Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Het Siepmannetje Hoodstuk 1 eerste stukje De geschiedenis van het biljarten

Het Siepmannetje Hoodstuk 1 eerste stukje De geschiedenis van het biljarten

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Yaakov Siepman
De belevenissen van een beginnend biljarter
De missstoten, frustraties, masochisme,
de passie, en de ultieme verslaving.
De belevenissen van een beginnend biljarter
De missstoten, frustraties, masochisme,
de passie, en de ultieme verslaving.

More info:

Published by: Yaakov Siepman on Nov 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2014

pdf

text

original

 
Biljartschool: Dirk van der Veen
“Het Siepmannetje”
De belevenissen van een beginnend biljarter 
De missstoten, frustraties, masochisme,de passie, en de ultieme verslaving
 
Hoofdstuk ! eerste stukje De geschiedenis van het biljarten
“ Triomf van de hand !!! 
Het biljartspel is een spel van hersenen en spiergevoeligheid, van koele daad en de rijke fantasie, van effen beheersing en zich uitlevende emotie, van tactiek en strategie en van vlugheid en bedachtzaamheid;een gracieus spel 
,
dat leeft en bekoort, een schone trits van verstand, gevoel en wil, een samenvloeiing van spel, sport, kunst en wetenschap en een synthese van lichamelijke en geestelijke inspanning.En daarnaast en bovendien een triomf van de hand, de volmaakte gave van de volmaakte Schepper aan de onvolmaakte mens;een interessant studieprobleem, een rustpunt in het moeilijke bestaan onzer dagen, een nobele en harmonische ontspanning en een heerlijke, artistieke en esthetische uiting der persoonlijkheid tegenover klemmende overdaad aan techniek en zakelijkheid van onze tijd  !  ".#.H. van Haren "dministrateur $.%.%.&$ederlandse %iljart %ond. '()(*
Zo begint het “
+eerboek van het %iljartspel 
van oorsprong door E. D. van der Vijver geschreven in 1925. Van der Vijver was een bekend biljartleraar in de twintigerjaren van de vorige eeuw in otterda!. "et boek is opnieuw bewerkt en aangevuld
 
in 19#9
 
door $.%. van de $ol& oud wereldka!pioen 19#'(19#9 biljart) *adre #+(2.Dit leerboek was de “
%ijbel !
voor de biljarters vana, 1925. Elke biljarter& die een beetje verder wou ko!en had dit boek in huis. Voor de clubbiljarters was dit leerboek& een absolute !ust--en eerste& wie is eigenlijk $.%. van de $ol/ 0p de website van $eter van o!!el websitebiljarten staat een pagina geheel gewijd aan de “
oude meesters
 “ van het groene laken. Zie hier.rouwens de 3... hee,t in 2411 een boek uitgegeven over haar geschiedenis van de a,gelopen 144 jaar. Zie hier  "lke Da!& die het bovengenoe!de boek op de bar 6ag liggen bij biljartschool Dirk van der Veen vertelde !ij dat hij ooit op ongeveer 12 jarige lee,tijd dit boek cadeau had gekregen voor 6ijn prestaties in de biljartsport.7k 6ei& 8
tjonge Hylke, we worden oud, dat is al meer als - jaar geleden, dat is een stukje geschiedenis man
8.
 
elijk rees bij !ij de vraag)
Hoe oud is de biljartsport eigenlijk, wanneer is dit ontstaan, en waar/
7k stelde de6e vraag gelijk aan de andere personen aan de bar. Dirk vertelde dat het snookeren ver!oedelijk ontstaan was in 7ndia& als vervanging van het cro:uetspel als het regende& en er buiten niet gespeeld kon worden. En het biljart wat wij kennen !et drie ballen 6al wel uit ;rankrijk ko!en. 7k was niet hele!aal tevreden !et het antwoord& eigenlijk nie!and aan de bar wist precies de vraag te beantwoorden.Dat leek !e het goede !o!ent o! bij thuisko!st achter de co!puter te kruipen en eens te gaan googelen& oude boeken op6oeken etc.& en laten we eens kijken wat we uiteindelijk kunnen vinden. "et is toch wel leuk en interessant o! iets te weten over haar eeuwenoude lange& rijke !aar turbulente geschiedenis. Zeker als aanvulling voor)
de belevenissen van een beginnend biljarter 
. oogelen naar in,or!atie over de geschiedenis van het biljarten& ging niet 6o snel en ge!akkelijk als ik dacht. Er waren 6oveel versies van het ontstaan& daarnaast was de !eeste in,or!atie Engelstalig& en ging daarbij hoo,d6akelijk over het ontstaan en de geschiedenis van snooker en het poolbiljart.3ederlandstalige in,or!atie& was nauwelijks te vinden.7n het oude boekje “
%iljartspe
l8 van %. van Do!!ering en $. de oede stond wat in,or!atie. ijna alle 3ederlandstalige biljartboeken hebben de6el,de in,or!atie over de biljartgeschiedenis beschreven. En auto!atisch !et het 6oeken naar in,or!atie kwa! ik ook weer op de site van $eter van o!!el. *as %u,,er!ans is <<n van de vaste gastschrijvers op $eter 6ijn website& $eter en *as hebben beiden een stuk aan de geschiedenis van de biljartsport gewijd. "et artikel van *as %u,,er!ans over de geschiedenis van de biljartsport onderscheidt 6ich duidelijk van andere artikelen die in het 3ederlands 6ijn geschreven. =ees op de website van www.bo!!eltje.nl Van beide stukken& 6al ik een beetje als leidraad gebruiken& alsook het boek
Het %iljartspel 
8 van de heren Do!!ering en de oede. Verder 6al ik het aanvullen !et bevindingen van derden en wat ik kan vinden op het internet. >lles voor 1444 jaar na de christelijke jaartelling is een beetje giswerk& daarna 6ijn er enige docu!enten gevonden die het bestaan van& en het spelen van het biljarten bevestigd.?o!!igen 6eggen dat het biljarten uit het bowlen& gol, en het cro:uetspel is ontstaan. En dat het groene laken op het biljart& een kopie van& en vergeleken !oet worden !et het grasveld buiten& aange6ien biljart binnenshuis wordt gespeeld. Daar kan ik !e iets bij bedenken. En dat het een be6igheid was van de elite& dat kan ik ook begrijpen. De gewone werk!an had geen tijd o, ,inanci@le draagkracht o! 6ich be6ig te houden !et sport o, spel in die dagen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->