Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Variante BAC Mate

Variante BAC Mate

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Mihai Maier

More info:

Published by: Mihai Maier on Nov 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

 
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC
Ă
 - Proba D, MT2, programa M2
cacre proesonae; prou enc, specazarea oae cacre proesonae.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord
ă
 10 puncte din oficiu.
 
La toate subiectele se cer rezolv
ă
ri complete.
1 SUBIECTUL I (30p)
Varianta 001 5p 1.
S
ă
 se calculeze
23
3!
 +
.
5p 2.
 S
ă
 se determine solu
ţ
iile reale ale ecua
ţ
iei
( )
5
log342
 x
 + =
.
5p 3.
S
ă
 se calculeze
12
11
 x x
+
,
ş
tiind c
ă
 
1
 x
 ş
i
2
 x
 sunt solu
ţ
iile ecua
ţ
iei
2
20
 x x
=
.
5p 4.
 Se consider
ă
 func
ţ
ia
[ ]
:0,1
 f 
 
,
( )
2
 f x x
=
. S
ă
 se determine mul
ţ
imea valorilor func
ţ
iei
 f 
.
5p 5.
Fie punctele
( )
2,1
 A
 
 
ş
i
( )
1,3
 B
 
. S
ă
 se determine numerele reale
a
 
ş
i
b
 astfel încât
 AB ai b j
= +
 
.
5p 6.
Se consider
ă
 triunghiul
 ABC
cu
4,7
 AB AC 
= =
 
ş
i
3
 BC 
 =
. S
ă
 se calculeze m
ă
sura unghiului
 B
.
 
Varianta 1
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
rii Centrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar 1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001  1.
Se consider
ă
 determinantul
123231312
 x x xd x x x x x x
=
, unde
123
,,
 x x x
 
 sunt solu
ţ
iile ecua
ţ
iei
3
320
 x x
+ =
.
5p a)
S
ă
 se calculeze
123
 x x x
+ +
.
5p b)
S
ă
 se arate c
ă
 
333123
6
 x x x
+ + =
.
5p c)
S
ă
 se calculeze valoarea determinantului
.
 2.
 Pe mul
ţ
imea numerelor reale definim opera
ţ
ia 4412
 x y xy x y
= + + +
.
5p a)
S
ă
 se verifice c
ă
 (4)(4)4
 x y x y
= + +
 pentru orice ,
 x y
.
5p b)
S
ă
 se calculeze (4)
 x
 
, unde
 x
 este num
ă
r real.
5p c)
Ş
tiind c
ă
 opera
ţ
ia „
” este asociativ
ă
, s
ă
 se calculeze (2009)(2008)20082009
 
.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
rii Centrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în
 
 Înv
ăţă
mântul Preuniversitar 1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001  1.
Se consider
ă
 func
ţ
ia
 { }
:1
 f 
 
 \ 
,
( )
2
1
 x f x x
=+
.
5p a)
S
ă
 se calculeze derivata func
ţ
iei
 f 
.
 5p b)
S
ă
 se determine intervalele de monotonie ale func
ţ
iei
 f 
.
 5p c)
S
ă
 se demonstreze c
ă
 ()4 pentru orice 1
 f x x
<
.
 2.
Se consider
ă
 func
ţ
ia
( )
2
,0:,.1,0
 x
 x e x f f x x x
 +
=
 
+ >
 
5p a)
S
ă
 se arate c
ă
 func
ţ
ia
 f 
 admite primitive pe
.
 5p b)
S
ă
 se calculeze
01
().
 x f x dx
 
5p c)
S
ă
 se determine volumul corpului ob
ţ
inut prin rota
ţ
ia în jurul axei
Ox
 a graficului func
ţ
iei
[ ]
 ( ) ( )
:0;1,
g g x f x
=
.
 
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC
Ă
 - Proba D, MT2, programa M2
cacre proesonae; prou enc, specazarea oae cacre proesonae.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord
ă
 10 puncte din oficiu.
 
La toate subiectele se cer rezolv
ă
ri complete.
222 SUBIECTUL I (30p)
Varianta 002 5p 1.
 Se consider
ă
 func
ţ
ia
:
 f 
 
,
( )
3
 f x x
=
. S
ă
 se determine
( ) ( ) ( ) ( )
4334
 f f f
⋅ −
.
5p 2.
S
ă
 se determine solu
ţ
iile reale ale ecua
ţ
iei
( )
22
log2log3
 x x
+ + =
.
5p 3.
S
ă
 se rezolve în mul
ţ
imea numerelor întregi inecua
ţ
ia
2
551.
 x x
+
 
5p 4.
S
ă
 se demonstreze c
ă
 pentru orice
 x
 numerele
1
31,3
 x x
+
 
ş
i
531
 x
+
 sunt termeni consecutivi  într-o progresie aritmetic
ă
.
5p 5.
În reperul cartezian
 
 xOy
 
se consider
ă
 
punctele
( )
4,8
 A
 
 
ş
i
( )
6,3.
 B
 S
ă
 se determine coordonatele vectorului
OA OB
+

.
5p 6.
S
ă
 se calculeze aria triunghiului
 ABC 
 
ş
tiind c
ă
 
( )
2, 30
 AC m BAC 
= = °
 
ş
i
4
 AB
=
. 
 
