Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pompiliu Crăciunescu şi transliteratura

Pompiliu Crăciunescu şi transliteratura

Ratings: (0)|Views: 163|Likes:
Published by Basarab Nicolescu
Am descoperit originalitatea gândirii lui Pompiliu Crăciunescu cu ocazia cărţii sale Eminescu – Paradisul infernal şi transcosmologia . Fundat pe oceanul magmatic al manuscriselor şi desenelor din Fragmentarium, veritabil laborator unde putem vedea funcţionând subconştientul (sau, mai precis spus, supraconştientul) lui Eminescu, Pompiliu Crăciunescu descifrează multiple enigme, permiţând astfel să se configureze treptat figura misterului. Confruntat cu jerbele de referinţe la tot felul de domenii contemporane - matematica, logica formală, fizica cuantică, teoria haosului, transdisciplinaritatea, cititorul descoperă că nu noi suntem, de fapt, contemporanii tuturor acestor domenii ci tocmai Eminescu.
Am descoperit originalitatea gândirii lui Pompiliu Crăciunescu cu ocazia cărţii sale Eminescu – Paradisul infernal şi transcosmologia . Fundat pe oceanul magmatic al manuscriselor şi desenelor din Fragmentarium, veritabil laborator unde putem vedea funcţionând subconştientul (sau, mai precis spus, supraconştientul) lui Eminescu, Pompiliu Crăciunescu descifrează multiple enigme, permiţând astfel să se configureze treptat figura misterului. Confruntat cu jerbele de referinţe la tot felul de domenii contemporane - matematica, logica formală, fizica cuantică, teoria haosului, transdisciplinaritatea, cititorul descoperă că nu noi suntem, de fapt, contemporanii tuturor acestor domenii ci tocmai Eminescu.

More info:

Published by: Basarab Nicolescu on Aug 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Pompiliu Crăciunescu şi transliteratura
Am descoperit originalitatea gândirii lui Pompiliu Crăciunescu cu ocazia cărţii sale
 Eminescu – Paradisul infernal şi transcosmologia
1
.
Fundat pe oceanul magmatic al manuscriselor şi desenelor din
 Fragmentarium,
veritabil laborator unde putem
vedea funcţionând 
subconştientul (sau, mai precis spus, supraconştientul) lui Eminescu, Pompiliu Crăciunescu descifrează multiple enigme, permiţând astfel să se configureze treptat
 figura misterului
. Confruntat cu jerbele de referinţe la totfelul de domenii contemporane - matematica, logica formală, fizica cuantică, teoria haosului,transdisciplinaritatea, cititorul descoperă că nu noi suntem, de fapt, contemporanii tuturor acestor domenii ci tocmai Eminescu.Acest moment precis de conversiune a cititorului se produce când Pompiliu Crăciunescudezvăluie, în solida sa argumentare, structura magică ce permite introducerea ordinii in haosulepistemologic de astăzi, sub forma simbolică a unui
triunghi dreptunghic
: două laturi ale saleformând unghiul drept corespund
 poeziei
si
metafizicii,
a treia latură - ipotenuza - reprezentând
epistemologia.
Cu alte cuvinte, Pompiliu Crăciunescu propune substituirea binarului clasic poezie -metafizică cu ternarul poezie - metafizică - epistemologie. Binarul clasic reprezintă o cunoaşteremutilată, amputată de prezenţa Naturii. Cunoaşterea ştiinţifică introduce astăzi o circulaţie vitalăîntre poezie şi metafizică, dincolo de poezie şi dincolo de metafizică. Prin acest triunghi magic,Pompiliu Crăciunescu şi acel Eminescu pe care ni-l restituie sunt mai aproape de Max Planck decâtde Schopenhauer, de Jacob Boehme şi de Stéphane Lupasco decât de jocurile combinatorii ale unuiUmberto Eco. Nou Arhimede, Pompiliu Crăciunescu o soluţie simbolică a cuadraturii cerculuicunoaşterii, soluţie în acelaşi timp posibilă şi imposibilă, in măsura în care cunoaşterea este pentrutotdeauna deschisă, incompletă.In pasionantul capitol
"Figurile" Vidului,
Pompiliu Crăciunescu descifrează cu fineţe sensulfascinaţiei exercitate asupra lui Eminescu de cuadratura cercului : coexistenţa paradoxală a cercului
1
Pompiliu Crăciunescu,
 Eminescu – Paradisul infernal şi transcosmologia
, Junimea, Iaşi, 2000, prefaţă de Basarab Nicolescu.
1
 
