Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
ASHABUL KAHFI DAN PENGAJARANNYA

ASHABUL KAHFI DAN PENGAJARANNYA

Ratings: (0)|Views: 89|Likes:
Published by ustazahpuspa

More info:

Published by: ustazahpuspa on Nov 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/30/2014

 
4
XDGPF 7 DRLDOPC FDLEJ HDK ^@KIDGD_DKKZD 4.> ^@KHDLPCPDK
 Dsldouc dc-Fdlej
 m`rupdfdk fjsdl ydki hjb`rjtdfdk ac`l Dccdl R.Y.X f`pdhd Kdoj Muldmmdh R.D.Y m`k`rusj surdl
dc-Fdlej
dydt :-?5. M`r`fd m`rupdfdk s`fumpucdk p`muhd ydki ljhup pdhd zdmdk hdlucu hdk hjtjhurfdk s`cdmd 2>: tdluk, f`muhjdk hjljhupfdk f`modcj ac`l Dccdl R.Y.X. Rurdl
dc-Fdlej
dhdcdl surdl ydki f`-4< ydki hjturukfdk hj M`fdl hdk m`kidkhukij 44> dydt. Rurdl jkj hjkdmdfdk
dc-fdlej
 ydki o`rmdfsuh iud f`rdkd pdhd dydt : ljkiid ?5 surdl jkj, Dccdl R.Y.X m`mp`rjldcfdk fjsdl s`fumpucdk p`muhd ydki o`rs`cjkhuki hj hdcdm iud. Dccdl R.Y.X m`kb`rjtdfdk fjsdl
 Dsldouc dc-Fdlej
 odij m`kgdwdo p`rtdkyddk fdum fdejr f`pdhd Kdoj Muldmmdh R.D.Y ydki l`khdf m`kiugj f`o`kdrdkkyd. Fjsdl jkj o`rcdfu pdhd zdmdk hdlucu s`o`cum zdmdk Kdoj Muldmmdh R.D.Y. Hdcdm surdl
dc-Fdlej
 jkj t`rhdpdt tjid fjsdl m`kdrjf ydki hjs`out ac`l Dccdl R.Y.X jdjtu fjsdl
 Dsldouc dc-Fdlej
, Fjsdl Kdoj Musd hdk Fljhjr s`rtd fjsdl Wucfdrkdjk hdk
Zdfgug Mdfgug
. Xuidsdk jkj dfdk m`mojkbdkifdk m`ki`kdj fjsdl
 Dsldouc dc-Fdlej.
 Dktdrd tapjf ydki dfdk hjs`ktul dhdcdl m`ki`kdj sjdpdfdl p`muhd
 Dsldouc Fdlej
, s`gdrdl p`kurukdk surdl
dc- Fdlej
, tdesjr dydt :-?5 surdl
dc-Fdlej,
 p`kidgdrdk hdk jmpcjfdsj ydki oac`l hjp`tjf s`odidj  pdkhudk ydki o`riukd f`pdhd fjtd s`mud.
?.> ^@KI@KDCDK
DRLDOPC DC-FDLEJ
Hdcdm tapjf s`t`ruskyd fjtd dfdk o`rf`kdcdk h`kidk p`muhd
 Dsldouc dc-Fdlej
 o`rhdsdrfdk fjsdl hdrjpdhd dc-Turdk, ldhjs hdk p`kb`rjtddk ydki hjg`cdsfdk sumo`rkyd.
?.4 MDFRPH
DRLDOPC DC-FDLEJ 
 
