Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Nine at Mary Brickell Village floor plans

Nine at Mary Brickell Village floor plans

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:
Published by Lucas Lechuga
Floor plans for condos at Nine at Mary Brickell Village - a preconstruction condo development in Miami, Florida.
Floor plans for condos at Nine at Mary Brickell Village - a preconstruction condo development in Miami, Florida.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Lucas Lechuga on Nov 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/04/2014

 
DJQOGLH / AJHJHE0?‚ 0;– x 0=‚ 00– NJVJHE ]BBC0?‚ 00– x 0?‚ 0;– QL]]@OL01‚ 0;– x 7‚ =– MLA]BBC0=‚ 6– x 0?‚ =– ONB_LQ
]L_JALHOL ;0
Nlvlns 0= tgru ??0 Mr / 0 M`Jhtlrjbr9 75; sqft 70 c
=
Qlrr`ol9 0=1 sqft 00 c
=
Qbt`n9 ::1 sqft := c
=
 Qglrl `rl v`rjbus cltgbas fbr o`noun`tjhe tgl squ`rl fbbt`el bf ` obhabcjhjuc uhjt `ha alplhajhe upbh tgl cltgba bf o`noun`tjbh, tgl qubtla squ`rl fbbt`el bf ` obhabcjhjuc uhjt c`y v`ry. Qgl squ`rl fbbt`els bf tgl \hjt sgbwh glrljh `rl m`sla upbh tgl „@rogjtlotur`n Cltgba– bf cl`surlclht `ha st`tla ajclhsjbhs `rl cl`surla tb tgl lxtlrjbr mbuha`rjls bf tgl lxtlrjbr w`nns `ha tgl olhtlrnjhl bf jhtlrjbr alcjsjhe w`nns `ha jh f`ot v`ry frbc tgl ajclhsjbhs tg`t wbuna ml altlrcjhla my usjhe tgl alsorjptjbh `ha mbuha`rjls bf tgl \hjt slt fbrtg jh tgl Alon`r`tjbh (wgjog bhny jhonuals tgl jhtlrjbr `jrsp`ol mltwllh tgl plrjcltlr w`nns `ha lxonuals jhtlrjbr struotur`n obcpbhlhts). @oobrajheny, tgl squ`rl fbbt`els st`tla glrljh `rl erl`tlr tg`h tgbsl wgjog wbuna ml alrjvla my cl`surjhe bhny tgl jhtlrjbr `rl` sp`ol fbr tgl \hjt `s tgl \hjt js alsorjmla jh tgl Alon`r`tjbh. Hbtl tg`t cl`surlclhts bf rbbcs slt fbrtg bh tgjs br pn`h `rl elhlr`nny t`dlh `t tgl erl`tlst pbjhts bf l`og ejvlh rbbc (`s jf tgl rbbc wlrl ` plrflot rlot`henl), wjtgbut rle`ra fbr `hy outbuts. @oobrajheny, tgl `rl` bf tgl `otu`n rbbc wjnn typjo`nny ml sc`nnlr tg`h tgl prbauot bmt`jhla my cuntjpnyjhe tgl st`tla nlhetg tjcls wjatg. @nn alpjotjbhs bf tlxturls, `ppnj`hols, obuhtlrs, o`mjhltry, wjhabws `ha btglr c`ttlrs bf alt`jn, `rl obholptu`n bhny `ha sumilot tb og`hel br cbajffo`tjbh. _lnnlr abls hbt c`dl, `ha sploj`nny ajson`jcs, `hy rlprlslht`tjbh br w`rr`hty `s tb tgl `otu`n sjzl, ajclhsjbhs br squ`rl fbbt`el bf tgl \hjt. [urog`slr sgbuna rlflr tb tgl alsorjptjbh `ha mbuha`rjls bf tgl \hjt slt fbrtg jh tgl rlobrala Alon`r`tjbh `ha c`dl jts bwh altlrcjh`tjbh `s tb tgl `rl` `ha ajclhsjbhs bf tgl \hjt. Qglsl ar`wjhes `rl obholptu`n bhny `ha `rl fbr tgl obhvlhjlhol bf rlflrlhol.
;0
 
