Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
471Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Media Massa

Media Massa

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 48,709|Likes:
Published by naz 87

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: naz 87 on Aug 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

 
1
Soalan 8:Describe the emergence of mass media and some of the effecfs that it has had on society.Pendahuluan
Media bukan sahaja merupakan cermin kepada masyarakat malahan ia juga merupakanalat perubahan kepada sesuatu masyarakat (Vir Bala Aggarwal, 2002: xvii). L. John Martin pulaberpendapat bahawa media massa merujuk kepada alat yang mewujudkan interaksi sosial,politik, dan ekonomi dalam ukuran yang lebih moden. Media haruslah menyampaikanmaklumat dan mendidik masyarakat serta menjadi medium perantaraan dalam sesuatumasyarakat (Vir Bala Aggarwal, 2002: xvii). Dalam sistem demokrasi, media merupakan sumberprimer dalam komunikasi massa (Md Sidin Ahmad Ishak, 2006: 7). Media massa pada masa kinitelah melalui arus globalisasi yang mana media kini bersifat universal dan tiada sempadan. Jenisdan fungsinya juga semakin canggih selari dengan perkembangan arus modenisasi pada masakini. Media sebaran am sudah dianggap sesuatu yang lazim, perkara yang sebati denganmasyarakat manusia moden (Mansor Ahmad Saman, 1996 : viii). Menurut John Ryan mediamassa tidak wujud secara terpisah daripada institusi yang lain dalam masyarakat (1999 : 23).
Jenis Media Massa
Media massa dapat diklasifikasikan kepada dua kategori iaitu media cetak dan mediaelektronik. Media cetak terdiri daripada sumber bertulis seperti surat khabar, majalah, buku,novel, dan bahan bertaip yang lain. Manakala media elektronik pula terdiri daripada televisyen,radio, internet, blog, telefon bimbit, dan sebagainya. Perkembangan teknologi telahmeningkatkan saiz, kepantasan,, dan kecekapan media tradisional serta melahirkan bentuk-bentuk media baru khususnya yang bersifat digital dan elektronik (Md Sidin Ahmad Ishak, 2006:8). Kini televisyen telah menjadi satu medium komunikasi yang paling berpengaruh (Vir BalaAggarwal, 2002 : xvii). Teknologi baru dalam bidang penyebaran maklumat telah meningkatkankuasa dan fungsi media massa (Md Sidin Ahmad Ishak, 2006 : 8). Media Massa ini melaluiperkembangan secara berperingkat. Perkembangan yang paling ketara dapat dilihat dalam media
 
2elektronik apabila adanya anjakan perubahan iaitu dapat dilihat selepas Perang Dunia Keduasehinggalah kini (Ray Eldon Hiebert, 1995 : 7).Selain itu juga media juga boleh dilihat melalui 2 aspek yang lain iaitu mediaberautonomi dan media terkawal. Media berautonomi boleh dikategorikan sebagai mediayang menjalankan operasinya yang tersendiri. Di samping itu juga, media berautonomi ini juga menentukan jenis kandungan dan matlamat yang tersendiri. Penerbitan dan penyiaranbagi media berautonomi ini adalah untuk tujuan keuntungan. Antara media berautonomiialah seperti CNN dan BBC. Di Malaysia medianya masih mempunyai kawalan oleh kerajaaniaitu melalui sekatan undang-undang. Oleh itu media massa di Malaysia dapat dikategorikansebagai media terkawal. Media terkawal pula, ialah media yang menerima bantuan ataudikawal sepenuhnya oleh pemerintah, parti politik, organisasi atau institusi keagamaan.Apabila terdapatnya kawalan ini oleh sesuatu organisasi maka media ini adalah terkawal dariaspek perlaksanaan dan operasinya. Contoh media terkawal adalah TV1 dan TV2 yangdimiliki oleh kerajaan serta TV3, NTV7 dan lain-lain yang dimiliki oleh stesean swasta yangmasih dikawal untuk mengelakkan kebebasan media yang keterlaluan sehingga boleh menggugatkestabilan negara.
Teori-Teori Media Massa
Teori fungsionalisme bermula dengan kenyataan yang dikemukakan oleh Robert Marton(1949) dengan mencadangkan apa yang dipanggil paradigma (Hasmah Zainuddin, 2006 : 99).Asas fungsionalisme merujuk kepada masyarakat yang mempunyai sistem kompleks yang tinggidan saling berinteraksi aktiviti, bekerjasama dalam keseimbangan bagi menjamin kemantapandalam susunan. Analisis fungsionalisme cuba menunjukkan bagaimana fenomena persekitaranini memberikan kesan yang menyumbang ke arah kestabilan dan pengekalan sistem. Analisisfungsi dalam komunikasi massa berpihak kepada peranan media sendiri dalam memperbaikisusunan sosial bagi mengukuhkan keseimbangan dalam masyarakat (Hasmah Zainuddin, 2006 :99). Fungsionalisme mengganggap bahawa media mesti diselidiki secara empirikal untuk membuat penilaian sama ada media dapat berfungsi dengan baik ataupun tidak. Jika kita
 
