Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biserica, Universala Sau Locala

Biserica, Universala Sau Locala

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Sarivan Ciprian
Biserica, Universala Sau Locala
Biserica, Universala Sau Locala

More info:

Published by: Sarivan Ciprian on Dec 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

 
Conferin
ţ
a anual
ă
 a Adun
ă
rii Baptiste „Harul Suveran”, Boc
ş
a, 12-13 ianuarie 2010
Biserica: Universal
ă
 sau local
ă
?
Studiu introductiv asupra naturii bisericii nou testamentare
Raul Enyedi
 
 2
Cuprins
Introducere
…………….………………………………………………………………………………………………….3 Evoluţia istorică a doctrinei Bisericii universale……………………………………………..……………………..4 Ecclesiologie comparată………………………………………………………………………………………………...9
Conceptul catolic de Biserică……………………………………………………………………………… …………..9 Concepţia ortodoxă despre Biserică………………………………………………………………………………….10 Concepţia luterană……………………………………………………………………………………………………..10 Concepţia prezbiteriană………………………………………………………………………………………............11 Concepţia evanghelică (dispensaţionalistă)…………………………………………………………………………11 Concepţia baptistă……………………………………………………………………………………………………..11 Concepţia baptistă istorică……………………………………………………………………………………............13
Etimologie şi semnificaţie ……………………………………………………………………………………………..14
Biserica în dicţionare…………………………………………………………………………………………………...14 Uzanţă în Noul Testament…………………………………………………………………………………………….17
Analiză textuală…………………………………………………………………………………………………………..20
Introducere (unelte lingvistice)………………………………………………………………………………………..20 Analiză textuală………………………………………………………………………………………………………...23
Ecclesia în metafore…………………………………………………………………………………………………….38
Trup……………………………………………………………………………………………………………………...38 Sanctuar (Templu)……………………………………………………………………………………………………..49 Edificiu (Clădire, casă)…………………………………………………………………………………………………50 Stâlp şi temelie…………………………………………………………………………………………………………52 Casă (familie)…………………………………………………………………………………………………………...52 Turmă……………………………………………………………………………………………………………………53 Ogor (pământ cultivat)…………………………………………………………………………………………………54 Mireasă………………………………………………………………………………………………………………….54
Concluzie………………………………………………………………………………………………………………….57 Anexa 1: Dovezi împotriva conceptului de Biserică universale………………………………………………...59
Dovezi împotriva Bisericii catolice (universale) vizibile…………………………………………………………….59 Dovezi împotriva Bisericii catolice (universale) invizibile…………………………………………………………..60
Anexa 2: Lista ocurenţelor cuvântului „ecclesia” în Noul Testament, versiunea Cornilescu…………….62 Bibliografie………………………………………………………………………………………………………………..66
 
