Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Német nyelv kezdőknek

Német nyelv kezdőknek

Ratings: (0)|Views: 197 |Likes:
Published by Kiss Tünde
ELO
ELO

More info:

Published by: Kiss Tünde on Nov 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

 
Német nyelv 
 
 
2
P  r  ó  l  k  
A
PRÓBALECKE
 átlapozása során megismerkedhet az ELO tananyagával és tanulási módszerével. Ez a lecke megközelít
ő
leg egy füzet felének a ter- jedelmével egyezik meg. A próbalecke oldalait úgy válogattuk össze, hogy a tananyagban található információkat, feladatokat, érdekességeket, példákat és a házi feladatokat mintaként bemutassuk. A próbalecke a tananyag különböz
ő
 leckéib
ő
l készített kivonat, melynek segítségével képet kap a füzetek felépítésér 
ő
l.
BEVEZETÉS
Az ELO
Német nyelv kezd
ő
knek
tananyagunkat azoknak ajánljuk, akik szeretnének elsajátítani egy meghatározó európai nyel-vet, és akiknek akár a munkahelyén, tanulmányaikhoz, vagy utazásaikhoz szükségük van a német nyelv ismeretére.Tananyagunk átfogó ismereteket nyújt az alapszint
ű
 kommunikációs- és írásbeli készségek elsajátítására, a nyelvtani összefüggések, szabályok megtanulására, a német nyelv
ű
 szövegek megértésére; így a középhaladó szintre való továbblépéshez megfelel
ő
 alapokkal fog rendelkezni.Arra is lehet
ő
sége van, hogy a távoktatási tananyagot követ
ő
en
személyes jelenlétet igényl
ő
 alapfonyelvvizsgatréningen
vegyen részt, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az alapfokú nyelvvizsga írásbeli és szóbeli feladattípusait.
 
Bárhol, bármikor tanulhat!
Az ELO módszer rugalmasságot biztosít Önnek.
Nincs id
ő
höz és helyhez kötve
, így tet-szés szerint reggel, délben, este, vagy akár hétvégén is feldolgozhatja a tananyagot. Nem kell utaznia sem, és kényelmesen tanulhat akár saját otthonában is. 
 
Magántanárok nyújtanak szakmai támogatást!
A tananyagokban található házi feladatokat
szaktanárok 
 javítják, akik tanácsaikkal, ja-vaslataikkal segítik tanulmányaiban.
Tegye meg még ma az els
ő
 lépést egy piacképes szakma megszerzéséhez!
 
PRÓBALECKE
 NÉMET NYELV KEZD
Ő
KNEK 
3
@
A LECKÉK FELÉPÍTÉSE A TANANYAG HÁZHOZ JÖN
Jelentkezését követ
ő
en összeállítjuk kezd
ő
 tananyagcsomagját, ami a jelentkezést
ő
l számított
14 napon belül
 megérkezik Önhöz. A csomag tartalmazza az 1-2. leckét és a szükséges ki-egészít
ő
 anyagokat. Amennyiben a
próbahónap
 alatt a tananyag elnyerte tetszését, tanulási tempójától függ
ő
en rendszeres id
ő
közönként postai úton kapja meg a soron következ
ő
 leckéket.
TANULÓI ALOLDAL
Az ELO tanulói a
www.elo.hu
 honlapon, a tanulói aloldalra történ
ő
 bejelentkezés után intézhetik tanulmányi ügyeiket. Többek között lehet
ő
ségük van a tananyagsorozattal kapcsolatos adminiszt-ratív, pénzügyi ügyek intézésre, új szolgáltatások megrendelésére. A tanulói aloldalról érhetik el tanulóink az
Online házi feladat
 ingyenes szolgáltatásunkat is.
A TANANYAGSOROZAT ELVÉGZÉSE
Az utolsó tananyagcsomagot követ
ő
en kell postán vagy az interneten keresztül kitöltenie a tan-anyagsorozatot lezáró zárótesztet. Amennyiben az összes házi feladatot visszaküldte, és a záróteszt kitöltése során legalább 51%-os eredményt ért el, akkor kapja kézhez a tananyagsorozat elsajátítá-sáról szóló
ELO-s igazolást
.Oktatási célok AufwärmenGrammatik imAlltagSprachfähigkeitenDie Welt auf DeutschHausaufgabeLösungenWörterbuch A tanulás megkezdése el
ő
tt elolvashatja, hogy az anyag elvégzé-sével milyen képességekre tesz majd szert. Kés
ő
 bb akár vissza is lapozhat ezekhez a célokhoz, és kipipálhatja azokat, amelyeket si-került elsajátítania. Minden egyes lecke „bemelegítéssel” kezd
ő
dik, amelynek célja, hogy bevezessük az olvasmány témakörébe. Ebben a részben azokat a német nyelvtani összefüggéseket mu-tatjuk be, amelyekre a lecke további részei épülnek. Itt találkozik el
ő
ször az új szabályokkal és szerkezetekkel, majd gyakorlatok se-gítségével memorizálhatja a használatukat. Ebben a részben azokat a német nyelvtani összefüggéseket mu-tatjuk be, amelyekre a lecke további részei épülnek. Itt találkozik el
ő
ször az új szabályokkal és szerkezetekkel, majd gyakorlatok se-gítségével memorizálhatja a használatukat. Minden második leckében bemutatunk egy-egy országot a német nyelvterületr 
ő
l, és egyidej
ű
leg ízelít
ő
t adunk az adott térség kultu-rális hagyományaiból. A házi feladat segítségével ellen
ő
rizheti tudását és elmélyítheti az aktuális lecke anyagát. A gyakorlatokat a leckefüzet befejezése után kell megoldani. A kitöltött házi feladatot beküldheti tanárához, aki kijavítva visszaküldi azt. A megoldási kulcsban találja a gyakorlatok helyes válaszait. A lecke végén található szótárban összefoglaltuk a füzetben el
ő
for-duló új szavakat.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->