Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Branka Budin: KNJIŽNICA JANEZA VAJKARDA VALVASORA

Branka Budin: KNJIŽNICA JANEZA VAJKARDA VALVASORA

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Branka Budin: KNJIŽNICA JANEZA VAJKARDA VALVASORA
Branka Budin: KNJIŽNICA JANEZA VAJKARDA VALVASORA

More info:

Published by: Johann Weikhard Freiherr von Valvasor on Nov 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

 
99
KNJIŽNICA JANEZA VAJKARDA VALVASORA
Branka Budin
Oddano: 27.10.2003 – Sprejeto: 28.11.2003
Originalni znanstveni radUDK 027.1(497.5 Zagreb)
 Apstrakt
Poznati kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor (1641.-1693.) posjedovao je veoma vrijednu knjižnicu koja je bila pohranjena u slovenskom dvorcu Bogenšpergu. Zagre-bački biskup Aleksandar Ignacije Mikulić (1650.-1694.) otkupio je od Valvasora 1690.godine ovaj dragocjeni fond knjiga zajedno s oko 7.300 grafika i prenio ih u Hrvatsku.Tako su knjige i grafike postale sastavni dio Metropolitane – knjižnice Zagrebačkenadbiskupije, koja se danas čuva u Hrvatskom državnom arhivu. Valvasorova knjižnaostavština cjelovito je sačuvana. Sve knjige stručno su obrađene, a katalog “Bibliothe-ca Valvasoriana” publiciran je. Danas u svijetu knjige postoji veliki interes za Valvaso-rovu osobu i njegovo djelo, koje se uz pomoć tehnologije brzo prenosi na nove medijepa tako on postaje sve dostupniji svakom čovjeku.
Ključne rijeći:
 Janez Vajkard Valvasor, osebne knjižnice, Bibliotheca Valvasoriana,Zagreb
Original scientific articleUDC 027.1(497.5 Zagreb)
 Abstract
 Janez Vajkard Valvasor (1641-1693), the famous Kreiner polyhistorian, possessed a very valuable library, which was stored in the Slovene castle of Bogenšperg. In 1690, Alek-sandar Ignacije Mikulić (1650–1694), the Bishop of Zagreb, bought this priceless bookcollection, which also held some 7.300 graphics, and moved it to Croatia. This collectionbecame part of the Metropolitana – the library of the Zagreb Archbishopy and ispresently stored in the national archives of Croatia. Valvasor’s library heritage hasbeen saved as a whole, the books have been professionally processed, a catalog «Bi-BUDIN, Branka: The library of Janez Vajkard Valvasor. Knjižnica, Ljubljana, 47(2003)4,99-112
 
Knjižnica 47(2003)4, 99-112
100
bliotheca Valvasoriana» has been published. Today, the book profession shows greatinterest in Valvasor as a person as well as in his work. With the new modern techno-logy and new media access to his heritage is becoming easier for the public.
Key words:
 Janez Vajkard Valvasor, personal libraries, Bibliotheca Valvasoriana, Za-greb
 Valvasorova knjižnica
Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasora pohranjena je u Metropolitani - u knjižniciZagrebačke nadbiskupije.Valvasorova knjižnica prvobitno je bila smještena u slovenskom dvorcu Bogen-šperk pri Litiji (slika 1). Kada se Valvasor pripremao za izdanje “Slave vojvodineKranjske” upao je u velike materijalne poteškoće i bio prisiljen prodati svojeknjižno blago, grafike, dvorac, posjede i kuću u Ljubljani. Cijelu knjižnicu i gra-fičke listove otkupio je (1690.) zagrebački biskup Aleksandar Ignacije Mikulić(1650.-1694.) i prenio u Hrvatsku.Slika 1: Valvasorov dvorac Bogenšperk
 
101
Budin, B. Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasora
Postoje tri teorije o kupnji knjižnice
1
. Prva govori da je biskup A. I. Mikulić otku-pio knjižnicu od J. V. Valvasora. Druga spominje da je Valvasor poklonio svojuknjižnicu biskupu Mikuliću, a treća da je knjižnicu nabavio otac biskupa Maksi-milijana Vrhovca. Točan datum i dokumente o ovoj prodaji danas ne posjedujemo,nego informaciju preuzimamo prema zapisima prethodnih povijesnih izvora.Bitno je da se ova dragocjena knjižnica cjelovito sačuvala do danas i da se uzsuradnju Valvasorova odbora pri SAZU i Metropolitane radi na izdavanju faksi-mil izdanja vrijednih rukopisnih djela.Katalošku obradu Valvasorove knjižnice izradila je, prema pruskim pravilima,Božena Kukolja, a izdanje
kataloga: BIBLIOTHECA VALVASORIANA
2
 priredioVladimir Magić – voditelj Metropolitanske knjižnice, uz suradnju dr. Milana Pelcai B. Edith Budin - knjižničarke u Metropolitani, te Lojzeta Gostiše iz Valvasorovaodbora.Valvasorova knjižnica broji 1.530 svezaka, odnosno 2.630 naslova. Ponekad uliteraturi nailazimo na broj od 10.000 svezaka pa nas to zbunjuje. Naime, unutarknjižnice nalazi se i oko 7.300 grafičkih listova pa ako im pribrojimo ovih 2.630naslova dobijemo približni broj od 10.000 naslova.Grafike su se nakon II. svjetskog rata pa do 1996. godine čuvale i obrađivale uGrafičkom kabinetu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), a zatimsu vraćene u Metropolitanu na Marulićev trg da budu uz knjižno blago, kao što sui nekad bile u dvorcu Bogenšperk.Tko je bio poznati slovenski polihistor
 JANEZ VAJKARD VALVASOR,
zgodovi-nar, zemljepisec, narodopisec, krajepisec, kartograf, naravoslovec, tehnik, zbi-ratelj, risar, založnik, vojak-poveljnik, baron - član Kraljevske družbe u Londo-nu?
3
 Janez Vajkard Valvasor mnogo je putovao po tada poznatim europskim državama,upoznao mnoge ljubitelje knjiga i kulturnih dragocjenosti te stekao i mnogo no- vih prijatelja iz svijeta kulture i umjetnosti. Svoju prvotnu naobrazbu stekao jeu isusovačkom kolegiju u Ljubljani a zatim ju popunjavao na svojim putovanji-ma. Upoznao je nove krajeve, razgledao prirodne i kulturne znamenitosti, usvajaoobičaje, učio zakone i život u svoj punini. Da bi provjerio ono što je čuo, vidio ili
1Magić, V. Aleksandar Ignacije Mikulić.// Zagrebački biskupi i nadbiskupi, Zagreb; Školska knji-  ga, 1995., str. 366 - 367.2Bibliotheca Valvasoriana, Katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja, Ljubljana-Zagreb; Val- vasorjev odbor pri SAZU i NSK Zagreb, 1995.3Valvasor, Janez Vajkard. // Enciklopedija Slovenije, Ljubljana; Mladinska knjiga, 2000., sv. 14.,str. 131-134.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->