Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ljubav

Ljubav

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
Published by Valentina
astrologija , ljubav
astrologija , ljubav

More info:

Published by: Valentina on Dec 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

 
 
♥♥
Astrologija i ljubav
Sa obzirom da ve
ć
znate
š
ta zna
č
i DESCENDENT- odnosno da on govori o va
š
em partneru,odnosno o  prvom bra
č
nom drugu, na
Ď
ite znak u kome vam se nalazi DESC i prema navedenoj analogiji vidi
ć
ete kakav  partner vam pripada. Ukoliko se u samom polju nalazi i neka planeta ona doprinosi da se dobije jo
š
kompletnija slika osobe kakva vam sudbinski pripada.
Uz to još pogledajte
aspekte te planete sa drugim  planetama. Obzirom da je dobar brak
 bitan za srećan ţivot, kakav će
mir biti ipak
 pogledajte dodatno 4. kuću.
 Pogledajt
e sada u muškom horoskopu kojoj planeti aplicira Venera (najbliţi aspekat)
-
to će
 
 biti tip ţene na koji će najčešće u ţivotu nailaziti I to će dati vrlo veliki opis njegove prve ţene, dok 
 Mesec  predstavlja njegovu drug
u ţenu. MeĎutim, ako je ta planeta loše aspektovana to je upravo tip osobe koju treba da izbegava. Za ţenski horoskop vaţi isto samo što umesto Venere gledate Marsa, jer Mars predstavlja kod ţenu uvek prvog supruga a drugog Sunce.. Planeta koja se eventualno nalazi u ovoj vašoj koći reći će vam nešto više o tome kakav će biti vaš partner
- suprug-
a. Ako ţelite da znate kakvi će biti odnosi u ljubavi u  braku, poveţite odmah 5. kuću i planete u 5. kući, pa ćete tačno znati šta vas je očekivati.
Ako je vladar
7.kuće u lošim aspektima, imaćete bezbroj veza, ali brak teško, sem ako ne
evoluira u
duhovnom smismu. Ne traţite ideal, traţite Čoveka sa kojim ćete moći da proţivite ceo ţivot.Uvek je vaţnija  planeta u kući nego sam znak u kome se 7. kuća nalazi. TakoĎe, uvek pogledajte aspekte vladara 7
-
me kuće. Uverićete se ubrzo da to nikada ne vara. Ne samo da morate gledati 7. polje morate ujedno i razmot
riti i znak Vagu. jel Vaga i 7.polje
daju opis bračnog druga.
Ako imate osobu koja vas zanima, da li po pitanju braka ili
seksa ili čisto samo kroz neki
flert, uporedite znakove, podznake
i aspekte planeta u meĎusobnim
horoskopima.
Vidićete bićete iznenaĎeni.
 
Dobro je: ako vam se slaţu horoskopski znaci i podznaci. Sunce i
Mesec, Venera Jupiter, vladari 1 i 7-me
kuće. Mesec i Venera i Mars i Venera, odnosno sve dobre planete meĎusobno. TakoĎe je dobro da se partnerove dobre planete nalaze u vašem u 1. 4. 5. i 7.moj kući i obrnuto.  Nije dobro ako su u tim vašim poljima njegove loše planete i obrnuto, jer kad tada
-
tad to će s
e ispoljiti.Osobe koje imaju Mars i Veneru u Strelcu nisu za brak Mars u Strelcu a Venera u Biku-ljubav da, ali brak nikako.
Muškarac sa Venerom u Raku, a Marsom u Blizancima
-
 pošto je Rak znak porodice
I doma, on je za dobru i trajnu vezu. Mada
će jednom nogom uvek biti van kuće zbog Marsa u Blizancima. Ţena sa Venerom u Lavu a Marsom u Škorpiji
-
 pošto su oba znaka fiksna ima ţelju za
stabilnim odnosima u braku.
Ţena sa Venerom u
Devici i Marsom u Jarcu nije za brak.
U Muškom horoskopu ako se Sunce nalazi u jednoj od ovih kuća: 4, 5, 6, 10, 11 ili 12.toj
 
kući, a Mesec raste u jednoj od istih kuća njegova partnerka će biti mlaĎa od njega.U Ţenskom horoskopu je obrnuto,
u
tom slučaju partner je stariji.Merkur u 7.kući daje mlaĎe partnere i u muškom i
 
u ţe
nskom horoskopu.U
muškom horoskopu ako se Sunce nalazi u jednoj od ovih kuća: 1, 2, 3, 7, 8, ili 9.kući, a
 Mesec opada u istim.
Zatim ako mu je Mesec jači od Venere ili ako mu se Mesec nalazi u Ovnu, Jarcu ili Lavu, bračni
 
drug će biti stariji od njega.U ţenskom horoskopu je obrnuto.
Ako se Sunce nalazi u 1, 2, 3, 7, 8, ili
u 9.kući partner će biti mlaĎi.TakoĎe, ako je u
 
