Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grade 2 1st q Apfil

Grade 2 1st q Apfil

Ratings: (0)|Views: 3,688 |Likes:

More info:

Published by: flower.power11233986 on Aug 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
GRADE 2 AP/FIL 1
st
Quarter 
I.
ALPABETONG PILIPINO: PATINIG AT KATINIG/ PAGSUNUD-SUNOD NG ALPABETO
PANUTO:Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. _____________1.Alin sa mga sumusunod ay mga hiram natitik?a.A, B, C, D, Eb.B, G, R, S, Zc.C, F, J, Q, X _____________2.Alin sa mga sumusunod ay hindi patinig?a.Kb.Ac.O _____________3.Ano ang nawawalang titik sa sumusunod: _____, O, P, Q, R.a.NGb.Ňc.M _____________4.Ang salitang quiz ay nag-uumpisa sa ____?a.patinigb.hiram na titikc.patinig _____________5.Ilan ang mga titik sa Alpabetong Pilipino?a.26b.27c.28 _____________6.Alin sa mga sumusunod na titik ang mgakatinig?a.A, B, C, D, E
b.
V, W, X, Y, Zc.R, S, T, U, W
 
 _____________7.Ano ang mga nawawalang titik sa:sumusunod: V, ___, ____, Y, Z.a.U, Xb. W, Xc.T, U _____________8.Ano ang mga nawawalang hiram na titik?C, F, ____, Ň, ____, V, X, _____ a.G, J, Ob.J, Q, Z
c.
K, L, ZPANUTO: Ayusin ng paalbabeto ang mga sumusunod na salita.Isulat ang 1-4 sa patlang.1. _____ opisina2._____ simbahan _____bahay_____ gusali _____palengke_____ pamahalaan _____paaralan_____ bangko3. _____ Marco4._____ asul _____Jose_____ dilaw _____Karlo_____ itim _____Luis_____ berdePANUTO: Isulat ang √ sa patlang kung nakaayos ang mga salita ngpaalpabeto. Isulat ang X kung hindi. _______1. sibuyas______ 2.ApokamatisArayatbawangDaoluyaHalcon _______3. buwaya______ 4.bubongisdahardinpagongkwartotukokainan2
 
II. MGA SAMAHAN AT KASAPI NG PAMAYANAN; PAMILYA;MAGAGALANG NA PANANALITA
PANUTO: Isulat ang titik ng uri ng samahan sa pamayanan natinutukoy sa pangungusap.
A. PamilyaB. PaaralanC. SimbahanD. Pamahalaan E. Pampublikong Palengke
 ______ 1.Dito bumibili ang mga tao ng mga pangangailangantuladng damit, pagkain, gamot at mga kagamitan sa bahay. ______ 2.Dito tayo natututo ng pagbabasa at pagbibilang. ______ 3.Ito ay kasapi ng pamayanan na nagbibigay sa atin ngpagkain, damit at tirahan. ______ 4.Ito ang nagbibigay ng libreng pag-aaral, pabahay atpagamutan para sa mga mahihirap. ______ 5.Tumutulong ito sa pangangailangang pang-espiritwalngtao. ______ 6.Tumutulong ito sa mga tao sa oras ng kalamidad tuladngbagyo, lindol at baha. ______ 7.Dito tayo tinuturuan ng wastong pag-uugali atkagandahang-asal.PANUTO: Bilugan ang titik ng tamang sagot.1. Nasalubong mo ang iyong tiyo sa mall. Ano ang sasabihin mo?a.Magandang hapon.b.Magandang hapon sa yo.c.Magandang hapon po, tiyo.2. May pinapakuha ka sa inyong katulong. Ano ang sasabin mo?a.Hoy, kunin mo nga ang bag ko.b.Pakikuha po ng bag ko.c.Akin na nga ang bag ko.3.Binigyan ka ng kaibigan mo ng regalo. Ano ang sasabihin mo?a.Maraming salama sa yo.3

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gemma Rivera liked this
Anel Manching liked this
Gemma Rivera liked this
Gemma Rivera liked this
Airah Garlan liked this
SIMPLEJG liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->