah lakuseseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori”
TUJUAN PENILAIAN di BILIK DARJAH
PencapaianDiagnosisPemilihan dan penempatanBimbingan dan kaunselingTujuan lain –Menentukan kesediaan pelaja –Menilai keberkesanan p&p –Maklum balas kpd ibu bapa –Maklum balas kpg penggubal dasar  pendidikan /kurikulum
Bentuk/kaedah pengukuran
PemerhatianLisanPenulisan
 
Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki P&P? Nyatakan perbezaan dan hubungan antara empat skala yang digunakan dalam pengukuranJelaskan maksud “nilai pemeringkatan” dan “nilai muklak”Mengapakah proses penilaian dijalankan dalam bilik darjah?Beri contoh ukuran skala nisbah dan jelaskan nilai pemeringkatan, nilai perbezaan ukuran dan nilaimutlak bagi ukuran ini.Domain-domain Pembelajaran
Skala NominalSkala OrdinalSkala SelaSkala Nisbah
Skala nominal ialah skalayang dianggap palingmudah dan mempunyaiketepatan yang palingrendah.
Ukuran bersifat ordinalpula memberikan nilaipemeringkatan.
Data disusunterendah kpd tertinggi@lemah kpd cemerlang.
Data jenis ini mempunyai ciripemeringkatan danperbezaan bagi setiap unitsela yang sama nilai.
menunjukkan perbezaanantara beberapa kategori dania boleh menunjukkankesamaan dalam unit ukuranyang digunakan.
Skala yangmempunyai semuaciri skala seladan juga nilai mutlak.Dalam skala nisbahnilai sifar (0) adalahkosong.
Setiap ahli hanya dimilikioleh satu kategori sahaja,
Nombor yang mewakilisetiap kategori tidakmempunyai nilaipemeringkatan, tetapidianggap sebagai namakategori sahaja.
Pengkelasan data asalkepada data nominalbersifat satu kepada satu.
Kategori yang digunakanbagi mengkelaskan dataordinal adalah salingeksklusif.
Ukuran yang digunamenunjukkanpemeringkatan secaralogik.
Ukuran mempunyaipemberat, iatu setiapkategori mempunyaipemberat yang kurang
Kategori mengkelaskan datasela adalah saling eksklusif.
Ukuran menggambarkansusunan pemeringkatansecara logik.
Ukuran mempunyaipemberat, iaitu sesuatuukuran lebih kecil @lebihbesar daripada yang lain.
Ukuran bernilai arbitrari (tidakmutlak). Nilai sifar (0) jugaadalah arbitrari.ContohPelajar ikut etnik atau jantinaContohskala LikertContohPerbezaan suhu, markahContohwang, jarak dan tinggi
 
KOGNITIFPSIKOMOTOR AFEKTIFSOSIALOBJEKTIF DOMAIN KOGNITIF6. PENILAIAN
(menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang diketahui)
Menilai kebergunaan jenis ujian kognitif untuk menilai kompetensi staf.
5. SINTESIS
(mengabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya menjadilebih berstruktur, tersusun, dan menyeluruh)
Membina satu JPU dan menggubal itemmengikut JPU.
4. ANALISIS
 
(memecahkan sesuatu perkara kpd unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur tersebut)
Mengklasifikasikan item-item ujian mengikut aras kognitif 
3. APLIKASI
(menggunakan konsep, prinsip, teori, hukum, prosedur, dan kaedah utk menyelesaikan masalah dlm situasi baru)
Menentukan kebolehpercayaan ujian
2. KEFAHAMAN
 