ţenskom horoskopu Sunce jače od Marsa. Saturn u 7.kući daje starijeg partnera. Sunce: u ovoj kući je dob
ar znak, posebno ako je dobro a
spektovano. Vaš partner će biti dostojanstven, častan, dobar i dareţljiv. Imaće lep stas i lepo ponašanje. To će biti ugledna osoba koja će i vama podići ugled svojim imenom. Ako je Sunce loše aspektovan partner će biti teţak 
 i tvrdoglav.Venera konjukcija, kvadrat, opozicija Saturn = ljubav
ć
e se ohladiti.Venera kvadrat, opozicija Uran = katastrofalna veza.Venera kvadrat, opozicija Neptun = jo
š
groznija.Mars konjikcija ili Mars kvadrat, opozicija Mars = ako ovo imate o
č
ekujte onda mr 
ţ
nju,sva
Ď
e, tu
č
u, ljubomoru i povrede. Mars konjukcija, kvadrat, opozicija Saturn = ovo je aspekat mr 
ţ
nje koji
ć
e se kad -tad ispoljiti. Mars kvadrat, opozicija Uran, Neptun.
Pre svega pogledajte da li neka loša planeta iz partnerovog horoskopa stoji u lošem aspektu sa vašom Venerom ili Mesecom. Ako postoji vi ćete biti sigurno povreĎeni. Ipak, samo jake ličnosti mogu da izbegnu loše aspekte. Nekima je ljudima jednostavno suĎeno da imaju loš brak i oni će nesvesno uvek birati up
ravo
 
 
one osobe koje im ne odgovaraju I
sa kojima će se ta loša sudbina i ispuniti. Svakako, oni
toga nisu svesni,
naročito ne u početku.
 
OdreĎuje se i slaganje Sunčanih znakova. Ovan se ne slaţe sa Rakom i Jarcem
 
Bik se ne slaţe sa Lavom i Vodolijom.
 Bliz
anci se ne slaţu sa Devicom i Ribama
 
Rak se ne slaţe sa Ovnom i Vagom.
 
Lav se ne slaţe sa Bikom i Škorpijom
 
Devica se ne slaţe sa Blizancima i Strelcem
 
Vaga se ne slaţe sa Rakom i Jarcem
 
Škorpija se ne slaţe sa Lavom, Škorpiom i sa Vodolijom.
 Strelac se ne
slaţe sa Devicom i Ribama.
 
Jarac se ne slaţe sa Ovnom i Vagom
 
Vodolija se ne slaţe sa Bikom i Škorpijom
 
Ribe se ne slaţu sa Blizancima i Strelcem
 
Ako je vladar 7 kuće u lošim aspektima, imaćete bezbroj veza, ali brak teško, sem ako ne
 evoluira u duhovnom
smislu. Ne traţite ideal, traţite Čoveka sa kojim ćete moći da
 
 proţivite ceo ţivot.Uvek je vaţna planeta u kući nego znak u kome se Descendent nalazi. TakoĎe, uvek  pogledajte aspekte vladara 7.kuće. Uverićete se
-
to nikada ne vara. Stelijum u ovoj kući da
 je javnog partnera.
OVAN 
:
Prenagljeni brak, impulsivan partner, sa lošim aspektom vladarem 7.kuće sledi
 obavezno razvod. Osoba voli uvek da joj partner bude jak ali kada dobije takvog partnera
tada nastaju problemi, jel to što je traţila počinje da jo
 j smeta. Sa vrhom Ovna osoba se
mlada udaje ili ţeni, ali ako je vladar u lošem aspektu
lako dolazi da se nikada ne uda ili
ne oţeni. Partner je vrlo ljubomoran, brzoplet i retko kada će bit u kuću a
njegova vernost je misaona imenica. Zaljubi se jako brzo a i
sto tako i odljubi. Kao supruţnik je stra
hovito
teţak i tvrdoglav, sklon besu i jakim svaĎama. U braku ova osoba doţivljava vrlo veliko
 nezadovoljstvo a brak je sklopio-la brzo i na
glo usled čega je brzo usledilo razočarenje.Da bi videli pravu sliku vašeg
 braka i partnera, obavezno pogledajte kakve aspekte pravi Mars i Venera.
 BIK:
 
Partner je miran, poslovan a brak je iz velike ljubavi. Do razvoda jako teško dolazi. Osoba uvek traţi neţnog partnera, senzualnog kao i da bude okruţena lepim stvarima.
 No,
 partner je često izuzetno tvrdoglav a
kritiku jako
teško podnosi, tera neku svoju pravdu. Ovde obavezno poveţite znak Vagu i planetu Veneru.
 
