Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
04 - Curs de Miracole - Manual Pentru Profesori

04 - Curs de Miracole - Manual Pentru Profesori

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by Valentina Nistor

More info:

Published by: Valentina Nistor on Nov 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

 
 
1
CUPRINS MANUAL PENTRU PROFESORI
Introducere
1. Cine sunt profesorii lui Dumnezeu? 2. Cine sunt elevii lor? 3. Care sunt nivelurile de predare? 4 Care sunt caracteristicile profesorilor lui Dumnezeu? I. Încredere A. Sporirea încrederii II. Onestitate III. Toleran
ţă
 IV. Blânde
ţ
e V. Bucurie VI. Neap
ă
rare VII. Generozitate VIII. R
ă
bdare IX. Credin
ţă
 X. Deschidere mental
ă
 5. Cum se realizeaz
ă
 vindecarea? I. Scopul perceput al bolii II. Saltul perceptual III. Func
ţ
ia profesorului lui Dumnezeu 6. Vindecarea este cert
ă
? 7. Vindecarea trebuie repetat
ă
? 8. Cum se poate evita perceperea unei ordini a dificult
ăţ
ilor? 9. Se impun schimb
ă
ri în via
ţ
a profesorilor lui Dumnezeu? 10. Cum se renun
ţă
 la judecat
ă
? 11. Cum e posibil
ă
 pacea în lumea aceasta? 12. De
ţ
i profesori de-ai lui Dumnezeu este nevoie pentru mântuirea lumii? 13. Care e adev
ă
ratul în
ţ
eles al sacrificiului?
 
 
2
14. Cum se va sfâr
ş
i lumea? 15. În cele din urm
ă
, va fi judecat fiecare? 16. Cum ar trebui s
ă
 î
ş
i petreac
ă
 ziua profesorul lui Dumnezeu? 17. Cum abordeaz
ă
 profesorii lui Dumnezeu gândurile magice? 18. Cum se face corec
ţ
ia? 19. Ce este dreptatea? 20. Ce e pacea lui Dumnezeu? 21. Care e rolul cuvintelor în vindecare? 22. Care e corela
ţ
ia dintre vindecare
ş
i isp
ăş
ire? 23. Isus are un loc special in vindecare? 24. Exist
ă
 reîncarnare? 25. Sunt de dorit puterile „parapsihice"? 26. Se poate ajunge la Dumnezeu direct? 27. Ce este moartea? 28. Ce este învierea? 29. Cât despre restul...
EXPLICA
Ț
II TERMINOLOGICE
Introducere
1. Minte - Spirit 2. Eul - miracolul 3. Iertarea- fa
ţ
a lui Cristos 4. Percep
ţ
ie adev
ă
rat
ă
 - cunoa
ș
tere 5. Isus - Cristos 6. Spiritul Sfânt
Epilog
 
 
3
 
INTRODUCERE
1.
 
În gândirea lumii, rolurile pred
ă
rii
ş
i înv
ăţă
rii sunt inversate de fapt. E o inversare tipic
ă
. Ea d
ă
 impresia c
ă
 profesorul
ş
i elevul sunt separa
ţ
i, profesorul dând ceva elevului, nu sie însu
ş
i. În plus, actul pred
ă
rii e considerat o activitate special
ă
, în care cineva se angajeaz
ă
 doar o parte relativ mic
ă
 din timp. Cursul, pe de alt
ă
 parte, subliniaz
ă
 c
ă
 a preda
este
 a înv
ăţ
a, a
ş
a c
ă
 profesorul
ş
i elevul sunt unul
ş
i acela
ş
i. Cursul mai subliniaz
ă
 c
ă
 predarea este un proces constant: are loc  în fiecare moment al zilei, continuându-se
ş
i în gândurile somnului.
2.
 