(menjelaskan pengetahuan secara bermakna)
Menerangkan perbezaan antara domain kognitif dan domain afektif.
1. PENGETAHUAN
(mengingat fakta, idea, pendapat, prinsip, prosedur dan peristiwa)
Menyatakan/senaraikan TIGA jenis domain pembelajaran
OBJEKTIF DOMAIN AFEKTIF
5. PERWATAKAN-
 Mempamerkan watak yang jujur, telus dan utuh dalam kerja dan pergaulan dengan rakan dan komuniti 
4. ORGANISAS I-
 Membuat perancangan untuk mempromosikan integriti di sekolah dan komuniti 
3. PENILAIAN-
 Memilih untuk menghadiri kempen integriti daripada menghadiri tayangan gambar “Slumdog millionaire” 
2. GERAK BALAS – 
 Berkongsi dengan rakan tentang kandungan ceramah integriti  Berbincang dengan rakan tentang kandungan ceramah integriti 
1.PENERIMAAN – 
 Bersetuju menghadiri ceramah integriti 
OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR 7. PERGERAKAN CIPTAAN -
 Mencipta teknik baru mengelecek bola
 6. PERGERAKAN SUAIAN -
 Mengelecek bola dalam situasi permainan
5. PERGERAKAN KOMPLEKS -
 Mengelecek bola dengan halangan bukan statik 
4. PERGERAKAN MEKANISTIK -
 Mengelecek bola dengan halangan statik 
3. PERGERAKAN TERKAWAL -
 Mengelecek bola tanpa halangan
2. PERSEDIAAN -
 Mencuba jaya kemahiran mengelecek bola
1. PERSEPSI -
 Memberi perhatian kepada demonstrasi kemahiran mengelecek bola
OBJEKTIF DOMAIN SOSIAL
8. MENUKAR 
(Converting) - Mendorong rakan kumpulan bertindak untuk membersihkan kawasan
7.MEMULAKAN
(Initiating) - Memulakan projek baru untuk memanfaatkan rakan
6. MENGHAKIM
(Adjudicating) - Mendamaikan perselisihan antara rakan dalam kumpulan
5. BEKERJASAMA (
Collaborating)
-
 Bekerjasama dengan rakan untuk menyiapkan projek 
4. BERUNDING
(Negotiating) - Berbincang dengan rakan untuk mendapat penyelesaian
3. MELIBATKAN DIRI
(Participating) - Mengambil bahagian dalam aktiviti kumpulan
2. BERKOMUNIKASI
(Communicating) - Berbual dengan rakan tentang …
1. BERHUBUNG
(Relating) - Memperkenalkan diri kepada rakan lain
Tujuan penilaian & jenis penilaian
 
Membuat perbandingan antara pelajar ataumenentukan sama ada pelajar dapat mencapaiobjektif pelajaran (Mengesan kelemahan pelajar utk tindakan penambahbaikan)?Penilaian dibuat pada akhir tempoh kursus ataudibuat secara berterusan?
JENIS-JENIS PENILAIAN
Penilaian Rujukan Norma (PRN) – 
Membanding pencapaian pelajar dengan pelajar lain
Penilaian Rujukan Kriteria (PRK) – 
Membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria tertentu yang ditetapkan
Penilaian Formati – 
 Berterusan untuk menilai penguasaan pelajar dan keberkesanan p&p
 – 
 PRK 
Penilaian Sumati – 
Menilai pencapaian akhir pelajar (akhir  penggal)
 – 
 PRN 
PRN
1.Membanding pencapaian pelajar dengan pelajar lain2.Tujuannya- Menentukan gred pelajar - Memilih pelajar untuk tujuan pengiktirafan/sijil3.Soalan daripada mudah kepada sukar – indeksdiskriminasi tinggi4. Meliputi tajuk/kandungan luas5.Contohnya: UPSR, PMR, SPM, STPM
PRK 
1.Membanding pencapaian pelajar dengan kriteriayang ditetapkan2.Tujuannya- Tiada gred – lulus/gagal shj- Menentukan penguasaan pelajar mengikutkriteria yg ditetapkan- Menambah baik p&p3.Soalan hampir sama sukar dengan berpandukankriteria/objektif pelajaran tertentu4.Kandungan tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu5.Contohnya: Ujian pendek, tugasan, latihan dlm bilik darjah
FORMATIF
1.Untuk mengesan penguasaan /kelemahan pelaja2.Berterusan – formal & tidak formal3.Tindakan susulan utk mengatasi kelemahan pelajar 4.Pemulihan & pengayaan
SUMATIF
1.Menentukan pencapaian pelajar pada akhir kursus/ hujung tahun2.Pada akhir kursus – formal3.Menentukan gred pelajar 4.Menempatkan pelajar mengikut pencapaian
PROSEDUR PENILAIAN FORMATIF
1. Menentukan tajuk pengajaran2. Menentukan aspek dan tahap penguasaan - (objektif  pembelajaran)3. Membina item soalan mengikut taksonomi - objektif  pembelajaran4. Menentukan penguasaan pelajar dan tindakan susulan
PROSEDUR PENILAIAN SUMATIF
1. MEMBENTUK JPU2. MEMBINA ITEM SOALAN3. MENGUJI SOALAN MELALUIKAJIAN RINTIS4. MENYIAPKAN SKEMA PEMARKAHAN (PMM)(memilih pelajar)
KAEDAH PENGUKURAN
1) POTFOLIO2) PEMERHATIAN - (Sistematik & tidak sistematik)3) LISAN - (Temubual & skala penaksiran)4) PERTIMBANGAN PROFESIONAL - (pakar kaunseling, pakar perubatan)5) PENULISAN - (Ujian & soal selidik)
LANGKAH PEMBINAAN JPU

Activity (145)

You've already reviewed this. Edit your review.
Aiheok Saw liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Aabebe2 liked this
May CM added this note
saya nak minta nota ringkas untuk rujukan akan datang
Siti Rahmah added this note
izinkn sys minta nota ya,trm ksh.....
Faris Nasir added this note
saya download, terima kasih
chui_lam_1 liked this
Gary Toh liked this
Nurul Shafira Mat Zin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->