 BLIZANCI:
 
Ovde je često veliki problem. Sama osoba sa Blizancima u 7.kući traţi vrlo inteligentnog partnera, često je razlika u godinama, ili je znatno mlaĎi
od ove osobe ili je
znatno stariji. Razlika u godinama ne znači  po 10 pa i više. Sa Blizancima u 7.kući oso
 ba ima ogromnih problema da vezu pretvori u brak, veza se bazira
više kroz odlazak kući
kod partnerstva a ne i pokazivanje pred drugima. Kao seksualn
i partner je vrlo neţan ali  je sklon bigamiji, pervezijama. Partner nikada ne pokaţe svoja osećanja a često
 je partner
materijalistički naklonjen. Partneru je jako vaţno odnosi sa javnošću. Zbog uticaja Merkura osoba lako stiče bogastvo kroz
 preprodaju ili kro
z manipulaciju. Ako se slučajno Merkur naĎe u Škorpiji i smešten je u 6.8 ili 12 kući,
 ovoj osobi je na
 bačeno da nema sreće u ljubavi. Merkur je brza planeta i to se sa lakoćom moţe odkloniti. No, kod odreĎivanje vašeg idealnog partnera, pogledajte kako je poloţen Jupiter u horoskopu I poloţaj Merkura. Ako  je poloţen loš i sa lošim aspekt
ima ne gine vam onda dva braka.
Prvi brak lako dolazi vanbračno jel Blizanci teţe slobodom.
 
 RAK 
: Partner teţi porodičnom i mirnom ţivotu. Sam partner će u ţivotu imati mnogo promena i puno
 putovanja. Zbog uticaja Meseca dovodi do razvoda pa do pomirenja sa istom osobom, pa opet brak sa istom.
Prva polovina ţivota za partnera je kroz dosta
 
 promenljivosti dok druga polovina ţivota predstoji mu mnogo teţine. Ako su loši as
 pekti -
 partner sklon piću. Sam partner je pasivan, promenljiv, nestabilan ali vrlo neţan čovek
-
ţena. Ţivo
t partnerov nije lak kroz dosta odricanja i ra
zočarenje.Da bi videli idealnog vašeg partnera, obavezno poveţite znak Jarca, Saturna, Mesec i pogledajte aspekte.
 
 
 
 L AV:
Brak obično ranije, ljubav i poloţaj. U lošim aspektima gubitak partnera. sam
 partner je
često arogantan gde pati od kompleksa viših vrednosti. Suviše se hvališe i sebe ističe u prvi plan. Na kompromis ne pristaje,
sve mora biti po njego
vom. Traţi uvek da mu se obraća paţnja. Uspešan je ali vrlo tvrdoglav. da bi videli još  bolje vašeg partner 
a
 poveţite Sunce i pogledajte kakve aspekte ono pravi sa Uranom.
 
 DEVICA:
 Prvi brak je katastrofalan dok je drugi mnogo bolji. Preterano je ozbiljan, d
ţangrizav, kritički nastrojen i nikada zadovoljan. Vrlo je neotesan a sebe toliko uzdiţe
da biva pravi narcis.Ova osoba koja ima
7.kuću u Devici od partnera traţi samo sigurnost ali je ne dobija, partner je isuviše egoistički nastrojen i suviše
hladan. Da bi videli kakav vama partner odgovara, morate uzeti u obzir Merkura i Neptuna.Pored gledanje
7.kuće, o
 b
avezno pogledajte i 5.kuću, je ova kuća će pokazati kakvi će
vam odnosi biti u ljubavi i u braku. Ovo polje morate dobro pogledati, kao i aspekte.
 Planete u 5.kući daće vam poblližnjije informacije.
 
