Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Statistic A

Statistic A

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by danivaida
statistica
statistica

More info:

Published by: danivaida on Nov 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

 
Statistia - notit¸e de curs
S¸tefan Balint, Loredana anasie
Cuprins
1 Ce este statistica? 32 Not¸iuni de bazˇa 53 Colectarea datelor 74 Determinarea frecvent¸ei ¸si gruparea datelor 115 Prezentarea datelor 146 Parametrii ¸si statistici ai tendint¸ei centrale 197 Parametrii ¸si statistici ai dispersiei 228 Parametrii ¸si statistici factoriali ai variant¸ei 259 Parametrii ¸si statistici ale pozit¸iei 2610 Seria de distribut¸ie a statisticilorde e¸santioane 2811 Teorema limitˇa centralˇa 3212 O aplicat¸ie a teoremei limitˇa centralˇa 3513 Estimarea punctualˇa a unui parametru; intervalul de ˆıncredere 3614 Generaliat¸i privind ipotezele statistice ¸si problema verificˇarii ipotezelorstatistice 38
1
 
15 Vericarea ipotezelor statistice: variantˇa clasicˇa 4116 Verificarea ipotezelor statistice: varianta probabilistˇa 4817 Inferent¸ˇa statisticˇa privind media populat¸iei daa nu se cunoa¸ste abaterea standard a populat¸iei 5218 Inferent¸ˇa relatia la variant¸ˇa ¸si estimarea variant¸ei 59 19 Generaliat¸i despre corelat¸ie. Corelat¸ie liniarˇa 65 20 Analizˇa de corelat¸ie liniarˇa 7321 Inferent¸ˇa privind coeficientul de corelat¸ie liniarˇa 76 22 Regresie liniarˇa 8023 Analiza de regresie liniarˇa 8324 Inferent¸ˇa referitoare la panta unei drepte de regresie liniarˇa 87
2
 
1 Ce este statistica?
Definit¸ia 1.1. Statistica
 este ¸stiint¸a colectˇarii, clasifiarii, prezenarii, interpretˇarii datelor numerice ¸si a folosirii acestora pentru a formula concluzii ¸si a lua decizii.
Definit¸ia 1.2. Statistica descriptivˇa
 se ocupˇa cu colectarea, clasificarea ¸si prezentareadatelor numerice.
Definit¸ia 1.3. Statistica inferent¸ialˇa
 (inferential statistics) se ocupˇa cu interpretareadatelor oferite de statistica descriptivˇa ¸si cu folosirea acestora pentru a formula concluzii¸si lua decizii.
Problema 1.1.
 Universitatea de Vest din Timsoara dore¸ste a facˇa un plan de dezvoltarea facilitˇat¸ilor de cazare. Pentru a trece la act¸iune consiliul de administrat¸ie hotˇarˇste cˇa este necesar sˇa se rˇaspundˇa la urmˇatoarea ˆıntrebare: at¸i student¸i vor trebui cazat¸i ˆın urmˇatorii zece ani?Pentru a rˇaspunde la aceastˇa ˆıntrebare trebuie a cunoa¸stem aspunsul la cel put¸in urmˇatoarele douˇa ˆıntrebˇari: Cˆat¸i absolvent¸i de liceu vor ? Cˆat¸i vor a via la universitate? (S¸i altele poate).Pentru a rˇaspunde la aceste douˇa ˆıntrebˇari e nevoie de date referitoare la numˇarul de absolvent¸i de liceuˆın urmˇatorii zece ani ¸si de date care indicˇa procentul acelor absolvent¸i de liceu care doresc sˇa devinˇa student¸i la U.V.T. ˆın urmˇatorii zece ani. O cale de a obt¸ine date refritoare la numˇarul de absolvent¸i de liceu ˆın urmˇatorii zece ani este de a vedea care a fost acest numˇar ˆın ultimii zece ani ¸si a extrapola acest numˇar.Trebuie remarcat cˇa aceastˇa idee presupune cˇa existˇa o legˇaturˇa dintre trecut ¸si viitor. Acest lucru nu esteˆıntotdeauna adearat. Oˆıntrebare suplimentarˇa care se puneˆın acestcontext este dacˇa va trebui sˇa numˇarˇam tot¸i absolvent¸ii de liceu din toate ¸scolile din ultimii zece ani sau ne putem limita sˇa numˇarˇam doar la anumite ¸scoli? Altfel spus, dacˇa putem considera doar santioane?O cale de a obt¸ine date referitoare la procentul acelor absolvent¸i care doresc sˇa devinˇa student¸i la U.V.T. este aceea de a vedea aceste procente ˆın ultimii zece ani ¸si de aextrapola.Alteˆıntrebˇari care se pun sunt: Cum interpretˇam aceste date? Cum formulˇam o concluzie pe baza acestor date? Cum se ia o decizie pe baza acestor date?Nu am terminat cu enumerarea ˆıntrebˇarilor care pot relevante. La acest moment ceeace este important este sˇa ˆıncepem a ne gˆandim la asemenea probleme ¸si la ˆıntrebˇarile care trebuiesc lˇamurite pentru a obt¸ine un rˇaspuns.
Remarca 1.1.
 Relat ¸ia dintre statisticˇa ¸si probabilitˇ at ¸
Statistica ¸si probabiliat¸ile sunt douˇa domenii strˆans legate, dar distincte ale matematicii. Se spune cˇa ”probabilitˇat¸ile sunt vehiculul statisticii”. Aceasta este adevˇarat ˆın sensul a dacˇa nu ar fi legile probabiliste teoria statisticˇa nu ar fi posibilˇa. Pentru a ilustra ˆınsˇa diferent¸a dintre probabilitˇat¸i ¸si statisticˇa a considerˇam douˇa urne: una probabilistˇa ¸si una statisticˇa. ˆIn cazul urnei probabiliste se ¸stie a urna cont¸ine 5 bile albe, 5 bilenegre ¸si 5 bile ro¸sii; problema de probabilitate este dacˇa scoatem o bilˇa, care este ¸sansaca aceasta sˇa fie albˇa? ˆIn cazul unei urne statistice nu cunoa¸stem care este combinat¸iade bile din urnˇa. Extragem un santion ¸si din acest santion conjecturˇam ce credem cˇa se gˇasste ˆın ura. Trebuie ret¸inutˇa deosebirea: probabilitatea pune ˆıntrebarea ¸sansei ca ceva (un eveniment) sˇa se ˆıntˆample atunci cˆand se cunosc posibilitˇat¸ile (se cunoste 3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->