Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
103Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CONTABILITATEA STOCURILOR.doc30399

CONTABILITATEA STOCURILOR.doc30399

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,297 |Likes:
Published by adrianatwilight
a very good example for those who want to learn about accounting
a very good example for those who want to learn about accounting

More info:

Published by: adrianatwilight on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

2.1.1 Stocurile

Stocurile reprezint\u0103, materiale, lucr\u0103ri \u015fi servicii destinate s\u0103 fie consumate la prima lor utilizare, s\u0103 fie v\u00e2ndute \u00een situa\u0163ia c\u00e2nd au starea de marf\u0103 sau produse rezultate din prelucrare, precum \u015fi produc\u0163ia \u00een curs de execu\u0163ie.

Stocurile, sub aspectul gestion\u0103rii, se pot grupa \u00een stocuri \u015fi produc\u0163ia \u00een curs de execu\u0163ie, ambele fiind considerate active circulante materiale. Comisia Interna\u0163ionala a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), \u00een norma de contabilitate IAS 2 \u201eStocurile\u201d aplicat\u0103 \u00eencep\u00e2nd cu 1.01.1976 \u015fi revizuit\u0103 \u00een anul 1993 define\u015fte stocurile ca fiind un element de activ, iar costul de achizi\u0163ie al acestora cuprinde pre\u0163ul de cump\u0103rare, taxele vamale \u015fi alte taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport-aprovizionare. Stocurile pot fi:

\u2022Bunuri achizi\u0163ionate \u00een scopul rev\u00e2nz\u0103rii ( marfa cump\u0103rat\u0103 de
un comerciant cu am\u0103nuntul \u015fi destinat\u0103 rev\u00e2nz\u0103rii) sau orice alt\u0103
achizi\u0163ie av\u00e2nd acest scop;
\u2022Bunuri finite sau \u00een curs de execu\u0163ie fabricate de \u00eentreprindere;
\u2022Materii prime, materiale, utilit\u0103\u0163i ce urmeaz\u0103 a fi folosite \u00een
procesul de produc\u0163ie;
\u2022Costul serviciului pentru care \u00eentreprinderea nu a recunoscut \u00eenc\u0103
venitul aferent, \u00een cazul prest\u0103rilor de servicii.
1
CONTABILITATEA STOCURILOR DE
MATERII PRIME, MATERIALE
\u015eI OBIECTE DE INVENTAR
2.1 Con\u0163inutul \u015fi structura stocurilor
Contabilitatea stocurilor de materii prime materiale \u015fi obiecte de inventar
Contabilitatea stocurilor de materii prime materiale \u015fi obiecte de inventar
2.1.2 Clasificarea stocurilor

\u00cen contabilitatea financiar\u0103 a \u00eentreprinderii stocurile sunt clasificate \u015fi delimitate \u00een func\u0163ie de patru criterii: fizic, destina\u0163ie, faza ciclului de exploatare \u015fi locul de creare a gestiunilor. Corespunz\u0103tor acestor criterii sunt individualizate urm\u0103toarele stocuri:

\u2022Materii prime, care particip\u0103 direct la fabricarea produselor,
reg\u0103sindu-se \u00een componen\u0163a lor integral sau par\u0163ial, \u00een stare
ini\u0163ial\u0103 sau transformat\u0103;
\u2022Materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele

auxiliare, combustibili, piesele de schimb, semin\u0163ele \u015fi materialul de plantat, furajele \u015fi alte materiale consumabile care particip\u0103 indirect sau ajut\u0103 activitatea de exploatare f\u0103r\u0103 a se reg\u0103si, de regul\u0103, \u00een produsul rezultat;

\u2022Produsele sub forma semifabricatelor, produselor finite si
produselor reziduale;
\u2022Animale care nu au \u00eendeplinit condi\u0163iile de a fi trecute la
animale adulte, animale de \u00eengr\u0103\u015fat, pas\u0103rile \u015fi coloniile de
albine;
\u2022Produc\u0163ia \u00een curs de fabrica\u0163ie reprezint\u0103 materii prime care

nu au trecut prin toate stadiile de fabrica\u0163ie, produse ne supuse probelor \u015fi recep\u0163iei tehnice, precum \u015fi lucr\u0103rile \u015fi serviciile \u00een curs de execu\u0163ie sau neterminate;

\u2022M\u0103rfuri, respectiv bunuri pe care \u00eentreprinderea le cump\u0103ra \u00een
vederea rev\u00e2nz\u0103rii ;
\u2022Ambalajele, cuprind bunurile necesare pentru protec\u0163ia
m\u0103rfurilor pe timpul transporturilor \u015fi depozit\u0103rii sau pentru
prezentarea lor comercial\u0103.
2
Contabilitatea stocurilor de materii prime materiale \u015fi obiecte de inventar
Categorii distincte \u00een cadrul stocurilor constituie obiectele de
inventar, baracamentele \u015fi amenaj\u0103rile provizorii.

\u00cen Rom\u00e2nia, prin Regulamentul de aplicare a Legii Contabilit\u0103\u0163ii nr. 82/1991 este data urm\u0103toarea defini\u0163ie acestei clase de active patrimoniale: \u201eContabilitatea stocurilor \u015fi comenzilor \u00een curs de execu\u0163ie cuprinde ansamblul bunurilor \u015fi serviciilor din cadrul unit\u0103\u0163ii patrimoniale, destinate:

\u2022fie a fi v\u00e2ndute \u00een aceea\u015fi stare sau dup\u0103 prelucrarea lor \u00een
procesul de produc\u0163ie;
\u2022fie a fi consumate la prima lor utilizare.
2.2. Obiectivele \u015fi factorii organiz\u0103rii
contabilit\u0103\u0163ii stocurilor
Obiectivele contabilit\u0103\u0163ii stocurilor \u015fi a produc\u0163iei \u00een curs de execu\u0163ie
sunt, \u00een principal legate de realizarea func\u0163iilor comerciale ale \u00eentreprinderii.
Principalele obiective ce revin contabilit\u0103\u0163ii \u00een acest domeniu sunt:

A. Urm\u0103rirea \u015fi controlul realiz\u0103rii programului de aprovizionare. Prin organizarea eviden\u0163ei pe grupe \u015fi feluri de stocuri, precum \u015fi a cheltuielilor de transport-aprovizionare pe feluri de cheltuieli, comparate permanent cu prevederile programelor, se asigura informa\u0163ii utile cu privire la stadiul aprovizion\u0103rii.

B. Asigurarea integrit\u0103\u0163ii patrimoniale a stocurilor la locurile de depozitare \u015fi urm\u0103rirea permanent\u0103 a mi\u015fc\u0103rii lor. Se asigur\u0103 prin organizarea contabilit\u0103\u0163ii mijloacelor circulante materiale pe gestiuni, \u015fi \u00een cadrul acestora pe feluri de stocuri, cantitativ \u015fi valoric, \u00eenregistrarea exact\u0103 \u015fi la timp a cuantumului mi\u015fc\u0103rilor \u015fi a diferen\u0163elor constatate la inventariere, sesizarea existen\u0163ei stocurilor

3

Activity (103)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mari Maria liked this
Adina Szechely liked this
Flory Mirea liked this
Tanase Suzana liked this
memarrytube liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->