Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Knjizevnost_57-3 Marko i Mina Od Kostura

Knjizevnost_57-3 Marko i Mina Od Kostura

Ratings:
(0)
|Views: 52|Likes:
Published by sarcel
k
k

More info:

Published by: sarcel on Nov 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2013

pdf

text

original

 
KWIGA £¢¡¡ SVESKA 3/2009.
Studije i ålanci:
 Dr Sneÿana Samarxija,
 Udeo folklora u prvoj kwi-zi „Seoba" Miloša Crwanskog 
 497 / Mr Lidija Deliã,
 „Marko Kra- qeviã i Mina od Kostura" 
 523 / Svetlana Milašinoviã,
 Uloga pozo- rišta u Geteovom romanu „Godine uåewa Vilhelma Majstera" 
 545 / DrJovan Deliã,
 Lirika o vodi: O dvjema rijekama — o zlatu, otrovu iponornici
 555 / Dr Jelena Novakoviã,
 Jovan Hristiã i francuska moralistiåka misao: Montew, Dekart, Paskal
 575 / Dr Zorana Opa-åiã,
 Odricawe od pravila u ime unutarwe slobode u romanima Grozdane Olujiã (poetika omladinskog romana)
 591 / Mr Natalija Ludoški,
Slobodan Jovanoviã o Filipu Višwiãu i Vuku Karaxiãu 
 613 /
 Prilozii graða:
 Dr Goran Maksimoviã,
 Pred rukopisom komedije „U rezervi" Mite Kaliãa
 623 /
 Istraÿivawa:
 Dr Milivoje Mlaðenoviã,
 Opšte odlike „scenske bajke" 
 645 /
 Povodi:
 Mr Lidija Deliã,
 „Epski grado-vi" kao kulturna mapa i riznica
 659 / Mr Smiqana Ðorðeviã,
 Lek-sikon epskih gradova — moguãa åitawa
 665 / Mr Andrej Fajgeq,
 „Ep-ski gradovi" meðu predvodnicima digitalizacije 
 671 /
 Ocene i prikazi:
 Dr Jelka Reðep,
 „Kwigoqubive ÿene srpskog sredweg veka" 
 677 / DrSlobodan Pavloviã,
 Od istorije jezika ka kognitivno i tipološkiorijentisanoj lingvistici
 679 / Mr Nataša Kiš,
 Pribliÿavawe evrop-skim standardima u usvajawu srpskog jezika kao stranog 
 686 / MrGordana Štasni,
 Spoj savremene metodiåke teorije i prakse 
 689 / DrPersida Lazareviã di Ðakomo,
 Novo izdawe Macinijevih „Slovenskih pisama" 
 695 / Dr Jovan Deliã,
 Studija o poetici Stanislava Krako-va
 697 / Dr Jovan Deliã,
 Studija o humoru Vaska Pope 
 704 / Dr Qi- qana Pešikan-Quštanoviã,
 Åitanke kao spomenik kwiÿevne i kul-turne istorije 
 708 / Jelena Joviã,
 Dokumenta iz dramatiånog vreme-na
 710 / Dr Aleksandra V. Jovanoviã,
 Otrkivawe novih glasova u kla-siånim delima ameriåke kwiÿevnosti
 716 /
 Registar
 721 /
 Uputstvoza pripremu rukopisa za štampu 
 741
    Z    B    O    R    N    I    K    M    A    T    I    C    E    S    R    P    S    K    E    Z    A    K    W    I    Ÿ    E    V    N    O    S    T    I    J    E    Z    I    K    £    ¢    ¡    ¡    /    3
MS
ISSN 0543-1220
 |
 UDC 82(05)
 
ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA KWIŸEVNOST I JEZIKPokrenut 1953.Glavni urednici Akademik MLADEN LESKOVAC (1953—1978) Dr DRAGIŠA ŸIVKOVIÃ (1979—1994) Dr TOMISLAV BEKIÃ (1995—1998) Dr JOVAN DELIÃ (1999— )

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->