Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiect cersetori

Proiect cersetori

Ratings: (0)|Views: 447|Likes:
Published by dali77

More info:

Published by: dali77 on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
PROPUNERE DE PROIECT PRIVIND COMBATEREAVIOLENŢEI STRADALE
NUMĂR:TITLU:
Constituirea unor echipe de intervenţie pentru combaterea violenţei stradale.
REZUMAT
Proiectul
de constituirea a unei echipe de intervenţie pentru combaterea violenţeistradale
îşi propune îmbunătăţirea capacităţii poliţiei române de a răspunde cerinţelor actualede asigurare a siguranţei cetăţenilor. Atingerea acestui deziderat poate fi realizat şi princonstituirea unor echipe de intervenţie pentru combaterea violenţei stradale.Pentru desfăşurarea acestui proiect se vor realiza următoarele activităţi principale:- achiziţionarea unui autoturism pentru intervenţii- selecţia şi formarea poliţiştilor care vor face parte din echipele de intervenţie- realizarea unor baze de date cu privire la situaţia persoanelor depistate în timpul raziilor - realizarea unui raport informativ
BENEFICIARUL PROIECTULUI:PARTENERII DE PROIECT:OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:OBIECTIVUL CENTRAL
Constituirea unei echipe de intervenţie care să urmărească limitarea fenomenuluiexploatării economice a minorilor în mediul urban şi rural.
RELEVEANŢĂ PENTRU ADERARE:
Evoluţia sistemului de ordine publică în România şi procesul de aliniere la standardele comunacceptate la nivel european au condus în prezent la conturarea unei instituţii poliţieneşti înserviciul cetăţeanului, în spiritul democraţiei, poliţistul având un rol primordial în apărareavieţii, integrităţii corporale şi libertăţii persoanelor, proprietăţii private şi publice, a celorlaltedrepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii.
Parteneriatul pentru aderare
Anexa pct.3 Principii: Statul candidat să ajungă la o stabilitate a instituţiilor care să garantezedemocraţia şi respectarea legii şi drepturilor omului
DESCRIEREA PROBLEMELOR:Situaţia existentă:
1
 
Arestul de pe lângă Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi funcţionează într-o clădirecu 20 camere de detenţie. În anul 2004 au fost cercetaţi în Arest un număr de 1000 de persoane. În primul semestru al anului 2005 situaţia statistica arată că 648 de persoane au fostcercetate în Arest. Perioada pe care persoanele cercetate în Arest variază de la 14 zile lamaxim 6 luni, în funcţie de particularităţile fiecărui caz. În perioada detenţiei deţinuţii beneficiază de servicii medicale, de satisfacere a nevoilor de bază (hrană, igienă), iar contactul cu exteriorul este limitat la avocatul apărării şi membrii familiei care vin în vizită.Dat fiind faptul că privarea de libertate, mai ales atunci când se întâmplă pentru primadată, reprezintă un şoc psihic şi că în tot acest timp persoana este cercetată penal se impuneoferirea unor servicii de consiliere psihologică axate pe sprijinirea persoanei pentru a depăşiaceste momente cu un mare potenţial traumatizant. Impactul cel mai mare îl are lipsa unuirefugiu în care persoana arestată să se simtă în siguranţă, existenţa unor reguli stricte şiobligaţia de a se supune.Şi pentru
victimele
diferitelor tipuri de infracţiuni victimizarea şi apoi cercetarea penală reprezintă evenimente cu o mare încărcătură psihologică. De foarte multe ori poliţiştiicare iau contact cu persoanele care au fost victimele unor infracţiuni identifică nevoia deconsiliere psihologică, dar, prin natura muncii lor, ei nu pot oferi acest sprijin, dar nici nu suntalte instituţii abilitate să realizeze acest lucru. Astfel, se întâmplă ca victimizarea şi perioadacercetării penale să rămână un eveniment traumatic pentru multe persoane.Studiile realizate asupra impactului victimizării arată că imediat după producereainfracţiunii marea majoritate a victimelor sunt afectate din punct de vedere psihic, iar acesteconsecinţe se menţin pe termen lung. Cele mai frecvente efecte ale victimizării sunt:anxietatea, insomnii, slabă încredere în sine, dificultăţi de relaţionare.O altă parte la fel de importantă în cursul cercetării penale o reprezintă martoriiinfracţiunilor. Atunci când o persoană a fost martorul unei infracţiuni comise cu violenţăimpactul negativ este foarte mare. Din cauza acestei stări psihologice martorul se poate aflaîn imposibilitatea de a oferi informaţii despre modul în care a fost comisă infracţiunea şidespre autorul său. Considerăm că este esenţial ca, înainte de colaborarea la realizarea portretului robot, mortorul să fie consiliat psihologic pentru a putea oferi toate informaţiile pecare le deţine.Deci, grupul nostru ţină este alcătuit din:-
persoane cercetate
în Arestul IPJ Iaşi pentru comitera unor infracţiuni.- persoane ce au fost
victime
ale diferitelor tipuri de infracţiuni şi care se află în fazacercetărilor penale pentru a se lua măsurile prevăzute de legea în vigoare;-
martori
la comiterea unei infracţiuniŢinta noastră este de a oferi servicii de consilire unui număr nelimitat de persoane.Totodată ne afirmăm disponibilitatea de a oferi serviciile de consiliere şi după finalizareacercetării penale dacă beneficiarii vor dori acest lucru.
Criteriile de selecţie
ale beneficiarilor vor fi dictate în primul rând de apartenenţa launa din cele trei categorii de populaţie, de nevoia de consiliere identificată de către ofiţerul de poliţie ce face cercetarea penală şi, nu în ultimul rând, de disponibilitatea persoanei de a dorisă acceseze aceste tipuri de servicii.
Motivaţia
selectării beneficiarilor este adaptată fiecărei categorii în parte.Motivele care au stat la baza conceperii acestor servicii de consiliere ca fiind destinate
 persoanelor cercetate
în Arestul IPJ Iaşi sunt:- privarea de libertate poate provoca efecte negative de adaptare socială, atât pe timp scurt,cât şi pe timp lung;- pentru multe persoane izolarea poate declanşa tulburări psihice de natură fobică sau chiar  psihotică;- prin oferirea acestor servicii se va îmbunătăţi mediul privativ de libertate de la Arestul IPJIaşi.2
 