3merujuk kepada teori fungsionalisme ini dengan media massa, apakah sebenarnya fungsiyang diamalkan oleh media massa kepada masyarakat?Terdapat beberapa bahagian dalam media massa seperti surat khabar, majalah,laman web seperti blog, internet, televisyen, radio dan lain-lain lagi. Setiap bahagianyang akan memainkan peranan dalam proses penyebaran maklumat. Contohnya suratkhabar yang merupakan salah satu medium dalam menyebarkan maklumat kepadamasyarakat. Penghasilan surat khabar ini juga dalam mendapatkan maklumat untuk disampaikan kepada masyarakat. Contohnya surat khabar seperti Berita Harian, Sinar,Utusan Malaysia, Harian Metro dan Kosmo. Setiap bahagian dalam media massaberperanan dalam menyebarkan maklumat kepada orang ramai. Oleh itu, setiap bahagiandalam media massa berfungsi untuk menyalurkan maklumat kepada masyarakat. Jikafungsi ini tidak dijalankan dengan lebih baik, proses penyabaran maklumat akan menjadilebih terganggu dan menghalang proses dalam perpaduan dalam negara ini.Bagi teori interaksionisme pula, ianya melihat interaksi dalam masyarakat bagimendapatkan sesuatu maklumat. Jika dinilai daripada teori interaksionisme ini, terdapatinteraksi dalam mendapatkan sesuatu maklumat. Contohnya bagaimana para wartawaningin mendapatkan sesuatu maklumat. Para wartawan akan menemubual saksi yangmelihat sesuatu kejadian ataupun jika ingin mendapatkan maklum balas daripada pihak yang bertanggunngjawab seperti polis apabila ingin mendapatkan maklumat tentangsesuatu kejadian seperti kemalangan, kecurian, rompakan dan sebagaimya. Para wartawanakan menganalisis setiap maklumat yang diperolehinya sama ada maklumat tersebut benaratau salah jika ianya melibatkan saksi kejadian dan juga peristiwa yang lain. Perananyang dimainkan oleh wartawan juga boleh dianggap sebagai orang tengah kerana merekaakan berusaha untuk mendapatkan sesuatu maklumat dengan cara berinteraksi denganorang lain. Begitu juga dengan bahagian media massa yang lain seperti televisyen, bidangpengacaraan dalam sesuatu program dapat melahirkan pengacara yang mampu berinteraksidengan orang lain. Bagi teori ini, interaksi perkara yang penting untuk mendapatkansesuatu maklumat dan juga menilai maklumat tersebut sama ada benar ataupun salah.

Activity (471)

You've already reviewed this. Edit your review.
Fazilah Husin added this note
terima kasih tuan, saya memohon kebenaran untuk menggunakan bahagian ini.
Norafida Ismail liked this
Sin Ling Tan liked this
amirulamir liked this
muzanumerha liked this
sijilskpr liked this
Ng Ai Qi liked this
Gitu-gini Robinha liked this
Nurfatila Sa'sahri liked this
Shahrul Anis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->