Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veckans tanke: Aktiekursen för AB Sverige borde stiga

Veckans tanke: Aktiekursen för AB Sverige borde stiga

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by SEB Group
Sverige har som land aldrig varit så förmöget som just nu. Vi har en nettofordran på utlandet som gör att bytesbalansen framöver stärks av positiv kapitalavkastning samtidigt som den internationella sårbarheten minskar. Det skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i Veckans tanke.
Sverige har som land aldrig varit så förmöget som just nu. Vi har en nettofordran på utlandet som gör att bytesbalansen framöver stärks av positiv kapitalavkastning samtidigt som den internationella sårbarheten minskar. Det skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i Veckans tanke.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: SEB Group on Dec 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

 
 
Aktiekursen för AB Sverige borde stiga
MÅNDAG
2 DECEMBER 2013
AB
 
Sverige
 
går
 
lönsamhetsmässigt
 
riktigt
 
bra
. Om ”bo-laget” hade varit börsnoterat skulle aktiekursen ha stigit. Enligt SCB:s nyligen publicerade statistik
 
ger
 
våra
 
löpande
 
affärer
 med omvärlden att nettoöverskott på ca 225 mil- jarder
 
kronor
 
(årstakt).
 
Det
 
är
 
6
 
procent
 
av
 
BNP och snubb-lande nära nivåer som t ex EU-kommissionen vill klassifi-cera som
”lite för bra” 
. Men hela nettoöverskottet kom-mer från länder utanför EU.
Även vår ”balansräkning” är stabilt stark.
Våra nya beräkningar visar en svensk nettoställning mot omvärlden på
rekordhög nivå
. Men ett land som producerar så stora bytesbalansöver-skott,
 
och
 
som
 
samtidigt
 
avvecklat
 
den gigantiska utlands-skuld som byggdes upp under obalansåren 1970-1990, bör kunna ha och även hantera en starkare valuta. Det är en uppenbar utgångspunkt för att tro på en
kronför-stärkning framöver
. Det är också vår kronprognos:
om två år är kronan 6-8 procent starkare än i dag. Kronan på väg att stärkas. Valutaindex & EUR/SEK Under hösten har kronan emellertid valt ”en egen väg”
 och istället tappat några procent i värde mot t ex eu-ron och ett valutaindex (KIX). Flera bedömare hävdar att kronan är stark även på dessa nivåer. Det har ökat trycket på Riksbanken att agera och sänka räntan. För små och medelstora företag kan kronans rörelser skapa problem, speciellt i avsaknad av valutasäkringar. För större företag, med en mer diversifierad valutaflödesbild, borde dock kronproblemet vara mindre. Den oro som dessa företag ger uttryck för grundar sig
sannolikt mer på ett besvä-rande svagt och osäkert orderläge och för vissa bran-scher strukturella överkapacitetsproblem
. Mot bakgrund av de av SCB rapporterade stora överskot-ten
 
i
 
bytesbalansen
 
är istället frågan:
varför är kronan in- te starkare?
Flera möjliga kapitalflödesförklaringar har sett dagens ljus:
 
Utländska placerare
 har minskat sina innehav av krontillgångar;
 
Svenska företags
 intjänade utländska valuta återvänder inte till Sverige;
 Det är
fel
 i statistiken. Låt oss göra en
djupdykning
 i den senaste be-talningsbalansstatistiken från SCB.
Värdepappershandel med utlandet. Nettoflöden. Mdr
Mdr kr
Denominerade i SEK 
 2012  jan-sep 2013  jan-sep 2013  jul-sep
Svenska statspapper 41.6 72.0 27.3 Svenska bostadspapper 19.1 -12.8 -6.3
Totalt 60.7 59.2 21.0
Källa: SCB, SEB (egna beräkningar)
Utlandets intresse för svenska statspapper
 har de se-naste månaderna – och hittills under 2013 –
varit fortsatt mycket stort.
 Statistiken underminerar därmed tesen att Sverige drabbats av utflöden av kapital p g a avveckling av s k safe-haven-positioner – placeringar som sker i tider av global oro – när världen nu tar försiktiga steg i riktning mot en normalisering.
Flödena kan därför inte förklara kronsvagheten
. Sverige befinner sig i toppläge som hög-ränteland (!) med en styrränta på 1 procent (som dock sänks om ett par veckor enligt vår prognos) och en lång-räntespread (10 år) mot Tyskland på 55 räntepunkter (20
 
punkter vid
 
årsskiftet 2012-2013). Kapitalflödesutvecklin-gen visar således entydigt att
utlandet har en fortsatt stark aptit på svensk både ränte- och kreditrisk.
 
Aptiten på svensk kronrisk är dock tam.
 Våra beräk-ningar av förändringar i utlandets positioner i den svenska repomarknaden
 
indikerar
 
att
 
det ökade innehavet av stats-papper till en mycket stor del är finansierat med lån i sven-ska kronor.
Det bekräftar två hypoteser.
Dels följer in-vesterare
 
i den svenska räntemarknaden ett internationellt mönster där innehavet
valutasäkras
 (på olika sätt). Un-dantaget från regeln är förstås centralbanker som behåller valutarisken när tillgången lyfts in i valutareserven. Dels finns det en
rädsla hos utländska placerare för kro-nans volatilitet
 och konjunkturkänslighet, vilket gör att valutarisken i kronan reduceras i möjligaste mån.
Handel
 
med
 
aktier
 
är
 
i
 
större
 
utsträckning
 
förenat
 
med att samtidigt acceptera valutarisk i portföljen.
 Under

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->