Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian

Kajian

Ratings: (0)|Views: 1,376|Likes:
Published by muk_min

More info:

Categories:Types, Research
Published by: muk_min on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
UTI 2012 - Tamadun Asia:KajianTamadunTajuk :Gaya Pembelajaran pelajar cemerlang berbanding pelajar kurangcemerlang di Sekolah Menengan Kebangsaan Khir Johari.Tajuk Khusus:Kajian Tentang Faktor-faktor yang mendorong kepada budayakecemerlangan pelajar cemerlang berbanding pelajar kurangcemerlang di Sekolah Menengan Kebangsaan Khir Johari.Program: Teknologi Maklumat dan Komunikasi.Semester:Tiga ( 3 )Ahli:1)Samsul Azhar Bin Ismail20021126452)Muslimin Bin Parman20021126183)Syed Mohd Zulkifli Bin Syed Yahya20021127754)Rahmat Zaidi Bin Mohd Isa.2002112638
BAB I: PENGENALAN
PendahuluanUntuk mengetahui mengapa terdapat pelajar yang cemerlang dan kurangcemerlang dalam persekitaran pembelajran yang sama.Penyataan Masalah Kajian
Mengapakah berlakunya perbezaan antara kecemerlangan pelajar di sebuah sekolahdalam situasi pembelajaran yang sama dan persekitaran yang sama.
Tinjauan literatur.Adakah terdapat perbezaan sosial di antara pelajar atau renponden.Adakah terdapat perbezaan taraf ekonomi yang mendorong kepadakecemerlangan.Objektif Kajian
Kajian Tentang Faktor-faktor yang mendorong kepada budaya kecemerlangan pelajar cemerlang berbanding pelajar kurang cemerlang di SekolahMenengan Kebangsaan Khir Johari dijalankan berdasarkan objektif-objekti berikut :
Untuk kenal pasti punca-punca kecemerlangan pelajar.
Untuk kenal pasti punca-punca kemerosotan pencapaian pelajar.
Untuk melihat perbandingan masalah pelajar cemerlang dengan pelajar kurang cemerlang.
Untuk melihat perbandingan pelajar mengikut jantina.
 
Pembentukan Hipotesis
Faktor ekonomi menjadi penyebab kepada perbezaan budayakecemerlangan pelajar.
Faktor sosial merupakan punca berlakunya perbezaan budayakecemerlangan pelajar.
Prestasi pencapaian pelajar perempuan lebih tinggi berbanding pelajar lelaki
Faktor pengasingan pelajar mengikut pencapaian telah menyumbangkepada budaya kecemerlangan pelajar.Signifikan Kajian
Dengan menguji hipotesis di atas, usaha mengenalpasti sama ada wujud perbezaan dan perhubungan yang signifikan di antara pembolehubah- pembolehubah berkenaan akan dilakukan. Kajian ini juga diharapkan dapatmenyedarkan pihak-pihak tertentu terhadap kesan budaya kecemerlangan dikalangan pelajar.Definisi KonseptualPandangan individu terhadap budaya kecemerlangan pelajar:
Guru
Ibu bapa
Golongan Profesional.Definisi Operational
Persepsi kajian
Kerangka KajianPenyelidikan ini akan melihat faktor jantina, sosiologi, ekonomi, persekitaran danhubungan komunikasi terhadap persepsi pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari terhadap kesan budaya kecemerlangan pelajar.KesimpulanDiharapkan dengan terhasilnya kajian ini akan dapat menambah pengetahuankami dan kepada sesiapa yang membaca kajian ini. Kajian ini juga akan menjelaskan bagaimana terdapat perbezaan tahap pencapaian kecemerlangan akademik pelajar di satusekolah atau persekitaran pembelajaran yang sama.
 
BAB II
:
ULASAN KARYA
PendahuluanSorotan Kajian LepasKesimpulan
BAB III: METOD KAJIAN
Rekabentuk KajianKajian ini merupakan satu kajian yang berkaitan tentang faktor-faktor yangmempengaruhi pencapaian budaya pembelajaran akademik pelajar di SekolahMengengah Kebangsaan Khir Johari, Tanjong Malim, Perak. Kajian ini juga mengambilanisiatif untuk mengkaji adanya perbezaan budaya kecemerlangan pelajar walaupunmelalui persekitaran budaya pembelajaran yang sama.Meneroka sejauhmana faktor-faktor yang dikenali akan mempengaruhi budaya pembelajaran pelajar yang dikaji. Kajian ini juga menilai kebenaran sejauhmanatanggapan, pendapat, kajian-kajian terdahulu mengenai kemunduran prestasi pencapaian pelajar. Lokasi KajianSekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari, Tanjong Malim, Perak.Sampel Kajian
Tiga puluh orang pelajar lelaki.
Tiga puluh orang pelajar perempuan
Sempel kajian secara rawak Prosedur Mengumpul Data
Kaedah kajian kes melalui pemerhatian tidak turut serta.
Kaedah kualitatif dan kuantitatif iaitu penghuraian dan ungkapan linguistik daripada statistik atau ukuran.
Kajian ini mengumpulkan data-data dari soal selidik.
Mengumpul data dari pencapaian peperiksaan umum, peperiksaan penggaldan ujian bulanan.
Membuat statistik dari pencapaian pelajar-pelajar atau renponden.Instrumen Kajian
Soal selidik 
Borang keputusan sampel
Carta statistik pencapaian pelajar.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lelay liked this
FouziSingon liked this
Wan Alwi liked this
Faridie PiDi liked this
amna87 liked this
redzuan79 liked this
irozi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->