SUNCE:
 
U priirodnom horoskopu u ovom polju Sunce zrači i to je njegova prirodna kuća. Ono što trebate da
zapamtite da je Sunce dosta malef 
iksna planeta, ona je uţarena I svaku planu koja se naĎe u blizini nje
-
sprţi.
Ma bil
o koja planeta da se naĎe pored Sunca neće moći da ispolji svoju lepotu niti da, da har 
moniju. Sam
 partner je dosta teţak i ova osoba koja ima Sunce u 5.polju njen prvi brak je čist promašaj. Potiču iz različite sredine i kulture. Ova osoba je u boljim uslovima ţivela nego partner a u ţivotu je daleko uspešnija nego
 partner, Sam ljubavni
ţivot ove osobe nije
 
u harmoniji Fizički izgled ove
osobe je lepota i sportskog iszgleda sa razlikom n
a partnera. Sama osoba je često dezorjentisana jel ne moţe otvoreno da pokaţe ljubav, ov
a osoba
 prema partneru je često hladna i često je ne zanima toliko
 
seksualni ţivot. Ima
 
u sebi dosta teţine a partnere dobija malo čudake. Suprotno od 5.kuće nalazi se 11.kuće što poprima jedne takve kuće
 planeta, totalno suprotnog znaka.. Dobija
iz tog braka dete koje više liči na oca, a ovaj
 
 poloţaj češće daje mušku d
ecu. Ako se Sunce nalazi u Ra
ku, Škorpiji ili Ribama, donosi prvo dete ţenskog  pola. Ţensko dete je vezano za oca. Sam
o dete je jako osetljivo i vrlo tvrdoglavo, poprimilo je osobine od svoga oca. Ukoliko
se vrh 5.kuće nalazi u ţenskom
znaku, tada je poprimilo narav od majke. Ukoliko je Sunce
loše aspektovan donosi abortuse i teţak poroĎaj. U Nekim slučajevima do
vodi do nemanje deteta. Sunce u 5.polju daje sve osobine jednog Lava, i zato jedna takva osoba koja ga poseduje u svojoj
natalnoj karti, primetićete da se ponaša dosta snobovski
 prema partneru.
 Neograničeno je angaţovan za stvari i ljude koji pruţaju zadovoljstvo. Suprotno, izbegava sve što je u ve
zi sa
 pukom borbom za odrţavanje ekgzistencije. U ţivotu brzo odustane i poklekne, često
ide linijom manjeg
otpora. Smisao za šalu je vrlo specifičan, voli da podbode a kada mu
se uzvrati istom merom, duri se kao malo
dete ali ga i brzo proĎe. Smisao za hu
mor mora kod sebe izgraditi. Prema svojoj deci se ne ophodi ma
 jčinski već tipično očevski bez
obzira da
li se radi o ţeni ili o muškarcu. Ovakva osoba često je nezrela i manjka joj samodisciplina, istrajnost, a ciljeve koje je dala, često bivaju nerealizovani. Ponaša se
 
detinjssto poput uobraţene i uvreĎene piramadone. Zbog uticaja 11. kuće, sama osoba čest
o samu sebe ne
moţe da pohvata, ona se gubi pa opet se povrati i tako u krugu. Često ţali što se uopšte udala ili oţenio. Razmišlja o rastavi ali nikako
da to realizuje, jel nema kod sebe
samopouzdanje niti odlučnost. Kako je
suprotni znak priirodnog horoskopa
Vodolija (neobičnost), prema svom partneru se ponaša dosta otresito i
dosta nekonvecionalno. lav i Sunce
ţude za tradiciju ali suprotni znak ga izba
civa iz koloseka I osoba se
 ponaša vrlo nekonvencionalno u braku. Bračni ţivot ove osobe je često
konfu
zan, zbog toga što sama ne
 prihvati svoju voljenu osobu onakvu kakvu ona jeste.
Bračni drug je često veliki tradicionbalista, leţaran i sve
mu je dobro, gde nema afiminiteta prema nekoj egzistenciji a ova osoba se opet bor 
i grčeviti za egzistenciju i
ne za
dovoljava se malim stvarima. Totalno su suprotnog mišl
 jenja i stava i obome to smeta.Jedno drugog
guše, sputavaju, ne razumu. Jedno drugog vreĎaju i svako hoće da dominira
 
nad drugim, da nadjačaju i da  ponos sruše jedno drugom.
U Ljubavi se prkosi, tera se šega, maltretira se a bračni drug često mora sve da radi dok ova osoba  pronalazi samo greške i falinke bračnom drugu.
11. kuca je peta kuca od sedme kuce i ona opisuje ljubav u braku. Moze takodje da opise i partnerovu decu ako ih ima iz prethodnog braka, njegove ljubavne afere i ljubavne veze, ali i uticaj prijatelja na brak. 12. kuca jeste sesta kuca od sedme kuce i opisuje partnerove bolesti, kucne ljubimce, stil oblacenja. Kako je ovo maleficna kuca ona opisuje i prilike koje mogu uzdrmati  brak, kao i bracne teskoce.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->