Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
curs10 - problematica adevarului

curs10 - problematica adevarului

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by AkashaS

More info:

Published by: AkashaS on Aug 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
Problematica adevărului
Adevărul
Conceptul de adevăr ocupă un loc central in codul teoriei cunoaşterii . Privinddefinirea adevarului au existat numeroase dispute teoretice formulându-se o diversitate depăreri . În cadrul acestei diversitaţi se disting trei orientări fundamentale :
Orientarea conform careia adevărul este o proprietate exclusivă şi nemijlocită oobiectului cunoaşterii , adică a obiectelor , fenomenelor , proceselor , sistemelorreale . Această orientare este eronată , fiind rezultatul unei confuzii între planulexistenţei si cel cognitiv , deoarece , din faptul că obiectul fundamental alcunoaşterii îl constituie descoperirea structurilor şi proprietaţilor obiectelor şievenimentelor realitaţii şi din faptul adevărate sunt acele produse alecunoaşterii care realizează acest lucru , nu rezultă că adevărul ar fi însăşilucrurile şi evenimentele cu propretăţile şi structurile lor .Adevarul nu poate fi o proprietate a obiectelor şi fenomenelor din realitateaobiectivă . Nu putem spune despre un lucru că este adevărat sau fals , ci cel mult că el există.
Orientarea conform căreia adevărul este o proprietate a subiectului în modexclusiv , a conştiinţei noastre . Aceasta ar însemna că fiecare conştiinţă să aibăsetul său de adevăruri , dar tebuie menţionat că în funcţie de elementulconştiinţa se pot distinge mai multe abordări ale adevărului care sunt incorecte şiconduc la erori în cadrul activităţilor practice .1.Adevărtul este o proprietate a expresilor lingvistice formulate de subiect2.Adevărtul consîn caracterul evident şi clar al cauzelor şirezultatelor3.Adevărul este rezultatul acelor produse ale cunoaşterii care întrunescconsensul
Orientarea care susţine că adevărul este o proprietate a conştiinţei care esterezultat al interacţiunii dintre obiectul cunoaşterii si subiectul cunoscător .Din acest unghi , adevărul este un raport , o relaţie între cunoştinţele dobândite deom in cadrul cunoaşterii şi starile de fapt pe care aceste cunoaştinţe le reflectă .Aristotel , în lucrearea sa “Metafizica” defineşte adevărul astfel : “a enunţa că ceeace este nu este sau că ceea ce nu este este constituie o propoziţie falsă , dimpotrivă oenunţare adevărată este aceasta prin care spui că este ceea ce este şi că nu este ceea ce nueste.”Este cuprins aici miezul a ceea ce este cunoscut sub numele de teoria adevărului .Această teorie a fost dezvoltată în evul mediu iar în epoca modernă ea devine ocomponentă esenţială a teoriei realiste , astăzi cea mai răspândită despre adevăr mai ales încadrul concepţiei analitice despre cunoaştere .Conform acestei teorii , adevărul desemnează corespondenţa sau concordanţaconţinutului informaţional al cunoştinţeor subiectului cunoscător , cu starea de fapt , reală aobiectului la care se referă .Aşadar , adevărul nu este o proprietate nici a obiectului cunoaşterii , nici alsubiectului cunoscator ci a conştientului cognitiv informational vehiculat prin intermediulexpresiilor propoziţionale . Adevărul se manifestă exclusiv la nivelul propoziţiilor .
 
Caracteristicile adevărului
Caracterul obiectiv al adevărului . Definirea adevărului drept coordonaaconţinutului informaţional al cunoştinţelor noastre cu starea de fapt reală înseamnă în acelaştimp recunoaşterea caracterului său obiectiv . Prin adevăr obiectiv înţelegem existenţa încunoştinţle noastre a unui conţinut care nu depinde de noi (de subiectul cunoscător).Caracterul obiectiv al adevărului este determinat de izvorul cunoaşterii , adică de naturaobiectului de cunoscut . Când vorbim de adevăr obiectiv avem în vedere numai conţinutul luipentu că , ţinând seama de faptul că adevărul este dobândit in cadrul social-istoric şi alexperienţei umane al nu poate exista în afara omului .
Procesul dobândirii adevărului
Adevărul relativ-absolutObiectivitatea adevărului trebuie înţeleasă prin prisma procesualităţii complexe acunoaşterii .Caracterul procesual al surprinderii devenirii adevărului unei cunoştinţe rezultă dincaracterul contradictoriu al cunoaşterii . Cunoaşterea unmană este cuprinsă între polii uneicontradicţii :1.Tendinţa şi posibilitatea subiectului de a cunoşte în mod complex şi definitiv totul2.Imposibilitatea realizării , înfăptuirii acestei tendinţe şi aspiraţiiPrin adevar relativ se înţelege acel adevăr obiectiv care în conţinutul său este parţiallimitat , incomplet , suspectibil de perfecţionare , de adâncire şi completare ulterioară . La elajungem prin rezolvarea parţială a contredicţiei fundamentală a cunoaşterii .Prin adevar absolut se înţelege adevăr obiectiv în forma sa deplină , desăvârşicare nu mai este susceptibil de aprofundare , de precizare , de completare ulterioară .Relativitatea adevărului trebuie înţeleasă în sensul că fiecare cunştinţă adevăratăreflectă realitatea obiectivă , dar poate cuprinde toate laturile ei , ci le cuprinde numai peacei care au pătruns în sfera cunoaşterii .Caracterul relativ al adevărului ţine de ceea ce în cadrul ei cunoştinţele sunt suspuserevizuirilor , întregirilor şi completării iar cel absolut ţine de ceea ce în cadrul oricăreicunoştinţe rezistă în timp , este reţinut din generaţie în generaţie .Sarcina ştiinţei este dobândirea adevărului obiectiv relativ , care reprezintă un passpre cel absolut .
Caracterul concret al adevărului
Adevărul concret este acel adevăr care ţine seama de interpretarea abstracţiilor ,de condiţiilor de timp si loc . Concreteţea adevărului rezidă deci , în faptul că nu putem faceniciodată abstracţie de determinaţiile spatio-temporale în care există şi se manifestăobiectele şi fenomenele .Caracterul concret trebuie văzut în funcţie de factorii care participă la procesulcunoaşterii . Fiecare dintre aceşti termeni (obiect,subiect) se schimbă .Faptul fenomenele şi obiectele pe care le cunoaştem sunt într-o contintransformare face ca cunoştinţele noastre să se schimbe , să se modifice .În diferite perioade istorice există particularitaţi psihologice şi intelectuale alesubiectului cunoscător . Oamenii aparţin unei anumite etape istorice şi au la îndemâna anumitemijloace si posibilităţi de investigare .

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->