Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013-11-21 - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych

2013-11-21 - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych

Ratings: (0)|Views: 396|Likes:
Published by Paweł Wyszomirski

More info:

Published by: Paweł Wyszomirski on Nov 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
 
Katowice, dnia 22.11.2013 r. RM-IV.1431.3.2013.BS
Szanowny Pan P
aweł
 Wyszomirski
Dotyczy:
udostępnienia informacji
 publicznej
dotycząc
ej prac nad przygotowaniem inwestycji
„Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych”.
 
Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.11.2013 r., informujemy, że zakres finansowy i rzeczowy zadań inwestycyjnych wchodzących w skład Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych
 
obejmujący zadania pn.:
 1.
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – 
 
węzeł „Zawodzie”
 2.
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – 
 
węzeł „Brynów Pętla”
 3.
 
Katowicki System Zintegrowanych
Węzłów Przesiadkowych
-
węzeł „Ligota”
 4.
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych
-
węzeł „Słoneczna Pętla”
 5.
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych
-
węzeł „Sądowa”
 
zawiera załączniki Nr 5 b (Wieloletnie Przedsięwzięcia – 
 wydatki m
ajątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)
 do  projektu
uchwały w sprawie Budżetu Miasta na rok 2014, który jest dostępny na stronie
Celem przedsięwzięcia jest promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu
 poprzez stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych
Węzłów Przesiadkowych, który został zaprogramowany jako rozwiązanie kompleksowe składające się 7
 
węzłów usytuowanych w różnych częściach miasta, spełniających funkcje
 przesiadkowe: autobus
 – 
 tramwaj; komunikacja indywidualna - tramwaj; komunikacja indywidualna, autobus
 – 
 
 pociąg, integracja komunikacji lokalnej, regionalnej, krajowej
i
międzynarodowej. Docelowo z
 
systemu będą korzystać zarówno mieszkańcy miasta jak
i subregionu centralnego. Realizacja kompl
eksowego systemu węzłów przesiadkowych
 
 przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu transportu, wzrostu udziału w podróżach niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz poprawy jakości środowiska w całym
subregionie centralnym.
 Na chwilę obecną określono wstępne założenia dla omawianego przedsięwzięcia stanowiące materiał wyjściowy dla
 przygotowania
do realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych które przekazujemy w załącznikach
.
Dodatkowo informujemy, że została opracowana dokumentacja projek 
towa  pn.:
„Centrum przesiadkowe w Katowicach – 
 
Zawodziu” dla Etapu I posiadająca
 
Decyzję
 o
 pozwoleniu na budowę
nr 1191/12 z dnia 10.09.2012 r.,
dla której w załączeniu przesyłamy
 projekt zagospodarowania terenu.
Uprzejmie informuję, że możliwości technicz
ne
uniemożliwiają przesłanie całej dokumentacji za pomocą skrzynki kontaktowej PeUP.
D
okumentacja dostępna jest
 
do wglądu w siedzibie Wydziału Inwestycji tut. Urzędu
 
lub może zostać udostępniona w postaci płyty CD.
 
Proszę o informację na adres
rm@katowice.eu o wybranym przez Pana sposobie udzielenia informacji.
Załączniki:
 
1.
 
Zakładany zakres inwestycji
-
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – 
 
węzeł „Zawodzie” wraz z mapą przedstawiającą lokalizację
 
 planowanego węzła
 
2.
 
Zakładany zakres inwestycji
-
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – 
 
węzeł „Brynów Pętla” wraz z mapą przedstawiającą lokalizację planowanego węzła
 
3.
 
Zakładany zakres inwestycji
-
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Pr 
zesiadkowych -
węzeł „Ligota” wraz z mapą przedstawiającą lokalizację planowanego węzła
 
4.
 
Zakładany zakres inwestycji
-
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych
-
węzeł „Słoneczna Pętla” wraz z mapą przedstawiającą lokalizację planowanego węzła
 
5.
 
Zakładany zakres inwestycji
-
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych
-
węzeł „Sądowa” wraz z mapą przedstawiającą lokalizację planowanego węzła
 
6.
 
Projekt zagospodarowania terenu dla dokumentacji pn.:
„Centrum przesiadkowe w Katowicach – 
 Zawodz
iu”
 Kopia: 1.
 
Wydział Organizacji i Zarządzania
 2.
 
RM
 – 
 aa
 
Wstępne założenia
Tytuł/Nazwa zadania inwestycyjnego:
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych –
 
węzeł „Zawodzie” 
 
- Planowany zakres inwestycji:
Realizacja infrastruktury dla uzyskania funkcji przesiadkowych obejmująca:
 1.
 
Budowę infrastruktury autobusowej dotyczącą budowy dróg dojazdowych, manewrowych oraz miejsc
postojowych; 2.
 
Przebudowę infrastruktury tramwajowej (torowiska wraz z siecią trakcyjną);
 3.
 
Budowę strefy obsługi podróżnych obejmującą:
 
 –
 
zadaszone perony przystankowe autobusowe i tramwa
 jowe w systemie „drzwi –
 
drzwi”,
 
 –
 
poczekalnię z funkcjami towarzyszącymi –
 
toalety, mała gastronomia, prasa,
 
 –
 
ciągi piesze i rowerowe oraz parkingi dla rowerów;
 4.
 
Budowę strefy obsługi operatorów transportu publicznego, w tym punkt dyspozytorski i pomieszczeni
e
socjalne dla kierujących;
 5.
 
Budowę wydzielonego jednopoziomowego parkingu naziemnego zlokalizowanego w
 rejonie ulic: 1 Maja,
Bagiennej i Krakowskiej, o zakładanej pojemności ok. 400 miejsc post
ojowych dla funkcji Park & Ride; 6.
 
Przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury drogowej dla włączenia węzła w istniejący układ drogowy,
w zakresie:
-
 
przebudowy
przyległych odcinków ulic Krakowskiej i 1 Maja dla dostosowania do włączenia zjazdów do parkingu i zjazdów na węzeł dla autobusów,
 
-
 
budowy
ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
 
-
 
budowy
sygnalizacji świetlnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na połączeniu pieszym parkingu z przystankami tramwajowymi i autobusowymi, autobusów wyjeżdżających z węzła oraz tramwajów przecinających ulicę 1 Maja na dojeździe do węzła;
 7.
 
Zagospodarowanie terenu obejmujące min.: zieleń urządzoną, małą architekturę, elementy dekoracyjne
i reklamowe; 8.
 
Sieci i instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów w zakresie inwestycji w
raz z odwodnieniem i
oświetleniem terenu zainwestowania, systemem monitoringu wizyjnego.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->