Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quan Tri San Xuat

Quan Tri San Xuat

Ratings:
(0)
|Views: 1,413|Likes:
Published by thanhthanhtrade

More info:

Published by: thanhthanhtrade on Aug 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2010

pdf

text

original

 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌCNGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BẮT BUỘC
1.
Tên học phần
: QUẢN TRỊ DỰ ÁN2.
Số đơn vị học trình
: 033.
Trình độ
: Sinh viên năm thứ 4.4.
Phân bố thời gian:
4.1. Số giờ lý thuyết trên lớp: 30 tiết4.2. Bài tập, kiểm tra: 15 tiết5.
Điều kiện tiên quyết
:Sinh viên được trang bị kiến thức các môn học như: Kế toán quảntrị, Kế toán tài chính, Quản trị tài chính (hoặc tài chính doanh nghiệp),Quản trị rủi ro, Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư.6.
Mô tả vắn tắt nội dung học phần
:Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trịmột dự án đầu tư từ việc lựa chọn giám đốc cho DA, tổ chức thực hiệndự án, lập tiến độ thực hiện dự án, kiểm soát dự án và kết thúc dự án.Môn học này giúp cho sinh viên có kỹ năng cao hơn về đánh giá vàquản trị một DAĐT sau khi đã học môn thẩm định DAĐT.7.
Nhiệm vụ của sinh viên
:Sinh viên có nhiệm vụ phải dự giờ giảng trên lớp, nghiên cứu các tàiliệu do giáo viên giới thiệu, tích cực làm bài tập tình huống và thamgia thảo luận trên lớp.8.
Tài liệu học tập
:i. Jack Clark Francis, Management of Investments International Edition,Mc- Graw Hill Inc. 1993.ii. Viện Ngân hàng Thế giới, Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư.NXB Văn hoá – thông tin. Năm 2002.iii. Bộ môn Quản trị dự án , Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống Kê, năm 2005.iv. Vũ Công Tuấn. Quản trị dự án. NXB Thành Phố HCM, 1999.9.
Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
:
 
- Làm bài tập tình huống: 20%- Điểm bài thi hết môn: 80%10.
Thang điểm
: 10/1011.
Mục tiêu học phần
: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị dự án.Hoc xong học phần này sinh viên có thể:- Nắm được các vấn đề cơ bản về quản trị một dự án- Lập mô hình quản trị một dự án đầu tư từ việc lựa chọn giám đốccho dự án, tổ chức thực hiện dự án, lập tiến độ thực hiện dự án, kiểmsoát dự án và kết thúc dự ánSinh viên có kỹ năng cao hơn về đánh giá và quản trị một DAĐT12.
Nội dung chi tiết học phần
:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN
1.1 Thế nào là dự án ?1. Dự án và các đặc điểm của dự án2. Chu kỳ sống của dự án3. Sự cần thiết của dự án1.2 Tiêu chuẩn thành công của dự án1.3 Thế nào là quản trị dự án?1. Lịch sử quản trị dự án2. Khái niệm và chu trình quản trị dự án3. Các đặc trưng cơ bản của quản trị dự án4. Môi trường quản trị dự án : các yếu tố ảnh hưởng tới sự thànhcông của một dự án, những trở lực trong quản lý dự án5. Các kỹ thuật quản trị dự án tổng quát6. Tại sao học quản trị dự án?
CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN
2.1 Vai trò và trách nhiệm của giám đốc dự án2.2 Những kỹ năng và những phẩm chất cần có của một giám đốc dự án hiệu quả2.3 Tổ chức dự án2.4 Đội dự án (Project team)2.5 Các công cụ kỹ thuật cho việc hoạch định tổ chức dự án
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH VÀ ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ DỰ ÁN
 
3.1 Các bước hoạch định dự án3.2 Các thành phần chủ yếu của kế hoạch dự án3.3 Tiêu chuẩn đánh giá việc hoạch định dự án thành công3.4 Tại sao hoạch định dự án bị thất bại ?3.5 Ước lượng chi phí dự án : khai niệm, tiến trình, mục tiêu3.6 Tiêu chuẩn cho việc ước lượng chi phí tốt3.7 Các loại chi phí của dự án3.8 Điều chỉnh và thuyết minh các ước lượng chi phí 3.9 Dự toán ngân sách của dự án
CHƯƠNG 4: LẬP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN
4.1 Các vấn đề cơ bản về lập tiến độ dự án4.2 Các phương pháp lập tiến độ dự án : Gantt, CPM, PERT4.3 Lập tiến độ dự án theo sơ đồ mạng4.4 Sự đánh đánh đổi giữa thời gian và chi phí 4.5 Cân bằng nguồn lực
CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ MUA SẮM
5.1 Khuôn khổ quản trị rủi ro : Nhận dạng, phân tích, đánh giá, đốiphó5.2 Các biện pháp xử lý rủi ro : né tránh, lưu giữ, giảm nhẹ, chuyểngiao5.3 Hoạt động mua sắm của dự án5.4 Quản lý mua sắm của dự án5.5 Hợp đồng mua sắm và chiến lược hợp đồng : khái niệm, mục tiêu5.1 Chiến lược hợp đồng
CHƯƠNG 6: KIỂM SOÁT DỰ ÁN
 6.1 Vai trò của kiểm soát dự án trong việc thực hiện dự án6.2 Tiến trình kiểm soát dự án6.3 Nguyên tắc và các công cụ kiểm soát dự án6.4 Các loại kiểm soát dự án : kiểm soát chất lượng, kiểm soát thờigian, kiểm soát chi phí và kiểm soát sự thay đổi6.5 Kiểm soát dự án truyền thống6.6 Kiểm soát dự án theo giá trị thu nhập (Earned Value)
CHƯƠNG 7: KẾT THÚC DỰ ÁN
 7.1 Các hình thức kết thúc dự án

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tranvuson liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->