Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7 Naklanjavanje propuštenih namaza

7 Naklanjavanje propuštenih namaza

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Sead Jasavic
Naklanjavanje propuštenih namaza
Naklanjavanje propuštenih namaza

More info:

Published by: Sead Jasavic on Nov 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

 
Naklanjavanje propuštenih namaza
Pitanje:
 Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Bismillah:Na jednoj internet stranici naiđoh na tekst objavljen od strane jedne sestre, Allah je učvrstio u Njegovoj vjeri, sa nekoliko hadisa koji opravdavaju naklanjavanje proputenih nama!a. "oto ja lično ne  podr#avam takav neo!biljan odnos prema nama!u i ne smatram ispravnim neklanjanje nama!a u njegovo vrijeme i naklanjavanje istog, #elim da provjerim ispravnost i te#inu ovih hadisa. $ak i ako su ovi hadisi ocijenjeni kao sahih ili hasen, smatram da nije pametno iriti takve hadise među muslimanima, jer %e onda svako svoj nemar mo%i opravdati njima, svako %e sebi davati pravo da klanja kad koji nama! ho%e, i tako %e se nama! !apostavljati. &no to mi se posebno ne sviđa kod postupka ove sestre jeste i to to  pored ovih hadisa nije naglasila da se ipak ne preputamo nemaru i  poputanju u vjeri, da se ipak trudimo da sve nama!e obavljamo u njihova vremena i da ne !loupotrebljavamo ove hadise pravdaju%i njima svoj nemar' (ubhanAllah, ako budemo stub nae vjere  potkopavali pravdaju%i se sa ova tri hadisa, gdje %emo onda !avriti) *a nas Allah a!!e we d#elle sačuva i učvrsti u Njegovoj vjeri.  A sestra je pod nikabom, !nate... + moj mali mo!ak teko svaruje kako tako #estoka muwehida pod nikabom mo#e tako da pie -dodue, pročitala sam i gorih stvari od takvih, polupismenih i s nedostatkom ahlaka, a kad takve sretnu sestru pod hid#abom, obično  je gledaju s visoka, Allah nas sačuvao oholosti. Elhamdulillah, po!nato mi je ve% du#e vrijeme da nikab i brada nisu !nak sektatva, ali isto tako nisu uvijek niti !nak pravih vjernika, tako da mi ne morate nita  po tom pitanju objanjavati. (amo bi bilo dobro da se na dersovima i web/portalima malo vie upo!oravaju takve usijane glave. 0 prilogu vam dostavljam i kopiju teksta, tj. citirane hadise:Naklanjavanje proputenih nama!aEbu 1atade veli2 prvi koji se probudio bio je Allahov "oslanik a,s, kome  je sunce ve% obasjavalo leđa / ustali smo #ure%i, a on ja rekao2 u!jaite i u!jahali smo i putovali sve dok sunce nije odskočilo, a onda  je on sjahao i !atra#io da mu se donese !djela !a u!imanje abdesta, koja je bila kod mene i u kojoj je bilo neto vode. 0!eo je abdest, a  !atim je Bilal proučio e!an !a nama!. "oslanik a,s, je klanjao dva
 
rekata, a potom i sabah nama!, pa je postupio isto kao i to čini svaki dan. -hadis bilje#i +mam 3uslim 456.&d *#abira r,a, se prenosi da je &mer ibn 7attab r,a, doao na dan bitke na 7endeku nakon !alaska sunca i počeo grditi nevejrnike i!  plemena 1urej, tada je rekao2 Allahov "oslaniče, nisam stigao klanjati ikindiju sve do pred sami !ala!ak sunca. "oslanik a,s, mu je ka!ao2 8ako mi Allaha ja je nisam klanjao. &tili smo u Buthan i u!eli abdest radi nama!a. &n je klanjao ikindiju nakon !alaska sunca, a !atim i akam nama!. -hadis bilje#i +mam Buhari 94.Naklanjavanje je isto kao klanjanje u redovnom vremenu. 8ako  proputeni nama!i %e se naklanjati prema svome redosljedu.&d ibn 3es;uda r,a, se prenosi da su idolopoklonici spriječili "oslanika a,s, da klanja četiri nama!a na dan bitke na 7endeku. 1ad je proao dobar dio no%i, !atra#io je od Bilala r,,a, da prouči e!an. 1ad je proučio ikamet, klanjali su podne nama!. <atim je ponovo proučio ikamet, pa su klanjali ikindiju. "roučen je ikamet, pa su klanjali akam nama!. "onovo je proučio ikamet, pa su klanjali jaciju. -hadis bilje#i +mam Et/8irmi!i. 
Odgovor:
 Alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nama! ima poseban polo#aj u islamu. Nama! je drugi rukn islama, i nakon ehadeta najvrijednije je djelo. "rvo !a to %e čovjek odgovarati na (udnjemu danu jeste nama!, pa ko ga sačuva uspio je i spasio se, a ko ga !agubi propao je i stradao. Allah d#.., ka#e:
 „A teško se klanjačima & koji namaz svoj kako treba ne izvršavaju!
 -el/3a;un, =/9.
 slamski učenja"i se ne razilaze u tome da je obaveza naklanjati opravdano propušteni namaz 
 !bog !aborava, sna, teke bolesti, prisile i sl., i nikako nije do!voljeno isputati nama! !bog nekog drugog ra!loga poput posla, etnje itd.. Allahov "oslanik s.a.w.s., je rekao:
 „#o prespava namaz ili ga zaboravi klanjati $ neka ga naklanja odmah čim ga se sjeti!
 -el/3uvetta;, rivajet  >ahja el/?ejsi, br.@4.2 Ebu *avud, br.=9.2 +bnu 3ad#d#e, br.49."ogledaj: http:Catwa.islamweb.netCatwaindeD.php)  pageshowCatwaF&ptionGatwa+dF+d6=@
 slamski učenja"i se razilaze po pitanju propisanosti naklanjavanja namaza koji su neopravdano izostavljeni%
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->