Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
etica-medicala

etica-medicala

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Stef Stefania

More info:

Published by: Stef Stefania on Dec 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

 
BIOETICĂ - TEME MAJORE
DEFINIŢIE 
Enciclopedia de Bioeti(Paris, 1978) defineşte bioetica ca fiind ştiinţa specifică care, utilizând o etodolo!ie interdisciplinară, are drept obiect e"aenul sisteic al coportaentului uan #n doeniul ştiielor $iii şi al ţii, e"ainat #n luina $alorilor şi principiilor orale%
 A. DREPTURILE PACIENŢILOR 
&r!anizaţia ondială a sănătăţii (&%'%%), prin Biroul e!ional pentru Europa decretează #n problea drepturilor pacientului după cu urează*1)% &rice persoană are dreptul de a fi respectată ca fiinţă uană%+)% &rice persoană are dreptul la autodeterinare%)% &ricine are dreptul la inte!ritate fizică şi entală şi la securitatea persoanei sale%-)% &ricine are dreptul de a pretinde respectarea intiităţii sale%.)% &ricine are dreptul la respectarea $alorii sale orale şi culturale precu şi a con$in!erilor sale filozofice%/)% &ricine are dreptul la o protecţie corespunzătoare a sănătăţii asi!urată prin ăsuri pre$enti$e şi curati$e care urăresc atin!erea ni$elului personal opti de sănătate%
I. INFORMAREA
1)% 0nforaţia pri$ind ser$iciile de sănătate şi odalitatea optiă de utilizare a acestora $a fi pusă la dispoziţia publicului%+)% Pacienţii au dreptul de a fi inforaţi coplet asupra stării lor de sănătate, inclusi$ despre eleentele edicale asupra procedurilor edicale propuse, a riscurilor potenţiale şi a beneficiilor pe care le incubă fiecare procedură asupra alternati$elor la procedurile propuse inclusi$ a efectului refuzului trataentului asupra dia!nosticului, pro!nosticului şi e$oluţiei sub trataent%)% 2oar #n od e"cepţional, inforaţia nu $a fi counicată pacientului, atunci când e"istă oti$e serioase să se creadă că ea ar putea produce pacientului un rău !ra$, fără a aduce $reun beneficiu%-)% 0nforaţia trebuie counicată pacientului #ntr3un od adec$at capacităţii sale de  #nţele!ere, reducând pe cât se poate folosirea terinolo!iei te4nice de strictă specialitate% 2acă pacientul nu $orbeşte aceeaşi libă sau o libă coună, se $a asi!ura o foră de traducere%.)% 5a cererea sa e"presă, pacientul are dreptul să nu fie inforat%/)% Pacienţii au dreptul de a decide cine să fie inforat #n nuele lor, dacă acesta e"istă%7)% Pacienţii trebuie să aibă posibilitatea de a obţine o a doua opinie%8)% 6n cazul când se află internaţi #ntr3o unitate de #n!riire a sănătăţii, pacienţii trebuie inforaţi asupra identităţii şi a statutului profesional al personalului de #n!riire cu care ei intră #n contact, cât şi asupra re!ulilor şi re!leentărilor de rutină la care $or fi supuşi pe durata internării%9)% 5a e"ternarea dintr3o unitate de #n!riire a sănătăţii pacienţii trebuie să aibă dreptul de a cere şi de a prii rezuatul #n scris al dia!nosticului, trataentului şi  #n!riirilor%1
 
II. CONSIMŢĂMÂNTUL
1)% onsiţăântul inforat constitue o condiţie preliinară pentru orice inter$enţie edicală%+)% Pacientul are dreptul de a refuza sau de a opri o inter$enţie edicală, dar iplicaţiile refuzului #i $or fi e"plicate pe lar! pacientului%)% tunci când pacientul este incapabil să3şi e"prie $oinţa, dar este necesară o inter$enţie edicală de ur!enţă, consiţăântul poate fi presupus, dacă nu e"istă alte eleente e"priate anterior care să ateste #n od e"plicit refuzul acordării consiţăântului%-)% tunci când este necesar consiţăântul unui reprezentat le!al, dar se cere inter$enţia de ur!eă, actul edical poate fi cut consiţăântul reprezentantului%.)% 6n ăsura posibilităţilor perise de situaţia lor, pacienţii (inori sau adulţi) $or fi totuşi incluşi #n procesul de luare al deciziilor, c4iar atunci când este necesar consiţăântul unui reprezentant le!al%/)% 2acă reprezentantul le!al refuză să3şi dea consiţăântul, dar edicul crede fer că inter$enţia este #n interesul pacientului, decizia trebuie solicitată unui tribunal sau unei alte fore de arbitra%7)% 6n orice altă situaţie #n care pacientul este incapabil să3şi dea consiţăântul inforat şi unde nu e"istă reprezentant le!al sau un reprezentant desenat de pacient special pentru acest scop, se $or lua ăsuri corespunzătoare pentru a asi!ura un proces de #nlocuire a deciziei, ţinându3se seaa, pe cât se poate, de dorinţele cunoscute ale pacientului%8)% Pentru prele$area, prezer$area şi utilizarea oricărui coponent al corpului uan este necesar consiţăântul pacientului% onsiţăântul poate fi presupus #n cazul utilizării unor substanţe #n tipul dia!nosticului, trataentului sau al siplelor #n!riiri ale bolna$ului%9)% onsiţăântul inforat al pacientului este o condiţie preliinară pentru participarea la procesul de #n$ăţăânt edical%1:)% onsiţăântul inforat al pacientului este o condiţie preliinapentru participarea la cercetarea ştiinţifică% ;oate protocoalele trebuie supuse procedurilor etice corespunzătoare% <ici un fel de cercetări nu pot fi efectuate pe cei incapabili de a3şi e"pria $oinţa, fără consiţăântul unui reprezentant le!al, şi dacă cercetarea nu este #n interesul pacientului% a e"cepţie, o persoană incapabilă de a3şi e"pria $oinţa poate fi inclusă #ntr3o cercetare obser$aţională care nu este #n beneficiul său direct sau indirect, cu condiţia ca această persoană să nu aibă obiecţii, iar riscul şi efortul său să fie ini, cercetarea să aibă o $aloare senificati$ă şi să nu e"iste etode alternati$e sau alţi subiecţi de cercetare disponibili%
III. CONFINDENŢIALITATEA ŞI INTIMITATEA
1)% ;oate inforaţiile pri$ind starea de sănătate a pacientului, condiţia sa edicală, dia!nosticul, pro!nosticul şi trataentul precu şi alte inforaţii de natură personală $or fi prestate #n re!i de confidenţialitate c4iar şi după oartea pacientului%+)% 0nforaţia confidenţială poate fi di$ul!ată nuai cu consiţăântul e"plicit al pacientului sau când e"istă dispoziţii udiciare #n acest sens% onsiţăântul este presupus atunci când di$ul!area se face către un alt ebru al personalului de  #n!riire iplicat #n trataentul pacientului%+
 