MLA]BBC0?‚ 6– x 0?‚ ?– DJQOGLH00‚ 6– x :‚ ?– NJVJHE ]BBC0<‚ =– x 0;‚ :– AJHJHE ]BBC00‚ 1– x 0;‚ 0;– C@_QL] MLA]BBC0=‚ ;– x 0=‚ 00– C@_QL] ONB_LQ ONB_LQQL]]@OL05‚ 7– x 6‚ 7– N@\HA]Z
]L_JALHOL ;=
Nlvlns 0= tgru ??= Mr / = M`Jhtlrjbr9 0,=10 sqft 00< c
=
Qlrr`ol9 006 sqft 00 c
=
Qbt`n9 0,?<5 sqft 0=6 c
=
 Qglrl `rl v`rjbus cltgbas fbr o`noun`tjhe tgl squ`rl fbbt`el bf ` obhabcjhjuc uhjt `ha alplhajhe upbh tgl cltgba bf o`noun`tjbh, tgl qubtla squ`rl fbbt`el bf ` obhabcjhjuc uhjt c`y v`ry. Qgl squ`rl fbbt`els bf tgl \hjt sgbwh glrljh `rl m`sla upbh tgl „@rogjtlotur`n Cltgba– bf cl`surlclht `ha st`tla ajclhsjbhs `rl cl`surla tb tgl lxtlrjbr mbuha`rjls bf tgl lxtlrjbr w`nns `ha tgl olhtlrnjhl bf jhtlrjbr alcjsjhe w`nns `ha jh f`ot v`ry frbc tgl ajclhsjbhs tg`t wbuna ml altlrcjhla my usjhe tgl alsorjptjbh `ha mbuha`rjls bf tgl \hjt slt fbrtg jh tgl Alon`r`tjbh (wgjog bhny jhonuals tgl jhtlrjbr `jrsp`ol mltwllh tgl plrjcltlr w`nns `ha lxonuals jhtlrjbr struotur`n obcpbhlhts). @oobrajheny, tgl squ`rl fbbt`els st`tla glrljh `rl erl`tlr tg`h tgbsl wgjog wbuna ml alrjvla my cl`surjhe bhny tgl jhtlrjbr `rl` sp`ol fbr tgl \hjt `s tgl \hjt js alsorjmla jh tgl Alon`r`tjbh. Hbtl tg`t cl`surlclhts bf rbbcs slt fbrtg bh tgjs br pn`h `rl elhlr`nny t`dlh `t tgl erl`tlst pbjhts bf l`og ejvlh rbbc (`s jf tgl rbbc wlrl ` plrflot rlot`henl), wjtgbut rle`ra fbr `hy outbuts. @oobrajheny, tgl `rl` bf tgl `otu`n rbbc wjnn typjo`nny ml sc`nnlr tg`h tgl prbauot bmt`jhla my cuntjpnyjhe tgl st`tla nlhetg tjcls wjatg. @nn alpjotjbhs bf tlxturls, `ppnj`hols, obuhtlrs, o`mjhltry, wjhabws `ha btglr c`ttlrs bf alt`jn, `rl obholptu`n bhny `ha sumilot tb og`hel br cbajffo`tjbh. _lnnlr abls hbt c`dl, `ha sploj`nny ajson`jcs, `hy rlprlslht`tjbh br w`rr`hty `s tb tgl `otu`n sjzl, ajclhsjbhs br squ`rl fbbt`el bf tgl \hjt. [urog`slr sgbuna rlflr tb tgl alsorjptjbh `ha mbuha`rjls bf tgl \hjt slt fbrtg jh tgl rlobrala Alon`r`tjbh `ha c`dl jts bwh altlrcjh`tjbh `s tb tgl `rl` `ha ajclhsjbhs bf tgl \hjt. Qglsl ar`wjhes `rl obholptu`n bhny `ha `rl fbr tgl obhvlhjlhol bf rlflrlhol.
 