vieţii cu pătratul morţii, a finitului şi a infinitului nu în lumea exterioară ci
în noi înşine
.
Mişcarea
era concepută de Eminescu ca "raport constant între finit şi infinit". Cum ar putea răspunsul laîntrebarea "ce este viaţa?" să fie numai, cum scrie Eminescu, "cadavrul îmbălsămat al regelui ajuns până la noi"? Organismele sunt, in fulguranţa eminesciană, "gheme de lumină", născute de nuntaSoarelui cu Pământul. Eminescu era in căutarea unei ecuaţii universale, ale căror semne le descifraîn arta tuturor timpurilor : "sfinxul e o întrebare şi piramida un răspuns" şi "amândouă la un loc sunto ecuaţie". Această ecuaţie universală nu este cea de eliminare a misterului ci tocmai cea deexprimare plenară a sa. Întreaga poezie a lui Eminescu poate fi percepută, după fericita expresie alui Pompiliu Crăciunescu, ca "un ceremonial al transrealităţii".Dar triunghiul magic descoperit de Pompiliu Crăciunescu nu ar rămâne decât o structură goalădacă el nu s-ar incarna în
nivelele de
 
 Realitate
. Aceasta încarnare este exprimată de PompiliuCrăciunescu printr-un nou concept ce oferă o cale regade înţelegere a lui Eminescu :
transcosmologia.
Fiecare nivel de Realitate se supune propriilor sale legi, introducând o ordine, uncosmos. Dialectica finit - infinit presupune o transgresare a tuturor cosmosurilor, dar fără disoluţieîn haos. Transcosmologia, adică percepţia organică a ceea ce se află între, peste şi dincolo de oricecosmos, este posibiprin prezenţa în noi a
terţiului ascuns
, conciliind fără fuziune toatecontradicţiile pe care mintea omenească le descoperă necontenit in rezistenţa perpetuă a Realităţii.Universul cunoaşterii este un
univers deschis
, revelând o
 structură fractală 
a Realităţii.Un capitol pasionant al cărţii, şi desigur instructiv şi fecund dincolo de tărâmul literaturii, esteintitulat "Măştile nebuniei". Departe de orice viziune clinică sau romantică a nebuniei lui Eminescu,autorul descoperă în ea o "intensitate a lucidităţii" printr-o cunoaştere transgresivă, purtătoare de o
informaţie
altfel inaccesibilă. De unde poate proveni această informaţie dacă nu dinlăuntrul nostru, printr-un contact cu o inteligenţă înnăscută dar adormită, uneori adormită de altfel până la moarte şiastfel apărându-ne ca inexistentă. Această inteligenţă este ca un Soare interior : lumina sa orbeşte pecel care o priveşte. Timpurile diferite ale istoriei devin simultaneitate a transistoriei. Înţelegemastfel de ce Pompiliu Crăciunescu vorbeşte de "dimensiunea metafizică, solară" a nebuniei luiEminescu.Cartea lui Pompiliu Crăciunescu, moment marcant al criticii eminesciene, a inaugurat o perspectivă transdisciplinară a criticii literare şi o perspectivă transistorică a istoriei literaturii.În cartea sa
Strategiile fractale
2
, Pompiliu Crăciunescu extinde structura poezie - metafizică – epistemologie la ternarul literatură - metafizică – epistemologie, explorând universul operei luiRené Daumal, Ion Barbu, I. L. Caragiale, Roberto Juarroz şi cel al modestelor mele scrieri, definindcontururile a ceea ce putem numi
transliteratură 
.
2
Pompiliu Crăciunescu,
Strategiile fractale
, Junimea, Iaşi, 2003.
2

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lena_trincuta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->