Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
23Activity
P. 1
Milan Uzelac: Disipativna estetika

Milan Uzelac: Disipativna estetika

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,494|Likes:
Published by Bl_P
Preuzeto sa sajta www.uzelac.eu, na kome se mogu naci sledece knjige Milana Uzelca:

Uvod u filozofiju. Pojam i predmetno polje filozofije
Metafizika
Istorija filozofije I. Istorija filozofije do Dekarta
Istorija filozofije II. Istorija filozofije od Dekarta do Eugena Finka
Predavanja iz srednjovekovne filozofije
Estetika
Postklasična estetika
Disipativna estetika. Prvi uvod u Postklasičnu estetiku
Fenomenologija umetnosti.Uvod u transcendentalnu kosmologiju
Filozofija muzike
Horror musicae vacui. Requiem za muziku i muzičare XX veka
Metapedagogija I. Paideia kao igra politike
Delo u vremenu. Poetika Laze Nančića
Fenomenologija
Preuzeto sa sajta www.uzelac.eu, na kome se mogu naci sledece knjige Milana Uzelca:

Uvod u filozofiju. Pojam i predmetno polje filozofije
Metafizika
Istorija filozofije I. Istorija filozofije do Dekarta
Istorija filozofije II. Istorija filozofije od Dekarta do Eugena Finka
Predavanja iz srednjovekovne filozofije
Estetika
Postklasična estetika
Disipativna estetika. Prvi uvod u Postklasičnu estetiku
Fenomenologija umetnosti.Uvod u transcendentalnu kosmologiju
Filozofija muzike
Horror musicae vacui. Requiem za muziku i muzičare XX veka
Metapedagogija I. Paideia kao igra politike
Delo u vremenu. Poetika Laze Nančića
Fenomenologija

More info:

Published by: Bl_P on Aug 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Milan Uzelac
DISIPATIVNA ESTETIKA 
(Prvi uvod u Postklasičnu estetiku)
 
 
 
2
Sadrţaj
 Uvod1. Nastanak estetike kao filozofske discipline2. Stanje umetnosti danas
3. Umetničko delo
4. Umetnost kao delatnost i techne5. Umetnost kao vrlina i dar6. Umetnost i lepota7. Umetnost i vrednosti8. Umetnost i njena publika9. Umetnost i iskustvo10. Umetnost i nauka11. Umetnost i kritika12. Umetnost i obrazovanje13. Religijska dimenzija umetnostiPogovor
 
 
3
Uvod
Čemu estetika danas?
Duboko sam uveren da nema
ni prečeg ni vaţnijeg pitanja od ovog, i to upravo danaskada se i na umetnost i na filozofiju gleda kao na nešto štopripada prošlosti. Nesporno je da postoje još uvek umetnici,
nesporno je da se stvaraju ume
tnička dela, nesporno je daima i onih koji u umetničkim delima nalaze nešto više no uobičnim upotrebnim predmetima, nesporno je da umetničkadela i danas u sebi nose deo tajne deleći je sa onima koji su
ta dela stvorili.Koliko god se nad umetnost nadneli gradonosnioblaci, koliko god se umetnici izvrgavaju osporavanju a
njihova dela podsmehu ili preziru, koliko god se obični ljudi,
neskloni umovanju, trudili da prezir ka umetnosti izdignu
do najvišeg načela (pretvarajući svet u amorfnu smešu sivihosećan
 ja)
 – 
 
toliko se, i još u većoj meri, umetnost pokazujekao nešto što istrajava, kao nešto što svoj ţivot duguje čudu,kao nešto dovoljno samome sebi.
 Umetnici, kao i oni koji sebe tako nazivaju, ne mogu
se oteti ubeđenju da su učesnici u velikoj, moţda pos
lednjoj
igri koju današnji svet igra sa samim sobom. Stvaranjemumetničkih dela oni stvaraju u svetu svet, a u ovom, još jedan svet. Osećaju da se danas događa nešto, nikad dosadiskušeno tokom čitave ljudske istorije koja se sve više
pokazuje kao istorija
nesporazuma nastalog između tvorca injegovih namera. Osećaju da za to što im struji kroz nerve inapinje vene ne postoje ni reči, ni pojmovi, ni slike. U
takvim trenucima umetnici su najranjiviji, najnesigurniji.U takvim trenucima oni su spremni da se povere drugima, a
i da čuju druge. Ti drugi jesu njihovi čitaoci, slušaoci,
gledaoci
 – 
svi oni koji nastoje da u svet unesu razumevanje
njegovih osnovnih elemenata. Među njima, mada retki,nalaze se i filozofi kojima je umetnost više no teorijski

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->