 3
Introducere
1. De ce un astfel de subiect?
În primul rând trebuie s
ă
 spunem de ce am ales acest subiect. În diferitele discu
ţ
ii
ş
i întâlniri pe care le-am avut pân
ă
 acum, am v
ă
zut c
ă
 de fiecare dat
ă
 subiectul ecclesiologiei era adus în discu
ţ
ie. Am mai v
ă
zut de asemenea c
ă
 de multe ori oamenii au concep
ţ
ii diferite cu privire la biseric
ă
, fiind influen
ţ
a
ţ
i de diferite sisteme de gândire. De cele mai multe ori exist
ă
 mult
ă
 confuzie în domeniul ecclesiologiei. Primul nostru scop este acela de a încerca s
ă
 aducem pu
ţ
in
ă
 lumin
ă
, s
ă
 descâlcim i
ţ
ele a
ş
a de  încurcate ale ecclesiologiei, prezentându-v
ă
 un sistem ecclesiologic baptist coerent
ş
i scriptural. Un scop secundar este acela de a încerca s
ă
 îi ajut
ă
m pe to
ţ
i s
ă
 în
ţ
eleag
ă
 exact care este pozi
ţ
ia noastr
ă
 ecclesiologic
ă
, pentru c
ă
 suntem con
ş
tien
ţ
i c
ă
 exist
ă
 înc
ă
  întreb
ă
ri
ş
i nel
ă
muriri. Vrem
ş
i insist
ă
m s
ă
 evita
ţ
i marea eroare a teologiei Catolice, Ortodoxe sau Protestante, de a amesteca soteriologia (doctrina mântuirii) cu ecclesiologia (doctrina Bisericii). Oamenii leag
ă
 mântuirea lor de Biserica Universal
ă
 (catolicii de cea vizibil
ă
, protestan
ţ
ii de cea invizibil
ă
). Atunci când discut
ă
m despre mântuire, discut
ă
m despre cel mai important subiect teologic care poate fi adus în discu
ţ
ie. Atunci când în discu
ţ
ie apare mântuirea, lucrurile trebuie s
ă
 fie foarte clare. Acesta este al doilea motiv pentru care am ales acest subiect. Al treilea motiv este urm
ă
torul: datorit
ă
 doctrinei bisericii universale, biserica local
ă
 este neglijat
ă
. Scriptura are foarte multe de spus despre biserica local
ă
, aceasta are o importan
ţă
 enorm
ă
 în NT,
ş
i trebuie ca un credincios, dac
ă
 vrea s
ă
 fie ascult
ă
tor de Domnul S
ă
u, s
ă
 acorde bisericii locale aten
ţ
ia cuvenit
ă
. Ast
ă
zi mai mult decât oricând doctrina bisericii locale este luat
ă
 cu asalt. Practic întreg cre
ş
tinismul sus
ţ
ine doctrina bisericii universale, iar biserica local
ă
 este neglijat
ă
 (ex: nu conteaz
ă
 din ce biseric
ă
 fac parte, important este c
ă
 sunt membru în Biserica Mare).
2. De ce „sau”
ş
i nu „
ş
i”
Am ales un titlu care s
ă
 sugereze c
ă
 Biserica universal
ă
 
ş
i cea local
ă
 se afl
ă
 în opozi
ţ
ie, în contrast, c
ă
 nu pot fi armonizate
ş
i c
ă
 nu putem crede atât în Biserica universal
ă
 cât
ş
i în cea local
ă
. Conceptul de local este opus universalului, conceptul de vizibil este opus invizibilului. Acestea sunt concepte antagonice
ş
i nu pot fi armonizate, la fel cum lumina
ş
i întunericul, c
ă
ldura
ş
i frigul nu pot fi armonizate sau aduse  împreun
ă
. Biserica universal
ă
 invizibil
ă
 nu este de aceea
ş
i esen
ţă
 nici m
ă
car cu Biserica universal
ă
 vizibil
ă
, cu atât mai pu
ţ
in cu o biseric
ă
 local
ă
. Invizibilul nu poate fi de aceea
ş
i esen
ţă
 cu vizibilul. S-a încercat armonizarea acestor concepte prin compara
ţ
ia cu trupul omenesc în care corpul este vizibil iar sufletul invizibil, sau s-a folosit conceptul neo-platonic de simbol, prin care un lucru limitat, vizibil exprim
ă
 o realitate mult mai mare, invizibil
ă
. Chiar dac
ă
 în aparen
ţă
 astfel de compara
ţ
ii sun
ă
 bine, ele nu sunt satisf
ă
c
ă
toare
ş
i pot fi demontate. Apologe
ţ
ii Bisericii universale invizibile încearc
ă
 în marea lor majoritate s
ă
 asocieze acest concept cu Biserica universal
ă
 vizibil
ă
. To
ţ
i fac parte din tab
ă
ra Catolic
ă
 /Ortodox
ă
 /Protestant
ă
 
ş
i nici unii nu arat
ă
 interes fa
ţă
 de biserica local
ă
. De fapt, ei nici nu socotesc congrega
ţ
iile locale ca biserici, ci ca p
ă
r
ţ
i sau fragmente din Biserica mare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->