Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Purush-Suktam-sanskrit-transliterizacion audio

Purush-Suktam-sanskrit-transliterizacion audio

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:
Published by oronuevo
descargar para escuchar
descargar para escuchar

More info:

Published by: oronuevo on Nov 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

 
mÉÑÂwÉxÉÔ£üqÉç
Purushasuktam
xÉWûxÉþ zÉÏUçwÉÉý mÉÑÂþwÉÈ|
sahasra shirsha purushaha|
xÉWûýxÉÉý¤ÉÈ xÉWûxÉëþmÉÉ|
sahasrakshas sahasrapat
xÉ pÉÍqÉÇ ÌuÉýµÉiÉÉ uÉýiuÉÉ |
sa bhumim vishvato vritva|
AirÉþÌiɸ¬zÉÉaÉþsÉqÉ |
atyatishthad dhashangulam|
mÉÂþwÉ LuÉSaÇ xÉuÉqÉ |
purusha evedagam sarvam|
rÉ°iÉ rÉŠý pÉurÉqÉ |
yadbhutam yaccha bhavyam|
EýiÉÉqÉ×iÉýiuÉxrÉzÉÉlÉÈ |
utamritatva syeshanaha|
rÉS³ÉlÉÉÌiÉýUÉWûÌiÉ |
yadanne natirohati|
 
 
LýiÉÉuÉÉþlÉxrÉ qÉÌWûýqÉÉ |
 etavanasya mahima
AiÉÉ erÉÉrÉÉaþ¶É mÉÂþwÉÈ ||1
 Ato jyayagashcha purushaha
mÉÉSÉÅxrÉ ÌuɵÉÉþ pÉiÉÉÌlÉþ |
 padosya vishva bhutani|
̧ÉmÉÉSþxrÉÉýqÉiÉþÇ ÌSýÌuÉ |
tripadasya mritam divi|
̧ÉmÉÉSÕkuÉ ESæimÉÑÂþwÉÈ |
tripadurdhva udaitpurushaha|
mÉÉSÉÅxrÉýWûÉÅÅpÉþuÉÉýimÉÑlÉÈ |
padosyeha bhavatpunaha|
iÉiÉÉ ÌuÉwuÉýXèûþurÉ¢üÉqÉiÉ |
tato vishvajya kramat|
xÉÉýzÉýlÉÉlÉýzÉlÉ AýÍpÉ |
sashana ashane abhi|
iÉxqÉÉÿ̲ýUÉQûþeÉÉrÉiÉ |
tasmad viradajayata|
 
 
ÌuÉUÉeÉÉ AÍkÉ mÉÂþwÉÈ |
virajo adhi purushah|
xÉ eÉÉýiÉÉ AirÉþËUcrÉiÉ |
sa jato atyarichyata|
mɶÉÉ°ÍqÉýqÉjÉÉãþ mÉÑUÈ || 2
pashchad bhumimatho puraha |
rÉimÉÑÂwÉhÉ WûÌuÉwÉÉÿ |
yatpurushena havisha|
SãýuÉÉ rÉ¥ÉqÉiÉþluÉiÉ |
deva yajnam atanvata|
uÉýxÉýiÉÉ AþxrÉÉxÉÏýSÉerÉqÉÿ |
vasanto asyasidajyam|
aÉÏýwqÉ CýkqÉzzÉýU®ÌuÉÈ |
grishma idhmash sharaddhavihi|
xÉmiÉÉxrÉÉxÉlmÉËUýkÉrÉþÈ |
saptasyasan paridhayaha|
̧ÉxxÉýmiÉ xÉýÍqÉkÉÈ M×üýiÉÉÈ |
trissapta samidhaha krataha|
SãýuÉÉ rɱý¥ÉÇ iÉluÉÉlÉÉÈ |
deva yadjajnam tanvanaha|

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->