Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
80Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
masovna kultura-maturski

masovna kultura-maturski

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,504|Likes:
Published by metalofon

More info:

Published by: metalofon on Aug 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Zrenjaninska gimnazijaZrenjanin
Maturski rad
 Tema: Masovna kulturaPredmet: Sociologija
 Jun 2009.godine
 
SADRŽAJ
Kultura kao pojam______________________________________3.Istorijski uslovi za razvoj masovne kulture___________________4.Masovna kultura kao pojam______________________________5.Sredstva masovne kulture (masovni mediji)__________________6.Primaoci masovne kulture________________________________8.Kritika masovne kulture_________________________________12.Opravdanje masovne kulture_____________________________14.Kič__________________________________________________14.Literatura_____________________________________________17.
Šta je kultura?
2
 
Sama reč kultura je latinskog porekla i dolazi od glagola
colere,cultum,
koji znači obrađivati, negovati. Iako u početku vezivan zaagrikulturu (obrađivanje zemlje), taj pojam označava duhovno područjekoje je iznad materijalne sfere i fizičkog rada.Klasično shvatanje kulture vezuje taj pojam za elitnu kulturu, odnosnosocijalnu elitu sa kulturnom elitom. Shvatanje da kulturu posedujusamo Evropljani koji se ne bave fizičkim radom izraz je klasne podeledruštva. Udaljeni i nepoznati narodi su smatrani divljim, a njihovekulture su podvrgavane kolonijalnoj vladavini i eksploataciji.Antropološke studije izbegavajući da vrednuju kulture dovode dostanovišta koje se naziva kulturni relativizam. Ono zastupa da jeapsolutno nemoguće vrednovati kulturne tvorevine drugih kultura idruštava, jer svako polazi od sopstvenih vrednosti (vrednosti koje nam je sopstvena kultura usadila). Po tom shvatanju, ako pozitivnovrednujemo neke kuturne tvorevine, to je zato što su one , na izvestannačin, slične ili bliske našima, a ako ih negativno vrednujemo, to jesamo zato što su različite.Pokušajmo da, bez obzira na terminološke nesporazume, definišemopojam kulture u užem značenju, tj. kao duhovne kulture (za razliku odpojma kulture u širem smislu, koji obuhvata i materijalne tvorevinečoveka). Sadržaj kulture čine duhovne (ili kulturne) tvorevine tj.proizvodi čovekove stvaralačke aktivnosti koje sadrže sistematizovanasimbolička značenja. Pojmovi koji postoje u svesti pojedinaca, a ne uobjektivnoj spoljnoj stvarnosti postaju simboli kada bivaju izraženizvukom, pismom, slikom i sl. Simboli su takvi objekti kojima se udruštvu pripisuje neko značenje koje nije njihova prirodnakarakteristika, vec socio-kulturno utvrđena kvalifikacija (konvencija).Npr. metalni i papirni novac imaju svoje prirodne karakteristike (težina,obim, sastav), ali društvena konvencija govori o tome da su to opštamerila vrednosti pri razmeni materijalnih, ekonomskih dobara. Upravočinjenica da u društvu postoje opštedogovoreni sistemi znakova(posebno jezik i pismo) omogućava da duhovne tvorevine dobijurelativno samostalnu egzistenciju u društvu.Uobičajeno je razlikovanje nekoliko područja unutar kulture (vrstaduhovnih tvorevina ili elemenata kulture):
1.
 jezik kao osnovni sistem duhovne, simboličke komunikacije međuljudima
2.
d ruštvena otkrića (ili saznanja) saznanja o svetu, društvu ičoveku koja su klasifikovana u nauci, filozofiji, religiji i ideologiji
3.
druš tvena pravila koja regulišu čovekovo ponašanje (moral,običaji, pravo kao sistem normi), za čije prekršaje društvo izričekazne
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->