Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Jura in re aliena
Secţiunea I. Drepturile reaie principale asupra bunului altuia
§2. Drepturile reale principale asupra bunului altuia
§1. Aspecte introductive
1, Emfiteoza în dreptul contemporan francez şi românesc
2. Emfiteoza în Common-Law-ul american
II.2. Dreptul de superficie
§2. Drepturile reale de garanţie propriu-zise
I. Pignus
1.1. Amanetarea bunurilor mancipi
1.1.1. Sancţiunea pignus-ului constituit din res mancipi
1.2. Amanetarea bunurilor nec mancipi
II. Fiducia (garanţia)
II.1. Statutul juridic al debitorului în cadrul raportului fiduciar
II.2. Poziţia juridică a creditorului fiduciar
III. Hypotheca
IIL1. Explicaţii sociologice date apariţiei ipotecii
III. 1.1. Prima explicaţie
III. 1.2. A doua explicaţie
III.2. Izvoarele ipotecii
111.3. Condifiile de validitate a ipotecii
111.4. Efectele ipotecii
IV. Antichresis
De possessio
Secţiunea I. Noţiuni definiţionale
§1. Concepte şi accepţiuni
§2. Posibile definiţii
§3. Elementele esenţiale ale posesiunii
- corpus;
I. Corpus
IL Animus
III. Titulus (causa)
Secţiunea a Il-a. Clasificarea posesiilor
- criteriul originii posesiunii;
§1. Criteriul originii posesiei
I. Subcriteriul caracterului perceperii (aprehensiunii) corpuş-ului
1.1. Posesiunea justă
1.2. Posesiunea injustă şi viciile sale
11. Subcriteriul izvorului formal al titlului posesiunii
II. 1. Possessio cum titulus de jus civile (jus Quiritium)
II.2. Possessio cum titulus de jus praetorium (jus honorarium)
III.l. Posesiunea de bună-credin{ă (bona fides)
III.2. Posesiunea de rea-credinţă (male fidem)
§2. Criteriul efectelor posesiunii16
I. Possessio ad usucapionem
II, Possessio naturalis sive corporalisn
III. Possessio ad interdicta
§3. Criteriul obiectului juridic al posesiunii
I. Possessio corporis (possessio stricto sensu)20
II. Possessio incorporales (quasi-possessio)
Secţiunea a III-a. Dobândirea şi pierderea posesiei
§1. Condiţiile obţinerii posesiunii22
II. Dobândirea elementului corpus (corpore meo)
§3. Dobândirea posesiei printr-un intermediar
§4. Raporturile dintre posesori şi precarişti
§5. încetarea raporturilor posesorii
Secţiunea a IV-a. Sancţiunea juridică a posesiunii
§2. Interdictele retinendae possessionis causaz$
§3. Interdictele recuperandae possessionis causa
§4, Interdictele adipiscendae possessionis causa*1
Secţiunea a V-a, Deosebiri şi asemănări între posesiune şi proprietate
§1. Diferenţe între posesiune şi proprietate
§2. Asemănări între posesiune şi proprietate
Jura obligationum
Secţiunea i. Noţiuni definiţionale
§2. Comentarii şi analize pe seama noţiunii de obligaţie
Secţiunea a ll-a. Subiectele obligaţiilor
§1. Reus credendi
Secţiunea a III-a Obligatio elementorum
§1. Juris vinculum
§2. Jus in personam
§3. Voluntas sive libertas
§4. Consensus
§5. Dies (tempus)
Secţiunea a IV-a. Obiectul juridic al obligaţiei
§4. Praestare
Secţiunea a V-a. Efectele obligaţiei
§1. Măsurile conservatorii
I. Acţiunea oblică
II. Acţiunea pauliană (revocatorie)
§2. Sancţiunile judiciare
§3. Dezdăunările aferente (daunele-interese)
Secţiunea a VI-a. Izvoarele obligaţiilor
§1. Actele juridice
II. Actele juridice bilaterale
11.1. Actele juridice bilaterale perfecte
11.2. Actele juridice bilaterale imperfecte sau incomplete
III. Contractele. Aspecte diacronice
I. No{iuni preliminare
II. Delictele. Observaţii diacronice
§3. Ex variis causarum figuris
I. Izvoarele quasi ex contracţii
ÎI. Quasi ex delicto
§4. Legea ca izvor de obligaţii
Secţiunea a VIi-a Obligationum divisio
- criteriul obiectului juridic al obligaţiilor;
§1. Criteriul obiectului juridic al obligaţiilor
I. Subcriteriul obiectului juridic al obligaţiei
LI. Dare
1.2. Facere
1.3. Non facere
1.4. Praestare
II. Subcriteriul divizibilităţii obiectului juridic al obligaţiei
11.1. Obligaţiile divizibile
11.2. Obligaţiile indivizibile
II.3. Obligaţiile succesive
III, Subcriteriul posibilităţii existentei obiectului obligaţiei
111.1. Obligaţiile imposibile
111.2. Obligaţiile posibile
IV. 1. Obligaţiile ilicite şi imorale
IV.2. Obligaţiile licite şi morale
V. Subcriteriul determinării obiectului juridic al obligaţiei
V.l. Obligaţiile determinate
V.2. Obligaţiile nedeterminate
V.3. Obligaţiile indeterminabile
V.4. Obligaţiile determinabile
§2. Criteriul subiectelor sau părţilor obligaţiei
I. Obligaţiile simple
IL Obligaţiile plurale
- obligaţiile conjuncte;
II.1. Obligaţiile conjuncte
II.2. Obligaţiile solidare
II.3. Obligaţiile in solidum
II.4. Deosebiri între obligaţiile solidare şi cele in solidum
§3. Criteriul regulilor de drept aplicabile
1. Obligaţiile de jus Quiritium (jus civile)
2. Obligaţiile de jus praetorium (jus honorarium)
3. Obligaţiile de drept imperial
§4. Criteriul izvoarelor juridice ale obligaţiilor
- obligaţii ex delicto ;
1. Obligaţiile ex delicto
2. Obligaţiile ex contracta
3. Obligaţiile ex variis causarum figuris
§5. Criteriul sancţionării obligaţiilor prin acţiuni judiciare
II.1. Condiţia evenimentului viitor şi incert dar prefigurat
Bibliografie de iniţiere
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectii de Drept Roman - Volumul 2

Lectii de Drept Roman - Volumul 2

Ratings: (0)|Views: 204 |Likes:
Published by Cezara Varganici
Lectii de drept roman , volum 2, Valerius Ciuca
Lectii de drept roman , volum 2, Valerius Ciuca

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Cezara Varganici on Dec 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 147 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 152 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 157 to 171 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 179 to 240 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->