Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai tap menh de va cac cau do logic

Bai tap menh de va cac cau do logic

Ratings:
(0)
|Views: 1,643|Likes:
Published by hungnp

More info:

Published by: hungnp on Aug 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

 
 
 
BÀI T
P1.
(1.5sbt) Xét m
ệnh đề
R: "Vì 120 chia h
 ế 
t cho 6 nên chia h
 ế 
t cho 9".N
 ế 
u vi
 ế 
t m
ệnh đề
 
R dướ
i d
ng
P Q
, hãy nêu n
i dung c
a các m
ệnh đề
P và Q.H
i m
ệnh đề
 
R đúng hay sai, tạ
i sao?
2.
(1.9 sbt) Xét hai m
ệnh đề
:P: "7 là s
 ố
nguyên t
 ố
";Q: "6! + 1 chia h
 ế 
t cho 7".Phát bi
 ể
u m
ệnh đề
 
P Q
b
 ằ
ng hai cách. Cho bi
 ế 
t m
ệnh đề
 
đó đúng hay sai, vì sao?
 
3.
 
(1.12 sbt) Xét các câu sau đây:
 a) T
 ấ 
t c
các h
ọc sinh trường em đề
u ph
i h
c lu
t giao thông.b) Có m
t h
c sinh l
p 12
 
trường em có điệ
n tho
ại di độ
ng.Hãy vi
 ết các câu trên dướ
i d
ng "
, ( )
 x X P x
" ho
c "
, ( )
 x X P x
" và nêu rõ n
i dung m
ệnh đề
 ch
a bi
 ế 
n P(x) và t
p h
p X.
4.
(1.16 sbt) Cho m
ệnh đề
ch
a bi
 ế 
n P(x): "x thích môn Ng
 
văn", trong đó x lấ 
y giá tr
trên t
p h
p X cách
c sinh c
ủa trườ
ng em.a) Dùng ký hi
ệu logic để
di
 ễ
n t
m
ệnh đề
: "M
i h
c sinh c
ủa trường em đề
u thích môn ng
 
văn."
 b) Nêu m
ệnh đề
ph
 
đị
nh c
a m
ệnh đề
trên b
 ằ
ng ký hi
u logic r
 ồ
i di
 ễn đạ
t m
ệnh đề
ph
 
định đó bằ
ng
câu thông thườ
ng.
5.
(1.17 sbt) Cho m
ệnh đề
ch
a bi
 ến P(x): "x đã đi máy bay", trong đó x lấ 
y giá tr
trên t
ập X các cư dân
c
a khu ph
 ố
em.a) Dùng ký hi
ệu logic để
di
 ễ
n t
m
ệnh đề
: "Có m
ột ngườ
i c
a khu ph
 ố
 
em đã đi máy bay".
 b) Nêu m
ệnh đề
ph
 
đị
nh c
a m
ệnh đề
trên b
 ằ
ng ký hi
u logic r
 ồ
i di
 ễn đạ
t m
ệnh đề
ph
 
định đó bằ
ng
câu thông thườ
ng.
6.
Cho
 p, q, r 
là các m
ệnh đề
:p: B
n nh
ận được điể
m gi
i trong k
z
ki
 ể
m tra cu
 ố
i khóa.q: B
n làm h
 ế 
t bài t
p th
 ầ
y giáo cho.r: B
n s
 
đượ
c công nh
n là gi
i trong l
p này.Hãy dùng
 p, q
cùng v
i các liên t
 
logic để
vi
 ế 
t các m
ệnh đề
sau:a) B
ạn đượ
c công nh
n là gi
i trong l
ớp này nhưng bạ
n không làm h
 ế 
t bài t
p th
 ầ
y giáo cho.b) B
n nh
ận được điể
m gi
i trong k
z
ki
 ể
m tra cu
 ố
i khóa, b
n làm h
 ế 
t bài t
p th
 ầ
y giáo cho vàb
ạn đượ
c công nh
n là gi
i trong l
p này.
c) Để
 
đượ
c công nh
n là gi
i trong l
p này, b
n c
 ầ
n ph
ải đạt được điể
m gi
i trong k
z
ki
 ể
m tracu
 ố
i khóa.d) B
n nh
ận được điể
m gi
i trong k
z
ki
 ể
m tra cu
 ối khóa, nhưng bạ
n không làm h
 ế 
t bài t
p th
 ầ
ygiáo cho, tuy nhiên b
n v
 ẫn đượ
c công nh
n là gi
i trong l
p này.e) Nh
ận được điể
m gi
i
k
z
ki
 ể
m tra cu
 ố
i khóa và làm h
 ế 
t bài t
p th
 ầy giáo cho là đủ
 
để
b
n
đượ
c công nh
n là gi
i trong l
p này.f) B
n s
 
đượ
c công nh
n là gi
i trong l
p này, n
 ế 
u và ch
n
 ế 
u b
n làm h
 ế 
t bài t
p th
 ầ
y giáo choho
c nh
ận được điể
m gi
i trong k
z
ki
 ể
m tra cu
 ố
i khóa.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ngochan12345 liked this
ngochan12345 liked this
chauhien1987 liked this
miukik liked this
tomhdb liked this
anhphong0972972977 liked this
Oanh Hoang Kieu liked this
07ck2 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->