Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Denuncia de alumnos contra el profesor de magisterio Domingo Neira

Denuncia de alumnos contra el profesor de magisterio Domingo Neira

Ratings: (0)|Views: 2,273|Likes:
Published by Cáscara amarga
Escrito presentado por estudiantes de 1º Magisterio de la USC en forma de protesta y exigiendo la toma de medidas por los comentarios homófobos y misóginos del profesor Domingo Neira.
Escrito presentado por estudiantes de 1º Magisterio de la USC en forma de protesta y exigiendo la toma de medidas por los comentarios homófobos y misóginos del profesor Domingo Neira.

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Cáscara amarga on Nov 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

 
Santiago de Compostela, a 24 de Novembro de 2013O alumnado de primeiro curso do Grao en Educación n!antilE"#O$E%OS&' universidade ( un espa)o de aprendi)a*e e de !ormación e, sobre todo, un lugar no +ue aprender a  pensar de *eito autónomo e crtico- #or iso, tanto como estudantes da .SC, como cidad/s/ns crticasos, responsables e respectuosos, ai comportamentos +ue consideramos +ue non poden ser admitidos dentro destas paredes e deben ser denunciados, con maior (n!ase, se cabe, ao tratarse da universidade pblica, de todas e de todos- 's alumnas e os alumnos do 1 curso de Educación n!antil presentamos este escrito como acto de  protesta ante os repetidos discursos e actitudes do pro!esor 5omingo Neira Garca, as como polos contidos e !orma de impartir a materia 65id/ctica e #ro!esión 5ocente7-O pasado martes da 18 de novembro, na aula 12 entre as 08&00 e as 10&30, 5omingo Neira !i*o una serie de comentarios +ue non podemos tolerar de ningn *eito- O pro!esor, tras preguntar ao alumnado se aba alguna nova de actualidade +ue +ui*eramos comentar, e *urdindo entón o tema da 6pederastia7, come)ou a identi!icala coa omose*ualidade, !acendo a!irmacións como 6a omose*ualidade ( una en!ermidade, un problema con*(nito7, 6os omose*uais tenden ao abuso de menores7, 6a omose*ualidade ( conta*iosa7, 6os omose*uais non son omes nin poden educar7, 6as mulleres lesbianas te9en un Cromosoma """7, entre outros comentarios de li9a claramente omo!óbica-5ada a gravidade das sas declaracións, algunas persoas decidiron erguerse e sar da aula, mentres +ue outras pre!eriron +uedar e rebater as sas verbas, ao +ue o pro!esor garantiu ter 6probas cient!icas7 do +ue dica e +ue a sociedade estaba 6en!erma e enganada7 con esta cuestión- 'os  presentes, sen ir m/is lon*e, d*onos +ue estabamos embobados, cerrados, e +ue pensabamos as pola educación +ue nos deran-Este ltimo incidente !oi o +ue nos incitou a levar a cabo esta protesta, m/is lamentablemente non se trata dun !eito illado- En varias ocasións ten tratado despectivamente outros temas e colectivos, como por e*emplo o pobo *itano ou os inmigrantes, dando mostras dun claro racismo- #or outra parte, e no tocante / materia +ue el debe impartir, temos +ue denunciar +ue 5omingo  Neira segue e recomenda unicamente os seus libros- O estudantado ( obrigado a estudar e ser  posteriormente avaliado polo libro 65id/ctica para el Crecimiento Sociopersonal7, onde os seus comentarios van dende os ata+ues / omose*ualidade / miso*inia e a outros tipos de re!le*ións irracionais e despectivas e +ue nada te9en +ue ver cos contidos !ormais da materia aprobados e veri!icados pola propia universidade mediante resolución reitoral- En canto aos contidos e e*posición da materia temos +ue destacar +ue e*iste un descontento *eral dende o primeiro da de clase, pois consideramos +ue non estamos sacando ningn proveito- Esta ( una cuestión de enorme gravidade se temos en conta a importancia da did/ctica no e*ercicio da  pro!esión para a cal nos estamos !ormando-

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->