Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by vladimir.mijatovic

More info:

Published by: vladimir.mijatovic on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

 
P1 DRUŽBOSLOVNO RAZISKOVANJEelementi za definicij d!"#$%l&ne'a !azi%(&anjaPRI)ERI DRUŽBOSLOVNI* RAZISKAVPRI)ERI DRUŽBOSLOVNI* RAZISKAV
Raziskovanje stališč:
Slovensko javno mnenje (SJM)
Mednarodni program družboslovne anketne raziskave (International Soial Surve! "rogramme # ISS")
Stališča Slovenev o vključevanju Slovenije v $%
Raziskovanje komunikaij (npr& raziskovanje interneta v Sloveniji # RIS' analiza vsebine medijskega poročanja&&&)
Raziskovanje politični proesov (npr& raziskovanje delovanja parlamenta' proesov demokratizaije' volitev' zakonodajni proesov&&&)
Raziskovanje družbene strukture (npr& raziskovanje družbeni neenakosti' življenjski stilov' soialnega kapitala&&&)
KAJ RAZISKUJEJO DRUŽBOSLOV+I,
d!"#$eni %i%tem
 # družbena struktura in kultura: elementi družbene strukture' odnosi med elementi družbene strukture' razmerje med strukturo in kulturo
d!"#$eni -!ce%i
 # spreminjanje družbenega sistema (strukturne spremembe' nastajanje' oranjanje' izmenjava' izginjanje kulture&&&)
mi(!
 raven raziskovanja (posamezniki' lokalna skupnost&&& )
ma(!
 raven raziskovanja (družbe' globalni proesi&&& )
.$je(ti/
 raziskovanja in odnosi (relaije*) med objekti*
zna0iln%ti
objektov* in povezave (korelaije*) med značilnostmi
V E) SE ZNANS2VENO .OPISOVANJE/ DRUŽBE RAZLIKUJE OD DRU3I* OPISOV,
+ri vrste opisovanj družbe:
umetniški
novinarski
znanstveni
 
Razlike glede naslednji elementov:
ilji raziskovanja
de,iniranje predmeta raziskovanja (družbe)
uporaba posebnega jezika oz& terminologije
znanstvena metoda
+ILJI RAZISKOVANJA
-
umetniški opisi: estetski užitek' zabava
-
novinarsko sporočilo: in,ormiranje' zabava
Znan%t&en !azi%(&anje4
spoznavanje # razumevanje in pojasnjevanje
spreminjanje družbe na podlagi znanstveni spoznanj
DE5INIRANJE PRED)E2A RAZISKOVANJA
teorija s svojim pojmovnim aparatom
znanstveni zakoni
dejstva
izkustvo
 podatki
JEZIK OZ6 2ER)INOLO3IJA
 jezik' ki je razumljiv neodvisno od kulturnega konteksta* (npr& -ebrov konept objektivnosti)
ipoteze' spremenljivke' odnosi med spremenljivkami' enote opazovanja in njiove značilnosti
ZNANS2VENA )E2ODA
 priprava raziskovalni izodišč(koneptualizaija' operaionalizaija' ipoteze&&&)
zbiranje podatkov(opazovanje' spraševanje' vzorčenje' standardizaija&&&)
analiza podatkov(preizkušanje ipotez' in,erenčna statistika' analitska indukija&&&)
 
SES2AVINE IN PO2EK DRUŽBOSLOVNE RAZISKAVE
NA)EN RAZISKAVEA6Razi%(a&e 'lede na dn% d d!"#$ene !ealn%ti 7d %&je'a -!edmeta8
.
temeljne9
.
a-li(ati&ne in a(cij%(e !azi%(a&eA6S-zna&ni cilji !azi%(a&e 4
.
e(%-l!acija
.
-i% in (la%ifi(acija
.
-ja%nite& 7in:ali !az"me&anje8SPOZNAVNI +ILJI RAZISKAVE
.
EKSPLORA+IJA
 # 
%-zna&anje -!$lema 7$li(&anje inf!mati&ne %li(e  -!$lem"8
 # 
-!i-!a&a na $d0 !azi%(a&
.
OPIS IN KLASI5IKA+IJA
 # 
-i%i %("-ine9 --"lacije9 -!ce%a9 d'd(a666
 # 
inf!amcije za n&e ;i-teze
 # 
identifi(acija ti-& -az&ani; -ja&& 7-d$n%ti in !azli(e8
.
POJASNI2EV 7IN:ALI RAZU)EVANJE8
 # 
-t!je&anje9 d-lnje&anje9 iz'!aje&anje te!ij 7ded"(cija8
 # 
-!ime!ja&a !azli0ni; m#ni; -ja%nite& 7te!ij8
 # 
-%-l<e&anje 7ind"(cija8
PO2EK RAZISKAVE7SPLO=NO8
 
TEORIJAIZKUSTVO,PODATKI
APLIKACIJA
DRUŽBENI PROBLEM
KONCEPTUALIZACIJA, OPERACIONALIZACIJAANALIZA, INTERPRETACIJA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->