)% ;oate datele identificabile ale pacientului trebuie proteate% Protecţia datelor trebuie să fie corespunzătoare anierei de stocare a acestora% ubstanţele uane din care pot fi deri$ate date identificabile trebuie proteate ca atare%-)% Pacienţii au dreptul de a$ea acces la fişele lor edicale sau la orice e$idenţe le!ate de dia!nostic, trataentul şi #n!riirea lor şi de a prii o copie după dosarul şi fişele lor edicale sau părţi din acestea% stfel de date e"clud datele care pri$esc o terţă persoană%.)% Pacienţii au dreptul de a solicita corectarea, copletarea, eliinarea, clarificarea şi=sau aducerea la zi a datelor personale şi edicale care sunt necorespunzătoare, abi!ue sau depăşite sau care nu sunt rele$ante pentru dia!nostic, trataent şi  #n!riire%/)% <u este adisă inter$enţia #n $iaţa particulară a pacientului sau a $ieţii de failie det #n cazul #n care, pe n!ă consiţăântul pacientului, aceasta poate fi  ustificată ca necesară dia!nosticului, trataentului sau #n!riirii pacientului%7)% 0nter$enţiile edicale pot fi efectuate nuai atunci când e"istă respectul necear faţă de intiitatea indi$idului% ceasta inseană că o inter$enţie poate fi efectuată nuai #n prezenţa acelor persoane care sunt necesare acesteia, dacă pacientul nu a solicitat altfel%8)% Pacienţii internaţi #n unităţi edicale au dreptul la facilităţi fizice care să le asi!ure dreptul la intiitate, #ndeosebi #n situaţiile #n care li se acordă #n!riire personală, e"ainări sau trataent%
IV. DREPTUL LA ÎNGRIJIRE ŞI TRATAMENT 
1)% >iecare are dreptul de a prii o #n!riire corespunzătoare cerinţelor de sănătate, inclusi$ o asistenţă pre$enti$ă şi alte ăsuri pentru proo$area sănătăţii% eri$iciile trebuie să fie accesibile peranent şi #n od ec4itabil pentru toţi, fără discriinări, #n conforitate cu resursele financiare uane şi ateriale disponibile #ntr3o societate dată%+)% Pacienţii au dreptul colecti$ la o foră de reprezentare la fiecare ni$el al sisteului de #n!riire al sanătăţii, #n problee pri$ind planificarea şi e$aluarea ser$iciilor inclusi$ !aa, calitatea şi prestarea ser$iciilor #n!riirilor acordate%)% Pacienţii au dreptul de #n!iiri edicale arcate atât de e"istenţa unor standarde  #nalte de calitate cât şi de bune relaţii interuane cu personalul sanitar%-)% Pacienţii au dreptul la continuitate #n #n!riire inclusi$ la cooperare pentru toţi cei care acordă ser$icii de #n!riire a sănătăţii şi=sau unităţile care pot fi iplicate #n dia!nosticul, trataentul sau #n!riirea lor%.)% 6n condiţiile #n care personalul edical trebuie să alea!ă pacienţii potenţiali pentru un anuit trataent pentru care nu e"istă suficiente posibilităţi de acoperire a cererii, toţi pacienţii au dreptul la o procedură de selecţie corectă pentru acest trataent%  le!erea trebuie să fie bazată pe criterii edicale si să fie făcută fără discriinare%/)% Pacienţii au dreptul să3şi alea!ă sau să3şi sc4ibe edicul sau alt personal de  #n!riire a sănătăţii sau unitatea edicală, cu condiţia ca această ale!ere sa fie copatibilă cu odul de funcţionare a sisteului de #n!riire a sănătăţii%7)% Pacienţii pentru care nu ai e"istă oti$e edicale de prelun!ire a şederii #ntr3o unitate edicală sunt #ndreptăţiţi să priească e"plicaţii e"4austi$e #nainte de a fi transferaţi #ntr3o altă unitate sau triişi acasă% ;ransferul poate a$ea loc nuai după ce unitatea priitoare şi3a e"priat acordul pentru priirea pacientului% tunci când pacientul este e"ternat la doiciliu, iar condiţia sa o solicită, $or fi asi!urate ser$icii la doiciliu%8)% Pacienţii au dreptul de a fi trataţi cu denitate #n le!ătură cu dia!nosticul, trataentul şi #n!riirea lor, #n respect pentru $alorile lor culturale%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->