 
?
Hdcdm fdmus dc-Mdrodwj,

 
 gdmdf 
 

 
 o`rmdfsuh iud o`sdr,
 

 7 jdcdl tugul ardki muhd ydki tjhur hj hdcdm iud h`kidk s``far dkgjki s`cdmd tjid rdtus tdluk c`ojl. Hdcdm fdmus H`wdk, iud o`rmdfsuh cuodki o`sdr hj fdfj  oufjt (iukuki hcc). Rdldodt pucd o`rmdfsuh fdwdk, t`mdk, tducdk, p`kijfut, murjh (Fdmus H`wdk @hjsj @mpdt, ?>>9). Mdkdfdcd hdcdm fdmus dc-Turdk,
 Dsldouc dc-Fdlej
 hjt`rg`mdlfdk s`odidj ardki ydki m`khjdmj iud hdk iud hjtdesjrfdk s`odidj cuodki ydki cdpdki hj hdcdm iukuki (Ldsdkdjk Muldmmdh Mdflcue, ?>>?). Hdcdm tdesjr Joku Fdtljr m`kydtdfdk, fdtd
dc-Fdlej
 dhdcdl iud hj iukuki, hdk jtucdl t`mpdt ydki m`kgdhj p`rs`moukyjdk pdrd p`muhd t`rs`out. M`kurut Xdesjr ^jmpjkdk dc-_dlmdk,
 Dsldouc Fdlej
 dhdcdl p`khuhuf iud. ^`rjstjwd jkj o`rcdfu pdhd zdmdk hdlucu s`o`cum zdmdk Kdoj Muldmmdh R.D.Y. Rjdpdfdl
 Dsldouc dc-Fdlej
 hdk hj mdkdfdl p`rjstjwd jkj  o`rcdfu tjhdf hjt`rdkifdk s`bdrd g`cds hdcdm dc-Turdk. ^`rfdrd p`ktjki ydki oac`l hjdmojc m`k`rusj fjsdl jkj dhdcdl p`kidgdrdk hdk baktal t`cdhdk ydki t`rhdpdt hj hdcdmkyd. (Ry`jfl Dohuccdl Ojk Maldmmdh Odsmjl, 4:<<).
?.? RJD^DFDL
DRLDOPC DC-FDLEJ
 Dsldouc dc-Fdlej
 jdcdl p`muhd ydki o`rjmdk, jflcds hdk t`tdp o`rf`ydfjkdk tduljh. M`r`fd t`tdp o`rjmdk f`pdhd Dccdl R.Y.X wdcdupuk odkydf dkbdmdk ydki hjtugufdk f`pdhd m`r`fd ac`l p`kiudsd ydki zdcjm (Dlm`h Rdjeuhhjk Rdhjq, 4::5).
 Dsldouc dc-Fdlej
 dhdcdl kdmd s`fumpucdk p`muhd ydki o`rjmdk ydki ljhup pdhd zdmdk _dgd Hjqydkus hj _amdwj. M`r`fd hjtjhurfdk s`cdmd 2>: tdluk s`c`pds p`muhd-p`muhd ydki hji`cdr sdldodt iud jtu m`ky`cdmdtfdk hjrj hdrjpdhd _dgd Hjqydkus ydki zdcjm hdk m`kyamoaki hjrj (Rdlcdwdtj Dou Odfdr, Kursyuldhd Bl` Rddh, ?>4?). Ojcdkidk p`muhd ydki s`o`kdr tjhdf hjf`tdluj, kdmuk m`kijfut Joku Doods gumcdl m`r`fd tugul ardki hdk t`rmdsuf s``far dkgjki.  Kdmd p`muhd-p`muhd jkj tjhdf hjkydtdfdk hdcdm dc-Turdk hdk ldhjs Kdoj. Kdmuk  o`ijtu, pdrd ucdmdf m`kidtdfdk m`r`fd t`rhjrj hdrjpdhd tugul ardki p`muhd jdjtu Mdfsdcmjkd, Xdmcjfld, Mdrtukus, Odjkukus dtdu Kdjkukus, Rdroukus, Hzudkudkus hdk Fdsyejtdtdkukus. O`rsdmd m`r`fd guid dhd s``far dkgjki ydki o`rkdmd Tjtmjr. Kdmd-kdmd jkj guid hjs`out
 
2
h`kidk kdmd ydki cdjk hdcdm fjtdo Xdesjr Ldmfd h`kidk m`kydtdfdk s`fdhdr m`kucjs kdmd-kdmd jkj hdk oufdk uktuf m`mp`rbdydjkyd f`rdkd jdkyd o`rsdkhdrfdk rjwdydt dlcj fjtdo (Rdlcdwdtj Dou Odfdr, Kursyuldhd Bl` Rddh, ?>4?). Kdmuk ydki pdstj p`muhd-p`muhd
 Dsdldouc dc-Fdlej
 o`rjmdk f`pdhd Dccdl R.Y.X hj t`kidl f`fueurdk fdum hdk odkisd m`r`fd. Jh`ktjtj m`r`fd s`odidj p`muhd ydki o`rjmdk hjdfuj ac`l Dccdl R.Y.X. M`r`fd m`rupdfdk s`gumcdl p`muhd ydki ljhup pdhd zdmdk hdlucu hdk hjtjhurfdk s`cdmd 2>: tdluk, f`muhjdk hjodkifjtfdk f`modcj ac`l Dccdl R.Y.X.
?.2 CAFDRJ FJRDL
DRLDOPC DC-FDLEJ
Dccdl R.Y.X tjhdf m`kg`cdsfdk s`bdrd t`pdt hj mdkdfdl p`rjstjwd jkj o`rcdfu. Dpd ydki p`ktjki, Dccdl R.Y.X m`kil`khdfj umdt mdkusjd m`kidmojc jftjodr hdrjpdhd fjsdl p`rgudkidk p`muhd
 Dsldouc dc-fdlej
 
hdcdm m`mp`rtdldkfdk dfjhdl m`r`fd. Hdrjpdhd fdgjdk ydki hjgdcdkfdk, c`ojl 2> cafdsj ydki hjfdtdfdk s`odidj iud
dc-Fdlej.
Dktdrd t`mpdt ydki hjfdjtfdk dhdcdl6
 
d) @pl`sus, Xurfj  o) Dou Dcdkhd, Garhdk b) Fdlrdmdkmdrds, Xurfj h) Mdrhjk, Xurfj `) Iud hj Gdodc Tdssjyyuk, Ryrjd e) Mdjmukd, Deildkjstdk f``kdm-`kdm t`mpdt ydki hjfdjtfdk h`kidk fjsdl
 Dsldouc dc-fdlej
hj dtds, m`mpukydj f`fudtdk hdk f`c`mdldk mdsjki-mdsjki. Kdmuk hud t`mpdt ydki pdcjki t`rf`kdc dhdcdl @pl`sus hj Xurfj hdk Dou Dcdkhd hj Garhdk (Rdlcdwdtj Dou Odfdr, Kursyuldhd Bl` Rddh, ?>4?).
2.> R@GD_DL ^@KP_PKDK RP_DL
DC-FDLEJ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->