Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Statisztika 2 példatár

Statisztika 2 példatár

Ratings:
(0)
|Views: 415|Likes:
Published by corvinusmatek
Corvinus, statisztika 2, példatár, vizsgafeladatok, megoldás, becslés, pontbecslés, paraméter, szórás, variancia, standard hiba, átlagos négyzetes hiba, torzítás, mintavétel, FAE minta, független azonos eloszlású minta, intervallum, konfidencia intervallum, pontbecslés, standard hiba, z érték, t érték, megbízhatósági szint, szignifikancia szint, átlag, szórás, arány, variancia, értékösszeg, minta elemszám, értékösszeg, EV minta, egyszerű véletlen minta, konfidencia-intervallum, intervallum becslés, átlag, szórás, arány, értékösszeg, EV-korrekciós tényező, kiválasztási arány, rétegzett minta, becslés, intervallum, értékösszeg, várható érték, szórás, variancia, külső, belső, SSK, SSB, SST, hatásosság, relatív hatásossági mutató, arányos rétegzés, arányosan rétegzett minta, reprezentatív minta, önsúlyozó minta, mintaméret, mintafelosztás, optimális, Neyman, szórés, hipotézis-vizsgálat, H0, H1, alternatív hipotézis, elvetjük, elutasítjuk, elfogadjuk, döntés, kétoldali próba, egyoldali próba, p érték, átlag, szórás, arány, z-próba, t-próba, khí-négyzet, khí-próba, kritikus tartomány, elfogadási tartomány, kritikus érték, alsó, felső, nemparaméteres próbák, hipotézis, egyenletes eloszlás, illeszkedésvizsgálat, becsléses, becslés nélküli, normális eloszlás, normalitásvizsgálat, függetlenségvizsgálat, khínégyzet, khí próba, felső kritikus érték, jobboldali próba, szabadságfok, becsült paraméterek száma, p-érték, homogenitás-vizsgálat, reprezentatív minta, reprezentativitás-vizsgálat, kétmintás próba, többmintás próba, T-próba, Z-próba, átlag, szórás, arány, egyoldali próba, kétoldali próba, variancia-analízis, SSK, SSB, SST, F-próba, kritikus érték, szabadságfok, első, második, regresszió, kétváltozás, paraméter, béta1, béta0, meredekség, tengelymetszet, értelmezés, korreláció, korrelációs együttható, paraméterek szignifikanciája, T-próba, F-próba, szabadságfok, SSR, SSE, SST, szabadságfok, első, második, rugalmasság, reziduum, reziduális szórás, elsőrandú, autkokorreláció, durbin watson, d próba, dl, du, bizonytalan tartomány, nem tudunk dönteni, pozitív, negatív, autokorreláció, p érték, kritikus érték, exponenciális regresszió, hatványkitevős regresszió, korrelációs index, többváltozós regresszió, paraméter, mátrix, becslés, értelmezés, többszörös determinációs együttható, r2, SSR, SSE, SST, paraméterek szignifikanciája, ANOVA, F-próba, varianciaanalízis, kritikus érték, v1, v2, rugalmasság, átlagos érték, becslés, intervallum, multikollinearitás, VIF, közvetlen hatás, közvetett hatás, teljes hatás, ütelemzés, parciális korrelációs együttható, inverz korrelációs mátrix, korrelációs mátrix
Corvinus, statisztika 2, példatár, vizsgafeladatok, megoldás, becslés, pontbecslés, paraméter, szórás, variancia, standard hiba, átlagos négyzetes hiba, torzítás, mintavétel, FAE minta, független azonos eloszlású minta, intervallum, konfidencia intervallum, pontbecslés, standard hiba, z érték, t érték, megbízhatósági szint, szignifikancia szint, átlag, szórás, arány, variancia, értékösszeg, minta elemszám, értékösszeg, EV minta, egyszerű véletlen minta, konfidencia-intervallum, intervallum becslés, átlag, szórás, arány, értékösszeg, EV-korrekciós tényező, kiválasztási arány, rétegzett minta, becslés, intervallum, értékösszeg, várható érték, szórás, variancia, külső, belső, SSK, SSB, SST, hatásosság, relatív hatásossági mutató, arányos rétegzés, arányosan rétegzett minta, reprezentatív minta, önsúlyozó minta, mintaméret, mintafelosztás, optimális, Neyman, szórés, hipotézis-vizsgálat, H0, H1, alternatív hipotézis, elvetjük, elutasítjuk, elfogadjuk, döntés, kétoldali próba, egyoldali próba, p érték, átlag, szórás, arány, z-próba, t-próba, khí-négyzet, khí-próba, kritikus tartomány, elfogadási tartomány, kritikus érték, alsó, felső, nemparaméteres próbák, hipotézis, egyenletes eloszlás, illeszkedésvizsgálat, becsléses, becslés nélküli, normális eloszlás, normalitásvizsgálat, függetlenségvizsgálat, khínégyzet, khí próba, felső kritikus érték, jobboldali próba, szabadságfok, becsült paraméterek száma, p-érték, homogenitás-vizsgálat, reprezentatív minta, reprezentativitás-vizsgálat, kétmintás próba, többmintás próba, T-próba, Z-próba, átlag, szórás, arány, egyoldali próba, kétoldali próba, variancia-analízis, SSK, SSB, SST, F-próba, kritikus érték, szabadságfok, első, második, regresszió, kétváltozás, paraméter, béta1, béta0, meredekség, tengelymetszet, értelmezés, korreláció, korrelációs együttható, paraméterek szignifikanciája, T-próba, F-próba, szabadságfok, SSR, SSE, SST, szabadságfok, első, második, rugalmasság, reziduum, reziduális szórás, elsőrandú, autkokorreláció, durbin watson, d próba, dl, du, bizonytalan tartomány, nem tudunk dönteni, pozitív, negatív, autokorreláció, p érték, kritikus érték, exponenciális regresszió, hatványkitevős regresszió, korrelációs index, többváltozós regresszió, paraméter, mátrix, becslés, értelmezés, többszörös determinációs együttható, r2, SSR, SSE, SST, paraméterek szignifikanciája, ANOVA, F-próba, varianciaanalízis, kritikus érték, v1, v2, rugalmasság, átlagos érték, becslés, intervallum, multikollinearitás, VIF, közvetlen hatás, közvetett hatás, teljes hatás, ütelemzés, parciális korrelációs együttható, inverz korrelációs mátrix, korrelációs mátrix