;=
 
MLA]BBC 01‚ 5– x 0=‚ 00– NJVJHE ]BBC 01‚ ;– x 00‚ 6– AJHJHE ]BBC 7‚ 1– x 0;‚ 1– ALH :‚ 0– x :‚ <– DJQOGLH 7‚ 0;– x 01‚ ;– ONB_LQQL]]@OL =5‚ ;– x 6‚ 7–
]L_JALHOL ;?
Nlvlns 0= tgru ??0 Mr / 0 M` + AlhJhtlrjbr9 :?5 sqft 75 c
=
Qlrr`ol9 07; sqft 05 c
=
Qbt`n9 0,005 sqft 0;1 c
=
 Qglrl `rl v`rjbus cltgbas fbr o`noun`tjhe tgl squ`rl fbbt`el bf ` obhabcjhjuc uhjt `ha alplhajhe upbh tgl cltgba bf o`noun`tjbh, tgl qubtla squ`rl fbbt`el bf ` obhabcjhjuc uhjt c`y v`ry. Qgl squ`rl fbbt`els bf tgl \hjt sgbwh glrljh `rl m`sla upbh tgl „@rogjtlotur`n Cltgba– bf cl`surlclht `ha st`tla ajclhsjbhs `rl cl`surla tb tgl lxtlrjbr mbuha`rjls bf tgl lxtlrjbr w`nns `ha tgl olhtlrnjhl bf jhtlrjbr alcjsjhe w`nns `ha jh f`ot v`ry frbc tgl ajclhsjbhs tg`t wbuna ml altlrcjhla my usjhe tgl alsorjptjbh `ha mbuha`rjls bf tgl \hjt slt fbrtg jh tgl Alon`r`tjbh (wgjog bhny jhonuals tgl jhtlrjbr `jrsp`ol mltwllh tgl plrjcltlr w`nns `ha lxonuals jhtlrjbr struotur`n obcpbhlhts). @oobrajheny, tgl squ`rl fbbt`els st`tla glrljh `rl erl`tlr tg`h tgbsl wgjog wbuna ml alrjvla my cl`surjhe bhny tgl jhtlrjbr `rl` sp`ol fbr tgl \hjt `s tgl \hjt js alsorjmla jh tgl Alon`r`tjbh. Hbtl tg`t cl`surlclhts bf rbbcs slt fbrtg bh tgjs br pn`h `rl elhlr`nny t`dlh `t tgl erl`tlst pbjhts bf l`og ejvlh rbbc (`s jf tgl rbbc wlrl ` plrflot rlot`henl), wjtgbut rle`ra fbr `hy outbuts. @oobrajheny, tgl `rl` bf tgl `otu`n rbbc wjnn typjo`nny ml sc`nnlr tg`h tgl prbauot bmt`jhla my cuntjpnyjhe tgl st`tla nlhetg tjcls wjatg. @nn alpjotjbhs bf tlxturls, `ppnj`hols, obuhtlrs, o`mjhltry, wjhabws `ha btglr c`ttlrs bf alt`jn, `rl obholptu`n bhny `ha sumilot tb og`hel br cbajffo`tjbh. _lnnlr abls hbt c`dl, `ha sploj`nny ajson`jcs, `hy rlprlslht`tjbh br w`rr`hty `s tb tgl `otu`n sjzl, ajclhsjbhs br squ`rl fbbt`el bf tgl \hjt. [urog`slr sgbuna rlflr tb tgl alsorjptjbh `ha mbuha`rjls bf tgl \hjt slt fbrtg jh tgl rlobrala Alon`r`tjbh `ha c`dl jts bwh altlrcjh`tjbh `s tb tgl `rl` `ha ajclhsjbhs bf tgl \hjt. Qglsl ar`wjhes `rl obholptu`n bhny `ha `rl fbr tgl obhvlhjlhol bf rlflrlhol.
 
;?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->