Varianta 2
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
rii Centrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar 2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002  1.
Se consider
ă
 determinantul
a b cd c a bb c a
=
, unde
,,
a b c
.
5p a)
Pentru 2
a
 =
, 1
b
 =
 
ş
i 1
c
 =
, s
ă
 se calculeze determinantul
. 
5p b)
S
ă
 se verifice c
ă
 
222
1()(()()())2
d a b c a b b c c a
= + + + +
, oricare ar fi ,,
a b c
.
5p c)
S
ă
 se rezolve în mul
ţ
imea numerelor reale ecua
ţ
ia 2355230352
 x x x x x x x x x
=
.
 2.
 Pe mul
ţ
imea numerelor reale definim opera
ţ
ia 26621
 x y xy x y
= +
. 
5p a)
S
ă
 se arate c
ă
 2(3)(3)3
 x y x y
= +
, pentru orice ,
 x y
.
5p b)
S
ă
 se rezolve în mul
ţ
imea numerelor reale ecua
ţ
ia
11.
 x x
 =
 
5p c)
Ş
tiind c
ă
 opera
ţ
ia ”
” este asociativ
ă
, s
ă
 se calculeze 1232009
.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
rii Centrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în
 
 Înv
ăţă
mântul Preuniversitar 2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002  1.
Se consider
ă
 func
ţ
ia :
 f 
 
,
( )
.
 x x
 f x e e
=
 
5p a)
S
ă
 se calculeze
0
()(0)lim
 x
 f x  x
.
 5p b)
S
ă
 se arate c
ă
 func
ţ
ia
 f 
 este cresc
ă
toare pe
.
 5p c)
S
ă
 se calculeze
(0)(1)...(2009), unde :, ()()()
S g g g g g x f x f x
= + + + =
.
 2.
Se consider
ă
 func
ţ
iile ,:,
 f
 
()
ş
i ()(1)
 x x
 f x xe F x x e
= =
.
5p a)
 S
ă
 se verifice c
ă
 func
ţ
ia
 este o primitiv
ă
 a func
ţ
iei
 f 
.
 5p b)
S
ă
 se calculeze aria suprafe
ţ
ei plane determinate de graficul func
ţ
iei
 f 
, axa
Ox
 
ş
i dreptele 0
 x
 =
 
ş
i 1.
 x
 =
 
5p c)
S
ă
 se demonstreze c
ă
 
( )
221
()()()12, pentru orice 1()
 x
 f t f t f  xdt x x f
 += >
.
 
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC
Ă
 - Proba D, MT2, programa M2
cacre proesonae; prou enc, specazarea oae cacre proesonae.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord
ă
 10 puncte din oficiu.
 
La toate subiectele se cer rezolv
ă
ri complete.
3 SUBIECTUL I (30p)
Varianta 003 5p 1.
S
ă
 se determine al zecelea termen al
ş
irului 1, 7, 13, 19, ... .
5p 2.
 Se consider
ă
 toate numerele naturale de trei cifre scrise cu elemente din mul
ţ
imea
{ }
1,2. S
ă
 se calculeze probabilitatea ca, alegând un astfel de num
ă
r, acesta sa fie divizibil cu 3.
5p 3.
S
ă
 se determine solu
ţ
iile reale ale ecua
ţ
iei
2
 x x
+ =
.
5p 4.
 Se consider
ă
 func
ţ
ia :
 f 
 
,
( )
21.
 f x x
= +
 S
ă
 se calculeze
( ) ( ) ( ) ( )
2101
 f f f
+ − + +
.
5p 5.
S
ă
 se determine ecua
ţ
ia dreptei care trece prin punctele
 ( )
2,1
 A
 
 
ş
i
( )
1,2.
 B
 
 
5p 6.
S
ă
 se calculeze aria triunghiului
 ABC 
,
ş
tiind c
ă
 2
 AB AC 
= =
,
( )
30.
m A
 = °
 
 
Varianta 3
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
rii Centrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar 3 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003  1.
Se consider
ă
 determinantul
123231312
 x x xd x x x x x x
=
, unde
123
,,
 x x x
 
sunt solu
ţ
iile ecua
ţ
iei
3
20.
 x x
=
 
5p a)
S
ă
 se calculeze
123
 x x x
+ +
.
5p b)
S
ă
 se calculeze
222123
 x x x
+ +
.
5p c)
S
ă
 se calculeze determinantul
.
 2.
 Se consider
ă
 polinoamele cu coeficien
ţ
i reali
432
2896
 f X aX X bX 
= + − + +
,
2
224
g X
= +
 
ş
i
22
(224)(4)
h X X
= +
.
5p a)
S
ă
 se scrie forma algebric
ă
 a polinomului
h
.
5p b)
S
ă
 se determine ,
a b
 astfel încât polinoamele
 f 
 
ş
i
h
 s
ă
 fie egale.
5p c)
S
ă
 se rezolve în mul
ţ
imea numerelor reale ecua
ţ
ia
162828482960
 x x x x
+ + =
.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
rii Centrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în
 
 Înv
ăţă
mântul Preuniversitar 3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003  1.
Se consider
ă
 func
ţ
ia
( )
:0,
 f 
 +∞
, ln()
 x f x x
=
.
5p a)
S
ă
 se verifice c
ă
 
( )
2ln',2
 x f x x x
=
 pentru orice
( )
0;
 x
+∞
.
 5p b)
S
ă
 se determine intervalele de monotonie ale func
ţ
iei
 f.
 5p c)
S
ă
 se demonstreze c
ă
 
53
35
.
 2.
Se consider
ă
 func
ţ
ia :
 f 
 
,
( )
, 12, 1
 x
e e x f x x x
 
=
+ >
.
5p a)
S
ă
 se arate c
ă
 func
ţ
ia
 f 
 admite
 
primitive pe
.
 5p b)
S
ă
 se calculeze volumul corpului ob
ţ
inut prin rota
ţ
ia în jurul axei
Ox
, a graficului func
ţ
iei
[ ]
:0,2
g
 
, ()()
g x f x
=
,
[ ]
0,2
 x
.
5p c)
S
ă
 se calculeze
02
 ()
 x f xdxe
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->