Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PERSOANA LUI DUMNEZEU TATĂL

PERSOANA LUI DUMNEZEU TATĂL

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Radu Teodorescu
Despre Dumnezeu Tatăl şi persona Sa
Despre Dumnezeu Tatăl şi persona Sa

More info:

Published by: Radu Teodorescu on Dec 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

 
PERSOANA LUI DUMNEZEU TATĂL Teolog Radu TeodorescuDumnezeu este o temă desre care s!au scr"s #oarte multe căr$"% oate de ord"nul m"l"oanelor% dacă nu a zec"lor de m"l"oane& De'" ma" toate rel"g""le '" c("ar ate"" #olosesc no$"unea de Dumnezeu #oarte u$"ne rel"g"" )or*esc desre Dumnezeu ca '" o ersoană& +n teolog"e '" ma" ales ,n teolog"a cre't"n ortodo-ă% teologul ortodo- rom.n Dum"tru Stăn"loae a accentuat #atul că Dumnezeu este o ersoană&
/
 De ce este de semn"#"ca$"e sau "mortant să )or*"m desre Dumnezeu ca '" o ersoană0 Este "mortant să )or*"m desre Dumnezeu ca '" o ersoană #""ndcă nu toate rel"g""le sau cred"n$ele omulu" o #ac& Pr"n urmare Dumnezeu nu este o energ"e% un concet% o #or$ă "mersonală sau o mater"e amor#ă c" este o ersoană& 1u to$"" 't"m ce este o ersoană& O ersoană este o ent"tate care are emo$"" sau ma" *"ne sus sent"mente% )o"n$ă '" ra$"une sau g.nd"re& De #at% d"n unct de )edere ortodo- Dumnezeu este sursă a or"căre" ersoane '" nu ar utea e-"sta ersoană d"ncolo sau a#ară de Dumnezeu& Persoana care suntem #"ecare d"ntre no" este d"n unct de )edere *"*l"c 2c("ul '" asemănarea lu" Dumnezeu3 de care )or*ea dretul Mo"se ,n cartea 4eneze"&Ade)ărul este că #oarte u$"n" d"ntre no" suntem o*"'nu"$" să +l conceem e Dumnezeu ca '" o ersoană sau ca '" o #""n$ă ersonală& De'" se scr"u multe lucrur" ma" #olos"toare sau nu desre Dumnezeu sunt #oarte u$"ne cele care )or*esc desre ersoana lu" Dumnezeu&  Teolog"a cre't"n ortodoeste cea care sus$"ne Dumnezeu este Tatăl uman"tă$"" '" r"n urmare al #"ecăru"a d"ntre no" ,n arte& D"n acest unct de )edere sunt un"" care sus$"n că de #at no" a)em do" ta$"% unul ăm.ntesc '" al do"lea e Dumnezeu Tatăl& Dumnezeu este ,nsă '"  Tatăl tuturor ta$"lor ăm.nte't"& Pr"n urmare El este un Tată al tuturor ta$"lor& 5atul teolog"a cre't"n ortodo-ă )or*e'te de Dumnezeu ca '" de Dumnezeu Tatăl% ne #ace să credem că Dumnezeu Tatăl are o ersoană& 1e 't"m d"n unct de )edere teolog"c desre ersoana lu" Dumnezeu Tal0 Duă cum am sus or"ce ersoaresuune are cel u$"n tre" caracter"st"c"6 ra$"une% )o"n$ă '" sent"mente& Aceste lucrur" le a)em ,n comun cu Dumnezeu  Tatăl '" de #at ra$"unea% )o"n$a '" sent"mentele e care le a)em sunt un #el de e-r"mare a ra$"un"" )o"n$e" '" sent"mentelor lu" Dumnezeu& 7om )edea că ,n "stor"e au #ost #oarte mul$" care nu au sus$"nut că Dumnezeu este o ersoană& 1urentele ante"ste sus$"n că Dumnezeu este doar mater"e '" că toată mater"a este o arte d"n marele tot care este Dumnezeu& +n ante"sm Dumnezeu nu este o ersoană c" el este marele tot care a r"m"t ma" multe denum"r" d"n unct de )edere "stor"c6 8ra(man% 8udd(a% Dala"lama sau 8a(a"& Dar nu numa" rel"g""le ante"ste a#"rmă că Dumnezeu nu este o ersoană& E-"stă ma" multe rel"g"" energ"ste care sus$"n că Dumnezeu este o energ"e cosm"că '" nu este n"m"c altce)a& Această energ"e sau #or$ă a creat lumea '" un")ersul& Ma" multe curente Ne9 Age sus$"n acest lucru& Este *"ne să 't"m că Dumnezeu este o ersoană& De'" El nu este o ersoană cum suntem no" este o ersoană cu care no" ne asemănăm& 8"*l"a care este #ormată d"n Noul '" 7ec("ul Testament )or*e'te de ma" multe trăsătur" caracter"st"ce ale lu" Dumnezeu Tatăl& Dumnezeu se *ucură c.nd este #ăcut *"nele '" se ,ntr"stează c.nd este #ăcut răul& La #el de *"ne Dumnezeu *"necu)"ntează sau aro*ă e ce" *un" '" condamnă sau edese'te e ce" ră"& Persoana lu" Dumnezeu este mult ma" amlă dec.t am crede #""ndcă ea are ma" multe trăsătur"& O trăsătură a ersoane" lu" Dumnezeu Tatăl o găs"m ,n Noul  Testament unde n" se sune o caracter"st"că a ersoane" lu" Dumnezeu este "ertarea& Asemenea tatălu" care '"!a "ertat #"ul duă ce "!a r"s""t a)erea cu des#r.natele d"n "lda #"ulu"
1
 Pr& Pro#& Dumutru Stăn"loae%
Chipul nemuritor al lui Dumnezeu,
: )olume% ;8ucure't"% /<<=>&
1
 