Motivele care au stat la baza conceperii acestor servicii de consiliere ca fiind destinate persoanelor ce au fost
victimele
unor infracţiuni sunt:- victimezarea are toate valenţele unui eveniment autobiografic traumatizant;- persoana ce a fost victima unei infracţiuni se poate afla în stare de şoc, fapt ce îi dăuneazăatât ei, cât şi desfăşurării anchetei;- efectele victimizării sunt resimţite pe termen lung.Motivaţia alegerii ca grup ţintă şi
martorii
este aceea că:- de multe ori martorii trăiesc emoţii foarte puternice care îi perturbă şi astfel este afectatăşi capacitatea lor de a colabora cu poliţiştii care realizează cercetarea penală;- consilierea psihologică a martorului comiterii unei infracţiuni înainte de realizarea portretului robot va îmbunătăţi acurateţea informaţiilor oferite.
Importanţa proiectului pentru grupurile ţintă
Odată ce Poliţia va oferi aceste servicii ce vor avea drept obiectiv suinerea persoanelor în cursul cercetării penale se va
îmbunătăţi şi imaginea instituţiei în comunitate
.Un alt beneficiu va fi şi acela al
alinierii la standardele deja existente în Uniunea Europeană 
:Oferind servicii specializate,
va creşte încrederea beneficiarilor în lucrătorii din Poliţie,
astfel încât se va îmbunătăţi modul de colaborare pe parcursul cercetării penale.Psihologul, prin consiliere psihologică, contribuie la
îmbunătăţirea mediului de viaţă 
al deţinuţilor.Consilierea psihologică
 poate uşura adaptarea
la situaţia privativă de libertate şi laregulile Arestului.Prin intermedul camerei de consiliere, psihologul va putea oferi sprijin terapeuticdeţinuţilor care reprezintă un pericol atât pentru propria lor persoană, cât şi pentru cei din jurul lor.Consilierea psihologică va
 susţine victimele
infracţiunilor în depăşirea stării de şoc şilimitarea efectelor negative produse de victimizare.Consilierea psihologică va
îmbunătăţi acurateţea informaţiilor 
oferite la întocmirea portretului robot şi a oricăror date necesare identificării autorului unei infracţiuni.
Justificarea proiectului:
Îmbunătăţirea serviciilor oferite persoanelor în cursulcercetării penale prin
 
amenajarea unei camere de consiliere psihologică. Astfel, va exista ocamera mobilată în conformitate cu standardele de bună practică în consiliere unde vor aveaacces atât persoanele ce sunt cercetate ân Arestul IPJ Iaşi, cât şi victimele diferitelor tipuri deinfracţiuni, martorii sau chiar familiile tuturor celor implicaţi în procesul de cercetare penală.Serviciile de consiliere vor fi oferite de către specialişti ai Inspectoratului ce sunt licenţiaţi în psihologie şi sociologie, precum şi de către un asistent social ce va fi angajat cu ocaziaderulării acestuio proiect. Prin susţinerea psihologică pe parcursul urmăririi penale se vacontribui la menţinerea unei stări de sănătate mintală care va reduce efectele negative petermen lung ce pot apare datorită încărcăturii nervoase din această perioadă.Prin înfiinţarea serviciului de consiliere a victimelor se va veni şi în întâmpinareaRezoluţiei nr. 40/43 din 1985 referitoare la victemele criminalităţii şi la victiele abuzului de putere potrivit căreia victimele trebuie să primească asistenţa psihologică şi socială de care aunevoie şi, totodată, personalul serviciilor de pliţie va oferi ajutor prompt şi corespunzător victimelor 
REZULTATELE CE URMEAZĂ A FI ATINSE ŞI ACTIVITĂŢILE CARE PERMITATINGEREA ACESTORA:
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cag22k2 liked this
Aliona Mirleanu liked this
kali liked this
kali liked this
kali liked this
ilieciprian liked this
otiliaciocan liked this
TEIUSANU liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->