More info:

Published by: corvinusmatek on Nov 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/10/2015

 
1
MATEMATIKA, STATISZTIKA,
MSC FELVÉTELI,
 
MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK, OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁG
I)
Egyéni és kiscsoportos (2
-
4fő) vizsgafelkészítés
 corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
1. Becsléselmélet 
 
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)
 1.1. Feladat Egy
Θ=100 paraméter becslésére két becslőfüggvény áll rendelkezésre. Az
 
 
egyes
 becslőfüggvények várható értékei: 105 és 100, míg ezek szórásai rendre: 2 és 10.
 Melyik
 becslőfüggvényt érdemes választani?
 
2. Becslések FAE mintából
 
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)
 2.1. Feladat
Egy üzletben dobozos szaloncukor kapható. A dobozokban lévő szaloncukor mennyisége normális eloszlású valószínűségi változó 1,5 db szórással. Egy 16 elemű FAE mintában a szaloncukrok mennyisége: 50, 56, 54, 57, 54, 55, 56, 54, 57, 55, 56, 57, 56, 54, 54
, 55 db.
a) Hány db szaloncukor van átlagosan egy véletlenszerűen kiválasztott dobozban 95 %
-os
megbízhatósággal?
 
 b) Készítsük el az előző becslést, ha a sokasági szórás értéke nem ismert!
c) Oldjuk meg a b) feladatot 98 %-
os megbízhatósági szinten!
 d) A
c) feladat adatait felhasználva adjuk meg, hogy várhatóan hány db szaloncukor lesz 1000
dobozban!
 
2
MATEMATIKA, STATISZTIKA,
MSC FELVÉTELI,
 
MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK, OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁG
I)
Egyéni és kiscsoportos (2
-
4fő) vizsgafelkészítés
 corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
2.2. Feladat
Egy vállalkozás felmérést készített dolgozói körében, hogy melyik munkatárs hány nap szabadságot vesz ki egy adott évben. A felmérés eredményét mutatja az alábbi táblázat és az annak alapján meghatározott néhány számítási eredmény. (mintavételi mód: FAE)
 a) Adjunk 95 %-
os megbízhatóságú konfidencia intervallumot az átlagos
 
szabadság időtartamára vonatkozóan!
 
 b) Mekkora mintára lenne szükség 5 %
-
os relatív hibahatár mellett?
 
c) Mekkora mintát kell venni, ha a becslést +/
-0,5 db-
os hibával szeretnénk megadni?
 d) Adjunk 98 %-
os valószínűségű konfidencia intervallumot a szórásra!
 2.3. Feladat
Egy közvélemény kutatásban 1000 embert kérdeztek meg egy adott kérdés támogatottsága kapcsán.
a) Adjuk meg a 95 %-
os megbízhatóságú konfidencia intervallumot, ha a pontbecslés 8 %!
 
 b) Válaszoljunk az előző kérdésre abban az esetben, ha a pontbecslés értéke nem ismert!
 
 
3
MATEMATIKA, STATISZTIKA,
MSC FELVÉTELI,
 
MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK, OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁG
I)
Egyéni és kiscsoportos (2
-
4fő) vizsgafelkészítés
 corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
3. Becslések EV mintából
 
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)
 3.1. Feladat
Egy 30 000 fős városban véletlenszerűen (EV minta) megkérdeztek 1000 embert,
 
hogy mennyi az éves nettó jövedelme. A megkérdezettek átlaga 2,7 millió Ft
-ot mondott 490 ezer
Ft szórással.
a) Adjunk 95 %-
os valószínűségi konfidencia intervallumot a városlakók átlagfizetésére!
 
 b) Mekkora mintára lenne szükség, ha előző becslés hibáját felére akarjuk csökkenteni?
 3.2. Feladat
Egy vállalat 1500 dolgozójából megkérdeztek 100
-at (EV minta), hogy volt-e nyaralni az
elmúlt nyáron. A megkérdezettek 20 %
-
a válaszolt igennel. A vállalat dolgozói közül összesen hányan voltak nyaralni tavaly (α
=0,05)?
4. Becslések rétegezett mintából
 
(
A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)
 4.1. Feladat
Egy közvélemény kutatásban az emberek neme és fizetése közti kapcsolatot vizsgálták. A válaszok alapján készített kimutatást az alábbi táblázat mutatja (fizetési adatok ezer Ft
-ban). a) Adjunk 95 %-
os megbízhatósággal konfidencia intervallumot a nők átlagfizetésére!
 
 b) Becsüljük meg a hazai átlagbért 95 %
-
os biztonsággal!
  Nem
Országos arány
 
Mintaelemszám
 
Átlagbér 
 
Szórás
 
 Nő
 55% 900 140 40
Férfi
 45% 400 180 90

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->