Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nc 001 1999 Normativ Cadru Privind

Nc 001 1999 Normativ Cadru Privind

Ratings: (0)|Views: 3,482 |Likes:
Published by concrete_81

More info:

Published by: concrete_81 on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUIAvând în vedere:-Avizul Consiliului Tehnico Ştiinţific nr. 164/16.11.1998-În temeiul H.G. nr.456/1994, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor 
 
Publice şi Amenajării Teritoriului,
 
-În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 57/21.12.1999 şi a Decretului nr.433/22.12.1999;-Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului emite următorul:
 ORDIN
 Art. 1. - Se aprobă:
 "Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995",
 
indicativ
NC
001
-
99.
 Art. 2. - Normativul de la art. 1. se publică în Buletinul Construcţiilor.Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Buletinul Construcţiilor.Art. 4. - Direcţia Programe de Cercetare şi Reglementări Tehnice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
 MINISTRUNICOLAE NOICA
 Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 NORMATIV CADRU PRIVINDDETALIEREA CONŢINUTULUICERINŢELOR STABILITE PRIN LEGEA10/1995 INDICATIV NC 001 - 99Elaborat de: INCERC - BucureştiDirector general dr.ing. Radu PascuDirector departament dr.ing. Şerban Petre LazărResponsabil lucrare dr.ing. Şerban Petre Lazărdr.ing. Marta-Cristina Zaharia
 Avizat de: Direcţia Programe Cercetare şi Reglementări Tehnice
 Director: ing. Octavian MănoiuResponsabil MLPAT: ing. Paula Dragomirescu
 
NORMATIV CADRU PRIVIND DETALIEREACONŢINUTULUI CERINŢELOR STABILITE
 
PRIN LEGEA NR. 10/1995Indicativ: NC 001/19991. PREVEDERI GENERALE1.1. OBIECT
 1.1.1. Prezentul normativ stabileşte principiile generale pentru redactarea reglementărilor 
 
tehnice realizate în baza conceptului de perfonnantă pentru asigurarea cerinţelor de calitate impuse prin Legea 10/1995 pe toată durata de viaţă a clădirilor.În funcţie de condiţiile specifice de exploatare-utilizare a construcţiilor, se pot selecta, din prezentul normativ, la redactarea reglementărilor tehnice, numai specificaţiile de perfonnantă
 
corespunzătoare. Aceste specificaţii vor fi completate, după caz, cu specificaţii caracteristicesuplimentare.
1.2. DOMENIU ŞI CONDIŢII DE APLICARE
 1.2.1. Nonnativul se adresează elaboratorilor de reglementări tehniceîn construcţii, redactate conform Legii 10/1995 şi regulamentului aprobat prinHGRnr.399/1995. Nonnativul se adresează şi altor factori ce participă la realizarea clădirilor în calitate de proiectanţi, executanţi, producători de materiale, sau la exploatarea acestora şi care elaboreazădocumente sau caiete de sarcini legate de asigurarea cerinţelor din Legea 10/1995.1.2.2. Reglementările tehnice, pentru clădiri sau nivele de structurareale acestora, care vor fi redactate pe baza prezentului nonnativ se referă la
 
unnătoarele cerinţe (confonn Legii 10/1995):
 Elaborat de: Aprobat de:INSTITUTUL NAŢIONAL DE
 
CERCETARE-DEZVOLTARE INCONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA
 
CONSTRUCŢIILOR - INCERCMINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICEŞIAMENAJĂRII TERITORIULUICu ordinul nr.222/N din 27.09.2000
 
 
A."Rezistenţă şi Stabilitate"B."Siguranţă în exploatare";C."Siguranţă la foc";D."Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului";E."Izolaţie tennică, hidrofugă şi economia de energie";F."Protecţia împotriva zgomotului".în aceste reglementări se vor prevedea, la capitolul "Prevederi generale" funcţiunea clădirilor (sau a nivelelor de structurare a clădirilor), categoria de importanţă şi utilizatorii acestora.
 
1.2.3.Diversele tipuri de reglementări, se referă la elementele deconţinut ale conceptului de perfonnantă (numite în continuare "specificaţii de performanţă") şi anume:1.- stabilirea agenţilor care acţionează asupra clădirii;
 
2.- cerinţe de calitate;3.- condiţii tehnice de perfonnantă;4.- criterii de perfonnantă selectate în funcţie de destinaţia construcţiilor şi de condiţiile deexploatare;
 
5.- niveluri de perfonnantă admisibile care variază în funcţie de cerinţele utilizatorilor;Detenninarea ni\ elinilor de performanţă impune indicarea metodelor de calcul, de verificare şi control. Acest mod de abordare sistemică pennite ca proiectantul, în funcţie
 
de condiţiile de mediu şi de cele de exploatare, să stabilească de comun acord cu beneficiarul sautehnologul, după caz, prevederile din temă, inclusiv cele impuse de tehnologia sau caietele de sarcini pentru executant, precum şi caietul privind condiţiile de exploatare pe baza conceptului de
 
 performanţă.1.2.4. în cazul clădirilor şi construcţiilor industriale cât şi a construcţiilor cu caracter 
 
ingineresc (la care se pot aplica prevederile prezentului nonnativ), proiectantul va selecta
 
specificaţiile de perfonnantă corespunzătoare tipului de construcţie şi eventual le va completa cucriterii specifice suplimentare, pe baza "caietului privind specificaţii de perfonnantă"întocmit de proiectantul-tehnolog împreună cu reprezentantul beneficiarului (consumatorului) învederea adoptării soluţiilor tehnice necesare păstrării siguranţei, sănătăţii şi confortului personalului
 
uman cât şi a calităţii construcţiilor.
 1.3. REFERINŢE (Documente de ordin superior şi reglementări conexe)
 • Legea 10/1995 - Legea privind calitatea în construcţii.• Regulament privind activitatea de metrologie în construcţii (aprobat prin HG nr.766/1997).Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii (aprobat prin HGnr.766/1997).• Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor (aprobat prin HGnr.766/1997).Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarca construcţiilor (aprobat prin HG nr.766/1997).Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi înconstrucţii (aprobat prin HG nr.766/1997).Regulament privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări înconstrucţii (aprobat prin HG nr.766/1997).• Regulament privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite înconstrucţii (aprobat prin HG nr.766/1997).• CEE/1997 - Recueil de dispositions modèles des règlements de la construction.• SR ISO 6241 - "Standarde de performanţă în construcţii. Principii de stabilire şi factori deluat în considerare".• SR ISO 6240 - "Norme de performanţă în construcţii. Conţinut şi prezentare".SR ISO 7162 - Performanţe în construcţii. Conţinutul şi forma standardelor de evaluare a performanţelor".
 1.4. TERMINOLOGIE (Definiţii)
 Utilizator: Personal uman (ocupant, vizitator, lucrător etc.) animale, obiecte (materii prime, materiale şi produse finite etc), procese de producţie sau fluxuritehnologice, sau proces pentru care este concepută o clădire (construcţie).
 
Exigenţa utilizatorului: Enunţarea unei necesităţi faţă de clădirea (construcţia)ce trebuie utilizată.Conceptul de performanţă: Concept ce constă în abordarea sistemicâ şi globalăa problematicii obţinerii calităţii în proiectarea, realizarea şi exploatarea
 
clădirilor, plecând de la activităţile şi exigenţele utilizatorilor, în mod

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Badoiu Ioana liked this
alina_mickey liked this
Micu Cristi liked this
George TRANTEA liked this
cristyrye liked this
emil_tase949 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->