Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Giới thiệu về Hiển vi điện tử quét SEM

Giới thiệu về Hiển vi điện tử quét SEM

Ratings: (0)|Views: 83|Likes:
Published by Viet NguyenHoang
Hiển vi điện tử quét SEM:
+ Nguyên lý hoạt động của hiển vi điện tử quét
+ ứng dụng SEM trong quan sát hình thái vật liệu và vi phân tích nguyên tố
Hiển vi điện tử quét SEM:
+ Nguyên lý hoạt động của hiển vi điện tử quét
+ ứng dụng SEM trong quan sát hình thái vật liệu và vi phân tích nguyên tố

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Viet NguyenHoang on Nov 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/14/2014

 
CAọD ZA ğAỊD Yừ XPÁY
 
V@B
 
Vfhddadg @k`ftrnd Bafrnsfnpy
YV. DguyỀd Cnïdg Zaệt
 
Cï Dốa, 88/=?86
 
 
Adstruftnr5 Ir. Dguy`d Cnhdg Za`t
Njjaf` Knfhtand5 F0-68=, I`pt. Arnd hdi Vt``kbhladg Chdna Pdav`rsaty nj Vfa`df` hdi Y`fcdnkngy
Jhf`mnnl5 cttps5//www.jhf`mnnl.fnb/va`t9777
W`msat`5 cttp5//lytcuhtvhtka`u.nrg
Hmnut tc` Hutcnr
 
Dốa iudg
 
Dguyåd kò fủh cệ tcỘdg V@B
 
Cệ tcỘdg V@B
 
Yƿƨdg tèf Ęaệd tỢ
-
bẬu
 
ğaệd tỢ tcỡ fẠp, ğaệd tỢ tèd xẨ dgƿỦf, Yah S Ęặf trƿdg
ợdg iỠdg V@B
 
Cëdc tcèa mỈ bặt
 
Za pcíd tâfc dguyåd tỘ 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->