A preda este a demonstra. Exist
ă
 doar dou
ă
 sisteme de gândire, iar tu  î
ţ
i demonstrezi tot timpul credin
ţ
a în veracitatea unuia sau a celuilalt. Din demonstra
ţ
ia ta înva
ţă
 al
ţ
ii
ş
i înve
ţ
i, totodat
ă
,
ş
i tu. Întrebarea nu este dac
ă
 vei preda, pentru c
ă
 nu ai de ales în aceast
ă
 privin
ţă
. S-ar putea spune c
ă
 scopul cursului este acela de a-
ţ
i furniza un mijloc de-a alege ce vrei s
ă
 predai, pornind de la ce vrei s
ă
 înve
ţ
i. Nu îi po
ţ
i da altuia, ci numai
ţ
ie însu
ţ
i, iar lucrul acesta îl înve
ţ
i predând. Predarea nu e decât o chemare a martorilor s
ă
 ateste ceea ce crezi. E o metod
ă
 de convertire.
Ş
i nu se efectueaz
ă
 numai prin cuvinte. Orice situa
ţ
ie trebuie s
ă
 fie, pentru tine, o
ş
ans
ă
 de-a preda altora ce e
ş
ti
ş
i ce sunt al
ţ
ii pentru tine. Nici mai mult, dar nici mai pu
ţ
in de atât.
3.
 
De aceea, programa pe care
ţ
i-o stabile
ş
ti tu este determinat
ă
 exclusiv de ce crezi c
ă
 e
ş
ti
ş
i de cum crezi c
ă
 se raporteaz
ă
 al
ţ
ii la tine. În situa
ţ
ia pred
ă
rii formale, aceste întreb
ă
ri pot s
ă
 nu aib
ă
 nicio leg
ă
tur
ă
 cu ceea ce consideri c
ă
 predai. Dar e cu neputin
ţă
 s
ă
 nu pui con
ţ
inutul oric
ă
rei situa
ţ
ii în slujba lucrului pe care îl predai de fapt
ş
i pe care, prin urmare, îl înve
ţ
i. Con
ţ
inutul verbal al pred
ă
rii tale nu are nimic de-a face cu asta. Poate s
ă
 coincid
ă
 cu ce predai sau poate s
ă
 nu coincid
ă
. Predarea ce se ascunde în spatele cuvintelor tale e cea care î
ţ
i pred
ă
. Predarea nu face decât s
ă
 înt
ă
reasc
ă
 ce crezi despre tine. Scopul ei fundamental e s
ă
 reduc
ă
 îndoiala de sine. Asta nu înseamn
ă
 c
ă
 sinele pe care încerci s
ă
 îl protejezi este real. Dar înseamn
ă
 c
ă
 sinele pe care îl crezi real e cel pe care îl predai.
4.
 
Asta e inevitabil. De asta nu ai cum s
ă
 scapi. Cum ar putea s
ă
 fie altfel? Cine urmeaz
ă
 programa lumii -
ş
i to
ţ
i câ
ţ
i sunt aici o vor urma pân
ă
 î
ş
i vor schimba mentalitatea - pred
ă
 doar pentru a se convinge c
ă
 este ceea ce nu e. Iat
ă
 care este scopul lumii. Care alta poate fi, atunci, programa ei? În aceast
ă
 situa
ţ
ie închis
ă
 
ş
i dezn
ă
d
ă
 jduit
ă
, care nu pred
ă
 decât disperare
ş
i moarte, Dumnezeu î
ş
i trimite profesorii.
Ş
i, predând lec
ţ
iile Lui de bucurie
ş
i speran
ţă
, î
ş
i încheie
ş
i ei propria lor  înv
ăţ
are.
5.
 
Dac
ă
 nu ar fi profesorii lui Dumnezeu,
ş
ansele de mântuire ar fi mici, c
ă
ci lumea p
ă
catului ar p
ă
rea de-a pururea real
ă
. Cei ce se am
ă
gesc trebuie s
ă
 am
ă
geasc
ă
, c
ă
ci trebuie s
ă
 predea am
ă
gire. Ce altceva e iadul? Acest manual este un manual pentru profesorii lui Dumnezeu. Ei nu sunt perfec
ţ
i, c
ă
ci altfel nu ar fi aici. Dar tocmai asta este misiunea lor, s
ă
 devin
ă
 perfec
ţ
i aici, a
ş
a c
ă
 ei predau
ş
i r
ă
s-predau perfec
ţ
iunea, în multe, multe feluri, pân
ă
 o înva
ţă
. Iar apoi nu se mai v
ă
d, de
ş
i gândurile lor r
ă
mân de-a pururi o surs
ă
 de putere
ş
i de adev
ă
r. Cine simt ei? Cum sunt ale
ş
i? Ce fac? Cum pot realiza propria lor mântuire
ş
i mântuirea lumii? Manualul de fa
ţă
 e o încercare de-a r
ă
spunde la aceste întreb
ă
ri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->