r"s""tor '" Dumnezeu ne "artă e no" ce" care suntem l"n" de gre'el" '" de ăcate& 5atul că Dumnezeu Tatăl este "ertător nu tre*u"e ,nsă să ne ducă la a*uzul de *unătatea Sa& Sunt #oarte mul$" care #ac rele '" ăcate su* rete-tul că Dumnezeu Tatăl este *un '" "ertător& Iertarea este o trăsătură ma?oră a lu" Dumnezeu Tatăl '" este *"ne să 't"m acest lucru& Ma" multă lume nu +l )ede sau nu +l cons"deră e Dumnezeu Tal o ersoa& 1e este Dumnezeu0 Dumnezeu oate #"" un s"r"t% o utere colosală care a creat un")ersul '" ma" oate #"" '" o real"tate ult"mă sau a*solutul% dar El nu este o ersoană& +n de#"n"t") dacă nu ar #"" e-"stat ersoana lu" Dumnezeu no" nu am #"" utut să #"m la r.ndul nostru ersoane& Suntem ersoane care suntem o "mag"ne '" c(" a ersoane" lu" Dumnezeu& Ma" ,nt." a #ost ersoana lu" Dumnezeu '" ma" ao" a )en"t e lume ersoana noastră sau omul ca '" ersoană& No$"unea de ersoană ,n cadrul omulu" )"ne d"n no$"unea de Dumnezeu& D"n acest unct de )edere Dumnezeu nu oate #"" conceut ca '" "nd")"d sau ca '" ent"tate "nd")"duală& La #el de *"ne au e-"stat ma" mul$" care au sus că ersoana lu" Dumnezeu a der")at sau a )en"t d"n ersoana omulu"& Sunt #oarte mul$" ce" care sus$"n că Dumnezeu nu oate #"" concom"tent '" Dumnezeu '" ersoană #""ndcă e" )ăd crea$"a sau ceea ce a creat Dumnezeu& 1um utem crede că 1el care a #ăcut lanetele% constela$""le% gala-""le '" un")ersul ,n cele d"n urmă este '" o ersoană0 Un")ersul este rodus al une" ersoane la #el cum la scară ma" m"că un ceas de m.nă este rodusul unu" ceasorn"car& E)"dent% ma" sunt multe alte lucrur" care sunt caracter"st"ce ersoane" lu" Dumnezeu Tatăl& Un alt lucru care ," este caracter"st"c este că Dumnezeu Tatăl este "n)"z"*"l sau ne)ăzut& @t"m că aerul '" gazele sunt '" ele "n)"z"*"le& Lumea m"cro*"olog"e" '" a c("m"e" ne!a arătat ma" multe alte elemente "n)"z"*"le6 atom"" sunt art"cule care sunt "n)"z"*"le cu oc("ul l"*er de'" e" sunt const"tut")" la *aza a tot ceea ce e-"stă&Dumnezeu este o ersoană '" este *"ne să 't"m acest lucru& Dumnezeu nu este o su*stan$ă duă cum cred un"" care sus$"n că Dumnezeu este su*stan$a d"n care este alcătu"t un")ersul& Un")ersul este #ără n"c" o ,ndo"ală ceea ce $"ne cel ma" mult de )o"n$a unu" Dumnezeu ersonal& Sunt ma" mul$" ce" care nu cred că Dumnezeu este o ersoană sau că Dumnezeu este ersonal& +n$elegem Dumnezeu oate "u*eassau oate d"sre$u"ască& +n ant"c("tate Dumnezeu a *"necu).ntat e ce" *un" cum au #ost A)raam% Da)"d% Solomon% Il"e sau El"se" '" a edes"t e ce" ră" cum au #ost cetă$"le Sodome" '" a 4omore"% e 1a"n #""ndcă a uc"s e #ratele său A*el% armatele eg"tene de e )remea lu" Mo"se% regele A(a* '" reg"na Isa*ela& 7edem că Dumnezeu nu răm.ne "nd"#erent la ro*lema sau la temat"ca răulu"& 1e" ră" au #ost ma" to$" edes"'" de Dumnezeu ,ntr!un #el sau altul& Noul Testament ne sune că ,n această lume Dumnezeu ,ngădu"e sau tolerează răul dar nu  ,nseamnă că El ,l sus$"ne& O altă trăsătură a lu" Dumnezeu este r"eten"a& S#"n$"" n" se sune că sunt r"eten"" lu" Dumnezeu& Dumnezeu Tatăl oate #"" cons"derat '" un r"eten al omulu" '"  ,n mare a celor )""&
:
 Tre*u"e 't"m de'" Dumnezeu este Tal nostru% El este '" Dumnezeu& Pr"n urmare% Dumnezeu se co*oară la n")elul sau la gradul nostru de ,n$elegere& Acest lucru nu este "mos"*"l sau d"ncolo de uter"le lu" Dumnezeu& Ma" 't"m desre ersoana lu" Dumnezeu Tatăl că are un lan cu #"ecare d"ntre no"& N"men" d"n ce" care sunt adu'" ,n e-"sten$ă nu sunt a#ară sau d"ncolo de lanul lu" Dumnezeu& Acest lan al lu" Dumnezeu este
2
 Ed9ard Sc("lle*eec-% 8ast"aan Mart"nus 5ranc"scus )an Iersel%
 A Personal God?
 (
Sea*urB Press% /<CC>&
 
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->