Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Pestañadora Niagra

Pestañadora Niagra

Ratings: (0)|Views: 415|Likes:
Published by Caliper2
Manual de pestañadora Niagra
Manual de pestañadora Niagra

More info:

Published by: Caliper2 on Nov 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/31/2013

 
 M L A @ B M L Q B U N B J Y B @ I U
N B J Y B @ M I K J U ] Q Y E E K L J I U
X.?;/?=/21
NLMI@LU7
 
Y-19?-_ (1.9Nts. elj nui`bs & âjfu`l stbjmbrm ― âjfu`l ispiekb` mi tbelj lpekljb`) U-19?-_ (1.9Nts. elj eueck``b ijtirkzb & bjfu`l stbjmbrm) U-5?9-_ (5.?9Nts. elj eueck``b ijtirkzb & bjfu`l stbjmbrm) Y-219 (2.19Nts. elj nui`bs)
 
 
ELJ]IJKML
2.- BJL]BEKLJIU KN_LQ]BJ]IU 2.2 MI]B@@I MI @LU MKHIQIJ]IU NLMI@LU MI MLA@BMLQBU 1.- MIUEQK_EKLJ MI @BU _BQ]IU MI @B NBRYKJB 5.- KJU]B@BEKLJ FIJIQB@ 5.2 MIUEBQFYI MI@ EBNKLJ 5.1 BJE@BGI - EKNKIJ]LU 5.5 JKXI@BEKLJ 5.= NLJ]BQ ELJ]QB _IUBU =.- @YAQKEBEKLJ 9.- _YIU]B IJ NBQECB LQKFKJB@ 8.- FQBMYBEKLJ FIJIQB@ 6.- FQBMYBEKLJ MI@ MI@BJ]B@ [ _QIJUB ECB_B 3.- YUL MI @LU ]IJULQIU ;.- KJU]B@BEKLJ MI @BU NYI@BU 2?.- YUL MI@ BJFY@L U]BJMBQM ELNL QIHYIQWL 22.- YUL MI@ ]L_I 21.- YUL MI @LU BJFY@LU (U]BJMBQM [ _IKJBWL) _BQB MLA@BQ _IQHK@ BJFLU]L 25.- BMXIQ]IJEKB - UIFYQKMBM KJMYU]QKB@
 
 
_LQ HBXLQ @IB IU]I NBJYB@ IJ UY ]L]B@KMBM BJ]IU MI YUBQ @B NBRYKJB.
2. BJL]BEKLJIU KN_LQ]BJ]IU
Nkijtrbs si skfbj `bs kjstrueekljis mi isti nbjub`, ustim mkshrutbrâ plr nuecl tkinpl mi` auij hujekljbnkijtl y rijmknkijtl mi istb mla`bmlrb nbjub`.
Jltb Knplrtbjti7
@bs mla`bmlrbs qui jl cbj skml kjstb`bmbs, jkvi`bmbs, bje`bmbs y utk`kzbmbs elrrietbnijti mijtrl mi sus ebpbekmbmis, jl istâj bnpbrbmbs plr `b fbrbjtîb mi` hbarkebjti. I` hbarkebjti tbnplel fbrbjtkzb `b nâqukjb sk ëstb cb skml nlmkhkebmb istrueturb`nijti plr i` usubrkl. Ysi `b cirrbnkijtb bprlpkbmb pbrb bgustbr l ijsbna`br `b nâqukjb. Istbs nâqukjbs jl huirlj mksiòbmbs pbrb frbhbr `ânkjb, utk`îei`bs sl`l pbrb mla`br. Jl mla`i vbrk``bs, nb``bs, tuals l eub`qukir ltrl nbtirkb` qui jl sib `ânkjb yb qui, MBÒBQB @BU NYI@BU (_brb nlmi`ls Y-219 y Y-19?_), I@ MI@BJ]B@ [ ]B@@BQB @B NIUB. Eubjml `b nâqukjb istâ juivb is jlrnb` qui, b` bgustbr`b pbrb ekirtl prlyietl, `b nâqukjb si misbgusti mispuës mi uj tkinpl. Istl si miai b qui i` beirl mi` eub` istâ hbarkebmb si istâ belnlmbjml. Istl is jlrnb`. Yjb viz qui `b nâqukjb sib trbabgbmb plr uj tkinpl y ijeuijtrb su pujtl mi iquk`karkl kjtirjl, jl si vui`vi b misbgustbr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->